• N r en hysterisk omgivning till sist slutar att g ra tskillnad p sikter fr n begr nsade, inte helt normala m nniskor, och sikter fr n normalt rationella personer s ppnar detta slussportarna f r aktivering av patologiska faktorer av olika slag. (lege.net)
 • Det r dock en egenhet f r bl mesar att de uppvisar en sorts 'kodad' k nsdimorfism , d k nen r tydligt urskiljbara i ljusets ultravioletta spektrum i motsats till i det f r m nniskor synliga omr det. (ointres.se)
 • Jag l t saken vara tills f r n gra dar sen, d ytterligare en journalist och f rfattare, som kallar sig krypto-judisk-trotskist denna g ng, och i sina b cker h vdar att han mest av allt m nar om Palestina, g r ut med den mest patetiska artikel som n gonsin publicerats i en svensk tidning, och det fr n samma Dagens Nyheter. (lege.net)
 • Att hela v rt samh lle befinner sig i ett psykiskt sjukdomstillst nd bevisas enkelt genom att j mf ra de varningar som finns - se forumet Stoppa USA/Israels Iran-krig 2006 f r exempel p detta - med v r egen riksdags reaktion. (lege.net)
 • Eftersom media g r vad de kan f r att f rvirra oss s h nvisas i mnet Iran till Iran was not ordered to Stop Enrichment av Mike Whitney, 04/16/06 "ICH", samt till kommentarer fr n mot_krig listan . (lege.net)
 • Seymour Hersh - han som avsl jade massakern i My Lai och sl ppte storyn om USA-tortyren i Abu Ghraib - varnade i the New Yorker den 17 april f r detta krig. (lege.net)
 • De som styr Dagens Nyheter och st rre delen av den svenska median r helt enkelt mot en fri och ppen debatt kring den h ndelse som lett till en rad f r dande krig, en ekologisk katastrof utan motstycke i Irak och Libanon, miljoner d da och en ndl s str m av flyktingar i ett flertal muslimska l nder. (lege.net)
 • Dr. Lobaczewski l r oss i sin bok Political Ponerology: The Scientific Study of Evil Adjusted for Political Purposes hur processen ser ut d ett samh lle v nder rationaliteten ryggen . (lege.net)
 • Dr. Lobaczewski l r oss i sin bok om hur ett samh lle v nder rationaliteten ryggen - "Politisk Ponerologi" - att n r vanan att g ra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala niv n s utvecklar samh llet ifr ga ett f rakt f r kritik byggd p fakta och f rnedrar envar som sl r larm. (lege.net)
 • Nu anv nder Pentagon honom allts f r att vi ska bli mer villiga att g med p att anfalla Iran. (lege.net)
 • Risken r verh ngande f r k rnvapenkrig denna g ng - och den svenska politiska enigheten r n rmast total. (lege.net)
 • Man kan sj lv konstatera att det r just att inv nda i sak som Lasse Wilhelmson g r, se l nken n rmast ovan. (lege.net)
 • I ver 20 r har Alhambra framg ngsrikt verkat p den svenska bokmarknaden och berikat det svenska biblioteket med ett stort antal viktiga b cker. (lege.net)
 • Och liksom f rra g ngen - mot Irak - s r det de hemska massf rst relsevapnen som vi ska vara r dda f r. (lege.net)
 • Den palestinska intifadan, Afghanistankriget 2001, invasionen av Irak 2003, Libanonkriget 2006, Gazamassakern 2008 och planerna p ett k rnvapenkrig mot Iran har bef st min vertygelse att vi har att g ra med en om nsklig fiende, en ond kraft som hellre ser jorden g under n arbetar f r att uppn fred och r ttvisa f r alla jordens folk. (lege.net)
 • Dessa f rgvariationer spelar en roll vid partnerval. (ointres.se)
 • I Pentagons psyop nyheter som v ra medier serverar oss om al-Zarqawi s har de ocks hela tiden n stan f ngat honom. (lege.net)
 • Den har en m rkbl krage som str cker sig runt hela huvudet. (ointres.se)
 • F r Dagens Nyheter har redan matats med de korrekta svaren som utg r riktlinjerna f r den nya officiella trossats som vi serverats i hela tta r. (lege.net)
 • Bl mesen r en liten mes med ett runt huvud som liksom sitter nedtryckt p kroppen s att den ger ett halsl st intryck. (ointres.se)
 • I artikeln talas det om att "kopplingarna" till Iran blir starkare" - vad f rv nad man blir! (lege.net)
 • Fr n n bbroten str cker sig ett smalt, svart gonbrynsstreck till det m rkbl nackbandet, som avgr nsas fr n den ljusbl hj ssan av ett vitt streck. (ointres.se)