• Forskarna bakom studien, som har letts av mikrobiologen Jeroen Raes vid universitetet i Leuven i Belgien, analyserade arvsmassan hos över 500 bakterier från det mänskliga mag-tarmsystemet. (gp.se)
 • Svenska forskare ska med hjälp av modern DNA-teknik kartlägga fördelningen mellan arter hos de ungefär två kilo bakterier som var och en av oss har i mag-tarmsystemet. (sverigesradio.se)
 • Tarmsystemet bebos av miljontals bakterier (tarmfloran). (hippson.se)
 • Om immunsystemet hade reagerat p alla miljontals bakterier i mag-tarmkanalen, skulle h sten inte bara ha haft stora problem med matsm ltningen utan dess immunsystem hade f tt arbeta p vertid utan anledning. (hippson.se)
 • Inga allergener och inget som retar mag/tarmsystemet. (utsidan.se)
 • Giftet i svampen retar mag- och tarmsystemet och kan orsaka extrema kräkningar om man äter den. (expressen.se)
 • Silicea Mag-Tarm Gel binder gaser och retande substanser i mag-tarmsystemet samt skyddar magens och tarmens slemhinnor vilket har positiv effekt på flera typer av mag-tarmproblem. (naturligt.se)
 • Personer som lider av glutenintolerans och andra mag-/tarmproblem som därmed har det svårare att få i sig tillräckligt med näring och energi kan med fördel använda detta plåster. (immun.se)
 • I kursen studeras patofysiologi med fokus på endokrinologiska sjukdomar, sjukdomar- i andningsorganen, cirkulationsorganen, sinnesorganen, mag- och tarmsystemet samt i urinvägssystemet. (kau.se)
 • Dessutom studeras omvårdnad, medicinskvård och behandling hos patienter med endokrinologiska sjukdomar, sjukdomar i andningsorganen, cirkulationsorganen, sinnesorganen, mag- och tarm systemet samt urinvägssystemet utifrån ett prehospitalt kontext. (kau.se)
 • Ett snabb fallande BMI kan vara ett tecken på fysisk sjukdom, särskilt cancer, sjukdomar i mag-tarmsystemet eller psykiska sjukdomar så som ätstörningar. (iform.se)
 • Det gjordes mängder av tester för bla MS, SLE, Borrelia, Addisons mfl, tester för olika reumatiska sjukdomar pga att mina leder svullnade upp, mina endokrina körtlar löpte amok, min sköldkörtel slutade fungera och hela mag- och tarmsystemet slogs ut så plötsligt tålde jag väldigt lite livsmedel. (greatlife.se)
 • Att det enteriska nervsystemet som styr mag- tarmkanale. (doktorn.com)
 • Huvuddelen av aktiviteten best r i att till andra delar av nervsystemet vidarebefordra impulser fr n lungorna, hj rtat, mag-tarmkanalen, levern och mj lten och medverkar i p verkan p dessa organ. (psykologiguiden.se)
 • Exempel på rubbningar i autonoma- "självständiga" -nervsystemet är mag- och tarmrubbningar, kramper i urinblåsan, ofrivillig avgång av urin och avföring, impotens, lågt blodtryck och svettningsrubbningar. (famynorrbotten.se)
 • Diabetes, astma, allergier, reumatism och övervikt är några exempel på typiska välfärdssjukdomar som forskare under de sanste åren börjat koppla ihop med bakteriefloran i vårt mag- tarmsystem. (sverigesradio.se)
 • Magsjuka är som tidigare nämnt ett samlingsnamn för när du får en infektion i mag- eller tarmsystemet. (doktorn.com)
 • Längre ned i mag-tarmsystemet förstärks effekten ytterligare av att det dessutom tar relativt lång tid att smälta alla fibrer. (aktivtraning.se)
 • Hästen behöver fibrer från grovfoder för att mag- och tarmsystemet ska kunna fungera normalt. (naturlighast.se)
 • Läkarna säger att hela mag- och tarmsystemet påverkas. (nseo-sw.men)
 • Hundar har en ganska kort mag-tarmkanal, och kan därför inte smälta hela frön. (chiadegracia.fi)
 • Detta hjälper till att förebygga förekomsten av vanligt förekommande mag- och tarmsjukdomar samt förbättrar djurens näringsupptag. (perstorp.com)
 • Applicering av Himalayan Pink Salt r bra f r mag- och tarmsystemet samt f rebygger hj rt- och k rlsjukdomar, acne, elallergi, astma, bronkit och reumatism med mera. (timecenter.se)
 • Det beror på att både tänderna och mag-tarm-systemet måste arbeta hårdare för att tugga och smälta de grövre grynen. (iform.se)
 • Konserveringsmedlen i maten motverkar mag- och tarmsystemet vars syfte det är att bryta ner maten. (peterularsson.se)
 • För att bättre förstå, är det bra att känna till lite om kaninens stora och känsliga mag-tarmsystem. (sva.se)
 • Det är vad de flesta av oss bär runt på i vårt mag-tarmsystem. (sverigesradio.se)
 • Föreläsaren talade engagerat och medryckande om hur vårt mag- tarmsystem påverkar vår kropp och dess välbefinnande. (skaraborgssenioruniversitet.se)
 • Bland annat är serotonin både vanlig och viktig i hjärnan och mag-tarmkanalen, men har även uppgifter i blodcirkulationen där den bland annat har förmågan att aggregera trombocyter vid sårläkning. (wikipedia.org)
 • En vanlig orsak till veterinärbesök är upphörd aptit och nedsatt passage i mag-tarmkanalen, det vill säga kaninen varken äter eller bajsar normalt. (sva.se)
 • Orsaken till sjukdomen är ännu inte känd, men man vet att det rör sig om en funktionell störning i mag- och tarmkanalen. (nseo-sw.men)
 • Den skyddande hinnan kan även snabba på läkningen av sår i mag-tarmkanalen. (chiadegracia.fi)
 • Hunden kan få leverskador, neurologiska skador och skador på mag- och tarmsystemet även vid små mängder. (svenskablastjarnan.se)
 • Med sin unika slow-release funktion utsöndras den aktiva substansen i tarmsystemet och inte i magen, vilket gör att tarmfloran balanseras och korrekt pH-värde uppnås. (perstorp.com)
 • Silicea Mag-Tarm Gel är skonsam och verkar lokalt i magen, vilket gör den lämplig även för behandling av barn. (naturligt.se)
 • Glutamin har även en positiv roll för balansen i mag och tarmsystemet. (naturligt.se)
 • Positiv roll för balansen i mag- och tarmsystemet. (apotek365.se)
 • Människan är helt beroende av att ha en fungerande bakterieflora, inte minst i mag-tarmsystemet, men vi behöver inte alls någon virusflora i tarmen för att hålla oss vid hälsa. (fof.se)