• Kursen vänder sig till dig med intresse för MRT (magnetisk resonans tomografi) och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. (allastudier.se)
 • Magnetisk Resonans Tomografi (MRT) är alltså där jag ska krypa in. (wordpress.com)
 • I modern radiologi är magnetisk resonanstomografi en viktig diagnostisk metod med stor potential. (allastudier.se)
 • Dessa grundförutsättningar får beaktas när man vill jämföra data angående kvantifiering av aortainsufficiens med transthorakal ekokardiografi kontra magnetisk resonanstomografi (MR). MR erbjuder en metod för att kvantifiera aortainsufficiens som har god reproducerbarhet [1, 2]. (socialstyrelsen.se)
 • Det saknas vetenskapligt underlag för att visa effekter på överlevnad av screening av hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning vid icke småcellig lungcancer i stadium III. (socialstyrelsen.se)
 • Även om magnetisk resonanstomografi kan visa fler metastaser än datortomografi finns det inga studier som visar att magnetisk resonanstomografi finner fler patienter med hjärnmetastaser än datortomografi. (socialstyrelsen.se)
 • Tekniken anv nds f r att i unders kta patienter uppt cka, l gesbest mma och klassificera vissa sjukdomar och skador som r dolda eller sv ra att se vid r ntgen- eller datortomografiunders kning. (fysik.org)
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT) eller Magnetic resonance imaging (MRI) r allts en medicinsk teknik f r bildgivande diagnostik med en magnetkamera (MR-kamera). (fysik.org)
 • På masterprogrammet i avancerad medicinsk avbildning får du fördjupade kunskaper inom olika diagnostiska undersökningsmetoder såsom magnetisk resonans tomografi, datortomografi och nuklearmedicin inklusive positronemissionstomografi. (uu.se)
 • Den andra och tredje terminen är inriktade på de avancerade avbildningsteknikerna magnetisk resonanstomgrafi (MRT), datortomografi (DT) och nuklearmedicin inklusive PET och syftar till att ge en teoretisk bakgrund och avancerad metodkunskap. (uu.se)
 • Det saknas vetenskapligt underlag för att visa effekter på överlevnad av screening av hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning vid icke småcellig lungcancer i stadium III. (socialstyrelsen.se)
 • Vid icke småcellig lungcancer i stadium III visar screening av hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning på en prevalens av hjärnmetastaser utan kli-niska symtom på cirka 10 procent (låg evidensstyrka). (socialstyrelsen.se)
 • Även om magnetisk resonanstomografi kan visa fler metastaser än datortomografi finns det inga studier som visar att magnetisk resonanstomografi finner fler patienter med hjärnmetastaser än datortomografi. (socialstyrelsen.se)
 • Screening av hjärnmetastaser utförs med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi, som båda innebär mycket små risker för patienten. (socialstyrelsen.se)
 • Erik hann införa flera nya och banbrytande tekniker efter angiografierna: ultraljud, datortomografi/skiktröntgen och magnetisk resonanstomografi. (sfmr.se)
 • Med ctDNA har behandlingsresultaten i kliniska studier kunnat upptäckas betydligt tidigare än med bildteknologier som till exempel datortomografi (CT-scan) och magnetisk resonanstomografi (MR/MRI). (spotlightstockmarket.com)
 • Vidare diagnostik innebär i detta sammanhang datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi (MR). Vid en datortomografi (CT) kan man upptäcka även små sprickor i benet, men nackdelen är att denna metod utsätter kroppen för högre nivåer av strålning än konventionell röntgen. (wmc-card.com)
 • Kursens mål är att studenten har förvärvat kunskaper och färdigheter inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde i samband med konventionell radiografi, magnetisk resonanstomografi och ultraljud. (ki.se)
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT) påvisar viss bröstcancer som inte syns på mammografi och är ett komplement till mammografi och ultraljud. (lakartidningen.se)
 • du behöver genomgå en undersökning med magnetisk resonanstomografi (MRT) (bilder på insidan av kroppen för att ställa diagnos. (apoteket.se)
 • Rekommenderad förstahandsmetod för diagnos och tydliggörande av bukspottkörtelns gångar är MRT (magnetisk resonanstomografi) med samtidig MRCP (magnetisk resonanskolangiopankreatografi). (doktorn.com)
 • Kursen vänder sig till dig med intresse för MRT (magnetisk resonans tomografi) och som vill fördjupa dig inom bild- och funktionsmedicin. (oru.se)
 • Sjukvård med inriktning på magnetisk resonans tomografi, utbildning med inriktning på magnetisk resonans tomografi. (trollhattan.se)
 • Magnetisk Resonans Tomografi, även kallat magnetkameraundersökning. (multipelskleros.nu)
 • onormal magnetisk resonans skanningar av ländryggen i asymtomatiska ämnen. (davidchita.com)
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT, MRI eller MR) är en medicinsk teknik för bildgivande diagnostik med en magnetisk resonanstomograf (magnetkamera, MR-kamera). (wikipedia.org)
 • Magnetisk resonanstomografi, ofta förkortat MRT, MRI eller MR, använder en magnetkamera för att ta bilder i diagnossyfte. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Magnetisk resonanstomografi, MRT , i dagligt tal MR eller magnetkamera. (vetenskaphalsa.se)
 • 2004) registrerat via fMRI (funktionell magnetisk resonanstomografi) är en teknik som möjliggör mätning av hjärnaktivitet vid stimuli. (researchweb.org)
 • Aalto neuroavbildningsinfrastruktur (ANI) är en forskningsinfrastruktur vid Aalto-universitetet, som innefattar fyra neuroavbildningslaboratorier: Aalto TMS (navigerad transkraniell magnetstimulering, nTMS), Advanced Magnetic Imaging (AMI)-center (magnetisk resonanstomografi, fMRI), MEG Core (magnetoencefalografi, MEG), samt Aalto Behavioral Laboratory. (aalto.fi)
 • Huvuddelen av kursen innebär färdighetsträning vid konventionell radiografi samt vid magnetisk resonanstomografi (MRT). (ki.se)
 • SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. (aktiespararna.se)
 • ha kunskap om och kunna beskriva de experimentella uppställningarna vid magnetisk resonansexperiment för både spektroskopi, avbildning och självdiffusion. (lth.se)
 • Magnetisk resonanstomografi bygger på fenomenet kärnspinnresonans som varit känt sedan 1940-talet. (wikipedia.org)
 • Dessutom har materialet låg magnetisk anisotropi och magnetostriktion, vilket ger det en låg koercivitet som resulterar i låga hysteresförluster i växelriktade magnetiska kretsar. (wikipedia.org)
 • Jag forskar inom teknologiutveckling for Magnetisk Resonanstomografi (MRT), inklusive design av pulssekvenser och algoritmer för bildrekonstruktion. (ki.se)
 • Vid magnetisk resonanstomografi, MR, används magnetfält och radiovågor för att skapa tvådimensionella bilder av kroppens mjukvävnader. (blausen.com)
 • Exempel på anordningar i denna kategori är magnetisk resonanstomografi (MRT) maskiner, beräknad topografi (CT) skannrar, och mammografi maskiner. (threebackyards.com)