• Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll. (lakemedelsboken.se)
  • Utmärkande för många SC behandlingar som används idag är ofullständig och varierande biotillgänglighet av den aktiva substansen, vilket kommer sig av att många olika typer av formuleringar används och att injektionsstället, injektionsmetoderna och den fysiologiska responsen hos patienterna varierar. (uu.se)
  • Syftet är att förbättra den mekanistiska förståelsen av vad som händer för att underlätta utvecklingen av formuleringar som resulterar i hög biotillgänglighet av den aktiva substansen och liten variation mellan patienter. (uu.se)
  • Syftet är att främja utvecklandet av ny formuleringar med hög biotillgänglighet av den aktiva substansen och liten variation mellan patienter. (uu.se)