• Rhesusapan eller rhesusmakak (Macaca mulatta) är en art i släktet makaker, som tillhör familjen markattartade apor. (wikipedia.org)
  • Japansk makak är närmast släkt med rhesusapan (Macaca mulatta) och formosamakak (Macaca cyclopis). (wikipedia.org)
  • Japansk makak, snömakak eller snöapa (Macaca fuscata) är en primat inom släktet makaker. (wikipedia.org)