• Magnetisk resonans-spektroskopi ved fibromyalgi. (ki.se)
  • ha kunskap om och kunna beskriva de experimentella uppställningarna vid magnetisk resonansexperiment för både spektroskopi, avbildning och självdiffusion. (lth.se)