• Pyruvat oxideras först till acetyl-CoA och sedan till citronsyra i citronsyracykelns första steg. (blogspot.com)