• Särskilt intresserar han sig för B-celler och makrofager. (ki.se)
 • Särskilt intresserar han sig för de två celltyperna B-celler och makrofager och hur de interagerar med varandra. (ki.se)
 • Makrofager räknas till det ospecifika immunförsvaret, men är också en viktig länk till det adaptiva/specifika immunförsvaret, dvs det som ger immunitet och som består av B- och T-celler. (4health.se)
 • Inflammatoriska celler (makrofager och lymfocyter) ansamlas kring blodkärlen. (socialstyrelsen.se)
 • Den är uppbyggd av flera lager och många olika typer av celler, exempelvis keratinocyter, fibroblaster, makrofager och adipocyter (fettvävnad). (fof.se)
 • Några påverkar T-celler och makrofager, som är viktiga i läkning och fibros. (lth.se)
 • Härledd från benmärg celler fungerar som proangiogenic makrofager men inte endotelcellerna i sårläkning. (vk.se)
 • En defekt i den cytotoxiska aktiviteten hos T-celler och makrofager eller histiocyter är emellertid central. (cancercentrum.se)
 • Svamphyferna växer in i sår och i muskulaturen där fiskens immunologiska reaktioner ger upphov till så kallade granulom, ansamlingar av inflammatoriska celler dominerade av makrofager. (sva.se)
 • Forskargruppen kommer nu att arbeta vidare med forskning kring andra sätt att stimulera autofagi och stärka immunförsvarsceller som makrofager och dendritiska celler, för att på så sätt kontrollera tuberkelbakterien. (liu.se)
 • Vilka celler är kan bilda Alveolära makrofager i nyfödda individer respektive i vuxna? (ki.se)
 • Är alla alveolära makrofager skapade från samma sorts celler, och har de alla samma funktionella kapacitet och plasticitet? (ki.se)
 • Analyserade och sorterade bronchoalveolära celler (monocyter, makrofager, T-celler) för transkriptomik och proteomik. (ki.se)
 • Jämförelse av helblodskulturer, leukocyter, lymfocyter, makrofager och dendritiska celler visade att lymfocytkulturer ger de tydligaste svaren på stimulering med Matrix M. Efter tre dygn visar lymfocytkulturerna en cytokinprofil som kännetecknas av en uppreglering av mRNA för IL-1β, IL-17, IFN-γ, IL-6, IL-8 och IL-12 medan mRNA för IL-10 tycks vara nedreglerat. (lantbruksforskning.se)
 • Mässling-zikavaccinet levererar Zika-antigen direkt till makrofager och dendritiska celler vilket ger ett Zika-specifikt immunsvar om individen exponeras för Zikavirus. (kemivarldenbiotech.se)
 • Först bildade de framför allt makrofager som är en celltyp som ingår i det ospecifika immunförsvaret, men växlade sen till B-celler, som ingår i vårt specifika immunförsvar. (vetenskaphalsa.se)
 • Tobaksrökning kan inducera makrofager att släppa neutrofil kemotaktisk faktor och elastas, förutom makrofager, även T-lymfocyter, speciellt CD8-positiva T-lymfocyter och en rad andra inflammatoriska celler rekryteras i luftvägarna (7, 8). (slmf.se)
 • Dessutom kan ökad oxidativ stress (orsakad av fria syreradikaler som släpptes av makrofager och polymorfonukleära leukocyter i samband med cigarettrökning) leda till apoptos eller nekros av exponerade celler (9, 10). (slmf.se)
 • En särskild sorts immunceller - makrofager - slukar sedan färgpartiklarna, precis som de slukar smittämnen och annat skräp som kommer in i kroppen. (fof.se)
 • I olika lager finns också makrofager, mycket viktiga immunceller som tar död på invaderande mikroorganismer. (fof.se)
 • Bakterier som andats in kommer till lungorna där de tas upp av makrofager , en typ av immunceller. (ne.se)
 • I tidigare studier har immunceller som makrofager i fettvävnad visat sig spela en viktig roll i utvecklingen av typ 2-diabetes i samband med fetma. (mynewsdesk.com)
 • Forskerne Maria Dahle og Anita Solhaug ved Veterinærinstituttet har også utført en pilotstudie for å finne ut om makrofager, som er en type immunceller som rydder opp i fremmedstoffer som har kommet inn i kroppen, kan ta opp mikroplast. (forskning.no)
 • Betaglukanen tas upp av tarmslemhinnan och binder till receptorerna på ytan av en sorts immunceller, makrofager. (kurera.se)
 • Vi har nu grävt djupare i vår förståelse av vad de immunceller (så kallade mikroglia) som vi tror ligger till grund för Alzheimers sjukdom gör i hjärnan, både enskilt och i samarbete med infiltrerande makrofager. (alzheimerfonden.se)
 • Wellmune WGP är patenterad, allmänhet som säkra (GRAS) under amerikanska FDA föreskrifter, Kosher, Halal, icke-allergiframkallande och GMO-fri Studier visar att Wellmune WPG® betaglukaner (1.3)(1.6) bl.a. stimulerar makrofager, neutrofila granulocyter (neutrofiler) och mördaceller, kroppens kanske viktigaste immunceller. (naturligt.se)
 • Forsøg med cellekulturer tyder på, at D-vitamin kan stimulere særlige immunceller (makrofager) til at fjerne det skadelige proteinstof beta-amyloid og derved beskytte neuronerne. (videnscenterfordemens.dk)
 • Forskarna har upptäckt att makrofager kan reglera leverfunktionen oberoende av sin inflammatoriska status. (ki.se)
 • Applicering av en salva eller kräm för att förhindra att gränspositionen av neutrofiler i blodet, sänker produktionen och inflammatoriska exsudat lymfokiner inhiberar migration av makrofager, minskar intensiteten av flödet av granuleringsprocessen och infiltration och utövar därigenom antiinflammatoriska, anti-exsudativ, anti-allergiska och klådstillande effekter av lokal karaktär. (glenallenmedicalfacility.com)
 • Väl inne i hjärnans vävnad och system påverkar gifterna astrocyter etc. som i sin tur orsakar vidare cellskador genom pro-inflammatoriska mekanismer, likt där makrofager som utsätts för mögel utlöser cytokiner . (lfs-web.se)
 • De fagocyterande cellerna består av granulocyter och monocyter/makrofager. (socialstyrelsen.se)
 • En kraftig proliferation av defekta makrofager i benmärgen leder till fagocytos av blodceller (erytrocyter, leukocyter, trombocyter). (cancercentrum.se)
 • Inne i alveolerna slukas kiselpartiklarna av immunförsvarsceller som kallas makrofager. (blausen.com)
 • I lungblåsorna slukar immunförsvarsceller, som kallas makrofager, sporerna och angriper dem med enzymer. (blausen.com)
 • Makrofager är en sorts sensorer i vävnaderna mot främmande organismer, som känner igen främmande antigen och signalerar till övriga immunförsvaret att starta en inflammatorisk process. (4health.se)
 • Mitt projekt är därför att studera makrofager i levern, som utgör den största mängden makrofager i kroppen, och hur dessa bidrar till utvecklingen av typ 2-diabetes. (mynewsdesk.com)
 • Projekt: Hur bildas Alveolära Makrofager hos människa? (ki.se)
 • Vi söker en biomedicinsk analytiker (BMA), som främst kommer arbeta i ett projekt som innefattar lentivirala vektorer, CRISPR, makrofager och ytmarkören CD47. (varbi.com)
 • Lipidinlagring i makrofager leder till uppreglering av chitotriosidas samt ökad utsöndring till blodbanan. (sahlgrenska.se)
 • Den annonserade tj nsten avser in vivo studier av diabetes/fetma, ex vivo studier av isolerade adipocyter och makrofager samt in vitro studier av odlade adipocyter. (vakanser.se)
 • En invitrostudie vid Dallas universitet har jämfört fyra olika typer av kommersiellt tillgängliga cement med avseende på cellsvar i humana gingivala fibroblaster och odifferentierade makrofager samt murina pre-osteoblaster. (unident.se)
 • Erfarenhet av studier av fagocytos/internalisering av bakterier i makrofager och epitelceller, samt kunskap om konstruktion av bakteriemutanter. (mynetworkglobal.com)
 • I sv ra fall f rekommer dessutom rrbildning i alveolv ggarna samt blodutgjutelser och blodstockning. (solunetti.fi)
 • De är uppbyggda av makrofager, immunförsvarets "ätarceller", med uppgift att bryta ner eller kapsla in främmande mikroorganismer eller andra ämnen för att göra dem ofarliga. (hjart-lungfonden.se)
 • Hos möss sågs knockout av genen kodar CSF-1 och angiogenes i läkningen av hudsår minskat avsevärt, vilket tyder på en viktig roll för att skilja SC CM av makrofager i denna process. (vk.se)
 • Immunförsvaret skickar ut makrofager som äter upp all skadad vävnad. (runnersworld.se)
 • I experiment på tatuerade möss har forskarna sett att huden sedan bildar nya makrofager som tar upp färgpartiklarna inom några veckor. (fof.se)
 • Makrofager ("storätare") har en viktig funktion i kroppen som städpatruller. (doktorn.com)
 • Makrofager fra Atlantisk laks ble utsatt for mikroplast (polyethylen) i to størrelser: knøttsmå plastkuler på størrelse med bakterier, og litt større kuler på størrelse med en celle i kroppen. (forskning.no)
 • Där bidrar lyso-PC till att man får den arga typen av makrofager, och mycket Lp-PLA2 och lyso-PC i placket gör att man får ett ostabilt plack. (lu.se)
 • När monocyterna lämnar blodet och går in i vävnaden antar de en ny skepnad och blir makrofager. (lu.se)
 • Väl inne i hjärnans vävnad och system påverkar gifterna astrocyter etc. som i sin tur orsakar vidare cellskador genom pro-inflammatoriska mekanismer, likt där makrofager som utsätts för mögel utlöser cytokiner . (lfs-web.se)
 • Huruvida det är mest är bindning till makrofager eller aktivering av vagus som spelar roll (eller något ytterligare fenomen) är nog ingen som kan säga säkert. (symbiome.io)
 • Under: Medan fungerande homeostatiska mikroglia (magenta) har sparsamt med lipider, har sjukdomsassocierade mikroglia (magenta) i den åldrandehjärnan liknande morfologi och CARS signatur (grå) som överbelastade makrofager. (sweamfo.se)
 • Samspelet mellan aggregerat IgG och reumatoida faktorer leder till bildandet av immunkomplex som fagocytoseras av neutrofiler och makrofager i det synoviala membranet. (amb-healthcare.com)
 • Samtidigt är det också så att M1-makrofager kan användas för att bekämpa cancer och därför också har sina fördelar. (unggammal.se)