• Alla m nniskor har r tt att agera till sitt f rsvar. (lege.net)
 • Du r glad och positiv och tycker om att lyssna och tala med olika m nniskor. (vakanser.se)
 • Vi l r k nna m nniskor som inte sj lva s ker sig till n gon av v ra dagverksamheter, s ger G ran som sj lv har erfarenhet av missbruk och heml shet. (textalk.com)
 • Du r social, karismatisk och positiv och s ker g rna kontakt med nya m nniskor. (vakanser.se)
 • ven om antal brott som ger d dsstraff minskat p senare tid s r det Kina som fortfarande avr ttar flest m nniskor i v rlden. (klimatsmart.se)
 • F r att ge alla inblandade parter of rgl mliga och goda upplevelser b r turismen fr mja tolerans, j mst lldhet och m nskliga r ttigheter och bek mpa exploatering av m nniskor, i synnerhet av barn. (srf-org.se)
 • Och h r st lls flera fr gor kring USA:s och Storbritanniens speciella f rh llande , vilka h nsyn till m nskliga r ttigheter som sidosatts efter 9/11 liksom om det finns hederliga anst ndiga m nniskor i den bransch som beskrivs. (russin.nu)
 • N sta steg kan bli att regimen b rjar eliminera m nniskor ttsk mpar. (amnesty.se)
 • Arnold Tsunga r advokat, m nniskor ttsf rsvarare och verkst llande direkt r f r Zimbabwe Lawyers for Human Rights, en sammanslutning av 174 advokater som k mpar f r m nskliga r ttigheter i Zimbabwe och som bist r drabbade m nniskor ttsf respr kare, yrkesut vare s v l som gr srotsaktivister. (amnesty.se)
 • Det ska ses i ett sammanhang d r trakasserier mot m nniskor ttsf rsvarare i Zimbabwe r utbrett och v rt arbete har kriminaliserats. (amnesty.se)
 • Bebyggelser j mnades med marken och hundratusentals m nniskor drevs p flykt efter att ha f rlorat sina hem och inkomstm jligheter. (amnesty.se)
 • Med sitt folkliga st d blir m nniskor ttsf respr kare i alla kretsar sv rt ansatta av staten. (amnesty.se)
 • Bortf randen av m nniskor ttsk mpar och f rs k till summariska avr ttningar har kat den senaste tiden, ber ttar Arnold Tsunga. (amnesty.se)
 • Min bed mning r att elimineringar av m nniskor ttsf rsvarare blir regeringens n sta strategi f r att sprida fruktan eftersom arresteringar som p tryckningsmedel inte l ngre r lika effektiva. (amnesty.se)
 • Det civila samh llet m ste st rkas, forts tter Arnold Tsunga, och genom att omv rlden uppm rksammar m nniskor ttsf rsvararnas arbete p gr srotsniv kar deras status och d rmed skydd, som i sin tur leder till en v xande aktivism. (amnesty.se)
 • Dock har de flesta m nniskor missf rst tt och f rvr ngt begreppet dyrkan och dess ut vande. (islamguiden.com)
 • D rf r att globalisterna inte vill att araberna ska styras av vettiga m nniskor som ser till att de universella principer som cementerat v sterlandets framg ngar ska till mpas ven i arabv rlden. (lege.net)
 • Olof Palmes minnesfond beslutade att tilldela 2004 rs pris till de ryska m nniskor ttsk mparna Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov och Anna Politkovskaja. (amnesty.se)
 • Det r m nniskor som ni som g r att vi lskar Ryssland, sade Pierre Schori, ordf randen i styrelsen f r Olof Palmes minnesfond d han presenterade pristagarna. (amnesty.se)
 • Det r en ra att ha dessa vulkaner av energi till medm nniskor h r idag. (amnesty.se)
 • Ljudmila Aleksejeva, m nniskor ttsk mpe, Sergej Kovaljov, dissident och m nniskor ttssymbol och Anna Politkovskaja, journalist och f rfattare med stort engagemang i bland annat Tjetjenienfr gan tog emot priset och deltog d refter i ett samtal om demokrati och m nskliga r ttigheter i Ryssland, vilket leddes av journalisten Elisabeth Hedborg. (amnesty.se)
 • Politkovskaja ber ttade om sina starka m ten med m nniskor i Ryssland och Tjetjenien som vill att hon ber ttar f r vriga Europa att Ryssland ter r p v g att falla in i en ny diktatur. (amnesty.se)
 • Politkovskaja p minde om att fred i Tjetjenien inte existerar och talade om tusentals bortr vade, d dade och leml stade m nniskor. (amnesty.se)
 • Den senaste tiden har landet f tt en lavin av lagar som kr nker m nniskor oavsett politisk tillh righet och sl r mot fattiga och rika, mot barn och vuxna, betonade pristagarna. (amnesty.se)
 • Sergej Kovaljov r k nd dissident och m nniskor ttssymbol. (amnesty.se)
 • I sina unga r arbetade han som vetenskapsman och n r hans kamp som m nniskor ttsk mpe b rjade p 1970-talet arbetade han med atomfysikern och fredspristagaren Andrej Sacharov. (amnesty.se)
 • Han s ger att han inte kunde l ta bli d han s g hur 25 000 m nniskor slaktades bara i Groznyj under de tre f rsta m naderna efter att kriget inleddes i december 1995. (amnesty.se)
 • Som du kanske f rst r Xtas s menar jag att f rfattaren inte riktigt f rst r vad han s ger n r han menar att nationalism r en del av den m nskliga naturen: 'etnocentrism och tendensen till nationalism r ven n gonting primordialt och inherent i m nniskor. (vaken.se)
 • Man kan inte m rda hundratusentals oskyldiga m nniskor i kampen mot terrorism som skett i Afghanistan och Irak och som kommer att ske i Libanon, Syrien och Iran och Libyen. (lege.net)
 • Kommunikation inneb r ett utbyte av tankar och id er mellan m nniskor f r att uppn en f rst else. (skiljetecken.se)
 • Deras slogan r att trygga m nniskor skapar trygga samh llen. (miljomagasinet.se)
 • Globalportalen r en kontaktyta f r m nniskor och organisationer som vill g ra v rlden b ttre. (lankskafferiet.org)
 • Den r vacker, den omfamnar m nniskor och de v rden som vi beh ver f r att m bra, tillsammans. (elevhalsan.se)
 • Det kommer att resultera i att f ra mer m nniskor samman och in i Ljuset, och desto behov f r att handla emot dem. (galacticchannelings.com)
 • Det r nu dags f r Ljuset att bli mer aktivt runt omkring er, och m nga, m nga grupper av m nniskor g r samman f r att agera. (galacticchannelings.com)
 • Med f�rundran och nyfiken attraktion kan jag m�ta m�nniskor som aldrig ger upp. (uppsalamissionskyrka.se)
 • Trogna sin innersta �vertygelse skapar dessa m�nniskor en mening i sina liv som g�r l�ngt ut�ver det f�rv�ntade. (uppsalamissionskyrka.se)
 • M�nniskor med en tung k�rna av motst�nd. (uppsalamissionskyrka.se)
 • P 1980-talet samlades massor av m nniskor i demonstrationer. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • En nation r en grupp med m nniskor med n got gemensamt (spr k, religion, etnicitet eller ett politiskt projekt) och de har territoriella krav. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Genom att g tillbaka till den enkla och l tta grunden av spr ket kan alla m nniskor f rb ttra sin f rm ga att l sa, skriva och kommunicera. (grundenisvenska.se)
 • M nga m nniskor upplever brist p m nniskov rde och det r en st ndig kamp f r verlevnad. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • F rst ska vi vara i Almedalen d r vi, 1.6 & 2,6 miljonerklubben finns i v r monter hela veckan och tr ffar m nniskor fr n hela landet. (6miljonerklubben.com)
 • 4. Idag r drygt en miljard m nniskor i v rlden hungriga (undern rda) (K lla: FAOs hungerrapport 2009) Skulle dessa m nniskor f det b ttre eller s mre? (ecoprofile.se)
 • Tv irakiska gonvittnen en l kare och en m nniskor ttsaktivist bes kte i b rjan av april Sverige f r att ber tta om den sv ra situationen i sitt hemland. (lege.net)
 • Demokrati kan aldrig skapas genom att m rda och f ngsla m nniskor. (lege.net)
 • Tillg nglighet handlar om att skapa milj er som r inkluderande, b de fysiskt och psykiskt, f r alla m nniskor oavsett funktionsvariation. (inclusionacademy.se)
 • N mligen att jag vill att m nniskor ska f g ra vad dem vill. (feminetik.se)
 • M ste ldre sl ppa in fr mmande m nniskor i sitt hem varje vecka? (signahl.se)
 • Minst 3000 m nniskor d dades. (kohkoinen.se)
 • Charlotte r mest intresserad av varf r vi m nniskor beter oss som vi g r och hur vi kan m ta andras beteende och kanske f r ndra v rt eget n r det beh vs. Detta med vetskapen att vi alla innerst inne vill bli sedda, bekr ftade och lskade. (signahl.se)
 • Charlotte r mest intresserad av varf r vi m nniskor beter oss som vi g r och hur vi kan m ta andras beteende och kanske f r ndra v rt eget n r det beh vs. (signahl.se)
 • Ska bara godk nda m nniskor och f retag ha r tten att dela med sig av sina sikter p n tet medan de o nskade massorna begr nsas till att kunna st och skrika f r d va ron p torgen i sina sm hembyar? (mklasson.com)
 • L mplig ocks som grund f r studiecirkelmaterial. (bokus.com)
 • De som k pt den h r boken har ofta ocks k pt Till f rsvar f r kvinnans r ttigheter av Mary Wollstonecraft (pocket). (bokus.com)
 • En viktig uppgift r ocks att vara Convictus ansikte ut t och bidra till att ppna f r en dialog med allm nheten. (textalk.com)
 • De har ocks tagit initiativet till det h lsoinriktade Caf Convictus d r personer som kommit ur sitt missbruk bland annat kan tr na och f massage. (textalk.com)
 • De som i f rsta hand har drabbats r unga injektionsmissbrukare via delade sprutor men n r ocks successivt nya grupper. (textalk.com)
 • Men man ska inte heller gl mma att arbeta ocks r en f rs kran om att inte beh va leva i ekonomisk utsatthet eller fattigdom. (idrelay.com)
 • Det r heller inte bara sex mellan tv partner som eleverna ska f l ra sig om, utan ocks gruppsex. (flammor.com)
 • I samma stil g r hennes ans kan till l nsr tten ang ende omedelbart omh ndertagande, fast h r finns ocks en l ng rad av uppenbara osanningar och det r tydligt att hon inte alls kontrollerat sina hemmagjorda slutsatser med n gon kompetent person. (rdos.net)
 • Hon p st r ocks , helt felaktigt uppenbarligen, att omedelbart omh ndertagande inte kan verklagas. (rdos.net)
 • Fokus r v rlden utanf r Sverige, men man betonar vikten av att svenska organisationer arbetar med attityder och kunskapsinh mtning ocks i Sverige, d r mycket arbete terst r att g ra. (textalk.com)
 • Ocks f r att minska transporterna s mycket vi kan. (klimatsmart.se)
 • Man kan v lja att st utanf r och f rfasas ver situationen, eller ocks kan man g in den och verka f r f rb ttring. (klimatsmart.se)
 • Boken r ocks rikt bildsatt. (tidskrift.nu)
 • H r finns ocks information om Gulfkriget, och USA:s inblandning i konflikterna i Bosnien och Irak. (lankskafferiet.org)
 • Med h gre tj nstest llning och kat ansvar m ste ocks de krav som kan st llas p arbetstagaren i detta avseende ka. (notisum.se)
 • Kommitt ns arbete ska ocks bidra till kad j mst lldhet och en f rb ttrad integration samt f rst rka arbetet f r en j mlik h lsa. (idrelay.com)
 • Genom ditt val bidrar du ocks till en progressiv utveckling av ekologisk, r ttvis och h llbar r varuproduktion. (klimatsmart.se)
 • Han r ocks sekreterare i Zimbabwes motsvarighet till Sveriges advokatsamfund, Law Society of Zimbabwe. (amnesty.se)
 • Inte bara de k nda islamiska riterna som b ner (salah), allmosor (zakah), fasta och pilgrimsf rd, utan ocks sanningsenlighet, godhet mot f r ldrar och sl ktingar, att h lla l ften och kontrakt, att bek mpa or ttvisor och hyckleri, att behandla grannar, beh vande och tj nstefolk v l, att kalla Allah och komma ih g Honom r alla former av dyrkan. (islamguiden.com)
 • Det innefattar ocks de huvudsakliga plikterna: att anbefalla det som r r tt, f rbjuda det som r fel och str va f r Allahs skull. (islamguiden.com)
 • De tre pristagarna har p olika s tt k mpat men ocks lidit f r m nskliga r ttigheter i Sovjetunionen och Ryssland. (amnesty.se)
 • Det du kallar 'att t nja och vrida p den biologiska altruismen genom kulturell betingning' r i sj lva verket en diskussion om social identitet, som ocks avhandlats i en tidigare artikel av samme f rfattare p Realisten. (vaken.se)
 • De senaste m naderna har vi alla ocks chockats ver illd den i Paris och K penhamn. (rikareliv.info)
 • Till det viktigaste h r att vi tillsammans f rhindrar att ungdomar ker till krigsh rdar och beg r brott, men ocks att vi med olika former av st d tar hand om dem som kommer tillbaka. (rikareliv.info)
 • Det finns s klart ocks en debatt i Europaparlamentet om tg rder som kan tas p EU-niv f r att f rhindra terrord d. (rikareliv.info)
 • Men det r ocks viktigt att p peka att vi socialdemokrater, i samband med nya regelverk f r brottsbek mpning, alltid k mpar f r att det blir en bra avv gning mellan intresset av att bek mpa brott och intresset av att skydda den personliga integriteten. (rikareliv.info)
 • Det r givetvis sv rt att h vda sin oskuld i en s dan r tteg ng och det r ju ocks det som r meningen. (lege.net)
 • Lite hj lp p v gen f r de ocks av den sj tte gudinnan, en ov rderlig antikvitet p v g ut p den internationella konstmarknaden. (boksidan.net)
 • Fundamenten f r SMFR r ocks noga genomt nkta. (miljomagasinet.se)
 • Hon har ocks medverkat i ett projekt inom kyrkan p Island f r att medvetandeg ra m ns v ld mot kvinnor. (adlucem.fi)
 • Liksom i flera tidigare kyrkliga uttalanden tar kyrkan ocks nu avst nd fr n assisterad befruktning f r lesbiska och kvinnor som lever ensamma. (adlucem.fi)
 • Det r ocks s man ska se p missbrukarna. (kmrsverige.nu)
 • F rra ret avled totalt 589 personer med narkotika i kroppen, vilket ocks r rekord. (kmrsverige.nu)
 • Men vad som ocks r rekordartat r det antal svenskar som idag v rdas f r missbruk j mf rt med 2004. (kmrsverige.nu)
 • Det r ocks att f ra det svenska samh llets normer och v rden, v rdegrunden vidare. (elevhalsan.se)
 • Tiden g r som alltid allt fortare, och det kommer att f refalla som ingen tid alls innan detta r ocks g r f rbi. (galacticchannelings.com)
 • Moder Jord m ste ha sitt att s ga till om vad som h nder och ocks h ja hennes vibrationer, men hennes m ls ttning r inte att skapa l ttsinnig f rst relse. (galacticchannelings.com)
 • Inte ett ord har h rts sedan dess, med undantag f r Damaris, enligt bifogad audioinspelning p spanska som Ant nez (ocks f ngslad och f rsvunnen) syster Berta Antunez har publicerat. (cubademocraciayvida.org)
 • De r ocks desperata. (cubademocraciayvida.org)
 • Den r ocks gjord f r dig, som verkligen vill g tillbaka till den enkla grunden av svenska spr ket f r att sedan bygga vidare d rifr n. (grundenisvenska.se)
 • Det r ocks den enda ordlista - som jag iallafall k nner till - som b de visar ordens ordklasser och hur de fungerar i de olika satsdelar. (vanligaord.se)
 • Vi ser den h r utvecklingen ocks i Sveriges politik. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Saknar man dessa s r det sv rt att f rs rja en stor befolkning p egen hand, det r ju ocks ofta sk let att man importerar mat. (ecoprofile.se)
 • Kraven ska givetvis ocks g lla n r ett land r medlem, men i dag saknas verktyg inom EU f r att kontrollera hur r ttigheterna efterlevs. (robertsandstrom.net)
 • N r staten skriver under konventioner m ste den ocks ta sig att de efterlevs och att i detta fall att kommunerna tar sitt ansvar. (ilkka.se)
 • Globus som har l rt av f reg ngarna r ocks egensinnig, smart annorlunda. (guteinfo.com)
 • Ahmed har under sin tid vid makten ocks bland annat lovat fria val, sl ppt politiska f ngar och talat en rad tj nstem n som anklagats f r brott mot m nskliga r ttigheter. (apg29.nu)
 • Jag r vertygad om att den lagstiftning som till slut fattas, ocks kommer att garantera ett fullgott r ttsskydd, n r den terroristlagstiftningen kommer att till mpas i praktiken. (org.se)
 • Den fr ga som jag st ller mig r om inte ocks EG-domstolen i Luxemburg ocks borde ha granskat den svenska skattemyndighetens r tt att utf rda skattetill gg, eftersom den r of renlig med EG-r tten. (org.se)
 • Det r n gra av f rslagen i ett l ckt utkast till den nya skogsstrategin fr n EU-kommissionen som ocks f rkastar det svenska skogsbruket. (rikareliv.info)
 • Som ett led i f rsoningsprocessen p g r ocks ett arbete med vergripande taganden, som utg ngspunkt f r Svenska kyrkans arbete med f rsoningsprocessen de kommande 10 ren. (rikareliv.info)
 • Om vi har en fungerande utn mningsprocess d r kvinnor kan utn mnas lika v l som m n utifr n sina egna meriter (och s ocks sker), varf r ska vi d g in och ge antifeministerna vatten p sin kvarn genom att kvotera in kvinnor? (feminetik.se)
 • Det r ju d r kvoteringen beh vs. F r vrigt r det ju ocks ironiskt att Sveriges f rra ansvarsomr de var kommunikation och det omr de som diskuteras nu r m nskliga r ttigheter. (feminetik.se)
 • H r finns ocks ett problem med strategin att l ta de mer j mst llda l nderna st f r all kvinnorepresentation: de flesta av dessa (som Sverige, Finland, Danmark) r sm l nder som inte kan g ra anspr k p de tyngre posterna. (feminetik.se)
 • Detta motverkar ocks att det r m n som r i majoritet inom EU. (feminetik.se)
 • I n gra viktiga omr den l ggs dock inga f rslag till detta m te (ekonomi, socialf rs kringar, utrikespolitik, f rsvar) delvis f r att tiden inte r ckt, men ocks f r att vi upplever att diskussionen i omr dena utvecklas, och att ett samlat grepp d rf r b r v nta. (piratpartiet.se)
 • Det g r ocks att l gga motyrkande p ett annat motyrkande. (piratpartiet.se)
 • H gsta domstolen har beslutat inh mta f rhandsavg rande fr n EG-domstolen ang ende vilka krav EG-r ttens r ttsskyddsprincip st ller i m let. (notisum.se)
 • Lotterilagens fr mjandef rbud och den inst llning svenska myndigheter dagalagt medf r emellertid ovisshet om hur det f rh ller sig med denna r tt och d rmed f religger uppenbar risk f r sanktioner om marknadsf rings tg rder genomf rs. (notisum.se)
 • FN:s konvention om r ttigheter f r personer med funktionsneds ttning r antagen och g ller i Sverige sedan 2009. (idrelay.com)
 • RFSU ligger inte p latsidan n r det g ller att g allt l ngre och bli allt fr ckare i sin s kallade upplysningskampanj i skolorna. (flammor.com)
 • Dessa exempel r viktiga eftersom de h ller liv i hoppet och engagemanget f r det afghanska folkets r ttigheter. (tidskrift.nu)
 • Inte nog med att ans kan om omedelbart omh ndertagande inneh ller massor av felaktigheter och ostyrkta p st enden, den skickas in mitt under v r advokats semester, med f ljd att vi enbart hade en enda dag p oss att avf rda den. (rdos.net)
 • N r Alexander flyttats ver till familjehemmet s h ller man fr n socialtj nstens sida ingen koll p honom. (rdos.net)
 • Konventioner om m nskliga r ttigheter som Sverige undertecknat, s som bland annat Barnkonventionen, Europakonventionen och EU:s r ttighetsstadga, s kerst ller r tten att driva utbildningsinstitutioner och att v lja en utbildning f r sina barn i enlighet med filosofisk och religi s vertygelse. (varldenidag.se)
 • Socialstyrelsen tillsammans med Nationella r det f r hivprevention h ller p att projektera f r en kommande webbportal. (textalk.com)
 • Woolly Bear r alltid transparenta n r det g ller vilka kl der de k per in var. (klimatsmart.se)
 • Sverige r det sjunde landet i v rlden vad g ller m ngden exporterade vapen. (piratpartiet.se)
 • Vi beh ller avgiften of r ndrad, 200 kr ven f r 2021 n r vi blir kvartalstidskrift. (tidskrift.nu)
 • Och var och en av dem betonade att det r naturvetenskapen sj lv, som h ller p att torpedera (eller redan har torpederat) sin egen materiemyt. (kreaprenor.se)
 • En myt, som i slutet p 1600-talet myntades av Sir Isaac Newton och som fortfarande g ller i v r vardagliga verklighet, p mellanniv n. (kreaprenor.se)
 • Deras webbplats inneh ller bland annat en skolavdelning d r du kan se vad UI erbjuder l rare och skolklasser. (lankskafferiet.org)
 • Det b r inte finnas n gra restriktioner n r det g ller de tekniska medel med vilka anslutningen tillhandah lls - b de tr dl s och annan teknik r till ten - och inte heller n r det g ller vilka operat rer som ska uppfylla alla eller n gra av kraven p att tillhandah lla samh llsomfattande tj nster. (notisum.se)
 • Den hastighet f r Internet-uppkopplingen som upplevs av en viss anv ndare kan bero p flera faktorer, inbegripet det eller de f retag som tillhandah ller Internet-uppkopplingen och den s rskilda till mpning som anslutningen anv nds f r. (notisum.se)
 • Tvisten g ller i huvudsak fr gan om det har f relegat saklig grund f r upps gning av A.K. fr n hans tj nst som rektor och l rare vid Norrlands Entrepren rsgymnasium i Lule p grund av hans agerande bl.a. p sin privata Facebooksida. (notisum.se)
 • N r det g ller arbetstagares agerande p fritiden, som inte har ett tydligt samband med anst llningen eller arbetsgivarens verksamhet, r utg ngspunkten att arbetstagaren r fri i sin livsf ring. (notisum.se)
 • Det r dock med h nsyn till arbetstagarens lojalitetsplikt inte m jligt att dra en absolut gr ns mellan vad som g ller agerande i arbetet och agerande p fritiden. (notisum.se)
 • Det g ller bland annat tg rder som bidrar till att utj mna skillnader i uppv xtf rh llanden samt i m jligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. (idrelay.com)
 • J mst lldhetsr det fattade i v ras beslut om att ka den generella kunskapsniv n och organisationernas kapacitet n r det g ller j mst lldhet och j mlikhet. (idrelay.com)
 • En duktig moderator, journalisten Willy Silberstein , ser till att politikerna svarar p fr gor, h ller sig till mnet och inte blir f r l ngrandiga, n got som f rst rkte det pedagogiska uppl gget. (kreaprenor.se)
 • Det f rst n mnda beloppet tyder p att det pratas mer n det g rs, n r det g ller brottsoffer tg rder. (kreaprenor.se)
 • Victoria och Daniel och Norges och Danmarks kronprisar som ?ktar sina hj?rtans k?ra En del av svenska folket blir alldeles begeistrade n?r det g?ller kunglig k?rlek och det lever skvallerpressen. (all-together.eu)
 • N r Sergej Kovaljov mottog Palme-priset ville han varna vriga Europa f r att en ny diktatur h ller p att v xa fram i Vladimir Putins Ryssland. (amnesty.se)
 • L t oss tacka V sterlandet f r alla tillf llen d det har f rsvarat dessa r ttigheter, men l t oss inte gl mma bort att principernas etik r en och odelbar, att den inte skiljer mellan ett folk och ett annat, att den g ller m nniskan som s dan. (alhambra.se)
 • Framf r allt n r det g ller genetik och rasbiologi s r gr nsen h rfin f r vad som r etiskt problematiskt och f rsvarsbart i fr ga om ideologiska v rderingar. (vaken.se)
 • EU st ller stora krav p l nder som vill g med, men har sv rare att reagera n r ett land v l r medlem. (rikareliv.info)
 • H r st ller jag fr gan: r v ra terror-lagar representativa f r begreppet m nskliga r ttigheter? (lege.net)
 • Det r omv nd bevisb rda som g ller. (lege.net)
 • Yasri Khan h ller i ledarskapsutbildningen f r unga ledare, "Storasyster Storebror", i Stockholm. (miljomagasinet.se)
 • Vi st ller fr gor ist llet f r att ge svar, som "Vilken v rld vill du leva i? (miljomagasinet.se)
 • Vi st ller ven fr gor om identitet, som "Vem r du? (miljomagasinet.se)
 • Kulturellt v ld r det som legitimerar personligt och strukturellt v ld och det som uppr tth ller v ldet. (adlucem.fi)
 • Den fr gan st ller kyrkan ofta idag, d kyrkan bland annat s ger att det inte r en m nsklig r ttighet att f gifta sig i kyrkan, utan det r en trosfr ga. (adlucem.fi)
 • Kursen r gjord f r dig, som vill hj lpa ditt barn att f en v ldigt bra start i livet vad det g ller dessa saker. (grundenisvenska.se)
 • F rst g ller det att g tillbaka till den niv som kr vs, f r att du skall uppleva det hela som enkelt och l tt. (grundenisvenska.se)
 • N r det g ller kommersiell anv ndning eller anv ndning i st rre grupper, skolor eller studiecirklar v lkommen att kontakta mig f rst. (vanligaord.se)
 • Det r s h r urugayanska militanta inom m nskliga r ttigheter i Argentina framst ller denna information. (latice.org)
 • Reportrar utan gr nser konstaterar att EU r l ngt ifr n homogent n r det g ller pressfrihet och att gapet mellan medlemsstater forts tter v xa. (robertsandstrom.net)
 • Den bild de m lar upp r bilden av ett land som h ller p att fullkomligt raseras av krig och ockupation. (lege.net)
 • Etiopiens premi rminister Abiy Ahmed har helt f r ndrat Afrikas horn med sin nya fredligare linje, inte minst n r det g ller fredsavtalet med rkefienden Eritrea. (apg29.nu)
 • Nu g ller det h r p avst ndet 1 meter! (fotosidan.se)
 • Men jag h ller med dig, det som nu framkommer r ju lite tr kigt, och orov ckande. (fotosidan.se)
 • Artikeln stadgar att envar skall, n r det g ller att pr va hans civila r ttigheter och skyldigheter eller anklagelser mot honom f r brott, vara ber ttigad till en opartisk domstol, som uppr ttats enligt lag. (org.se)
 • a) Regeringsformen 1:1 deklarerar att "All offentlig makt i Sverige utg r fr n folket. (lege.net)
 • Folket h lls ovetande och den minoritet som nd vet, den har inte att g ra med vad Sverige g r. (lege.net)
 • Kan detta betyda n got annat n att Sverige r en illegitim stat? (lege.net)
 • Fri frakt inom Sverige f r privatpersoner. (bokus.com)
 • Fri frakt inom Sverige ver 159 kr f r privatpersoner. (bokus.com)
 • Sverige r medlem i EU och har inf rlivat Europakonventionen om m nskliga r ttigheter i inhemsk r tt. (notisum.se)
 • Afghanistankommitt ns uppdrag i Sverige r att bist med information om Afghanistan och bedriva insamling. (tidskrift.nu)
 • F r att f rst de svenska folkr relserna och det i Sverige traditionellt starka ideella samh llsengagemanget beh ver man inse hur landet formats av ett kristet t nkande, i luthersk tappning. (varldenidag.se)
 • L rare r inblandade i asylprocessen och de ska indirekt avg ra om eleven f r stanna i Sverige eller inte. (elevhalsan.se)
 • Har alla elever i Sverige 2019 r tt att sjukanm la sig n r hen tex lider av psykisk-och/eller fysisk oh lsa pga trauma, ngest, s mnrubbningar eftersom det f r vissa kan vara f renat med en p taglig risk? (elevhalsan.se)
 • 11). Efter det att Finland skilts fr n Sverige, ersattes i praktiken hotet om d dsstraff med f ngsligt f rvar r 1889. (finnqueer.net)
 • Mycket konkreta pionj r tg rder och hj lp har kommit fr n Sverige, varifr n Finland mycket ofta h mtar sina exempel (Lennerhed, 1994). (finnqueer.net)
 • Vi ser ven att Sverige har ett stort ansvar i f r demokratin och de medborgerliga r ttigheterna och friheterna som en av v rldens st rsta vapenexport rer. (piratpartiet.se)
 • Vi vill att Sverige p sikt helt upph r med sin vapenproduktion och vapenexport f r att f rs kra att de vapen som anv nds i krig, mot olikt nkande eller f r att kr nka m nskliga r ttigheter inte har tillverkats av svenska f retag. (piratpartiet.se)
 • Vapenexporten i Sverige och EU ska p sikt upph ra f r att s kerst lla att Sverige och EU-l nder inte bidrar till att demokratiska v rden eller m nskliga r ttigheter kr nks. (piratpartiet.se)
 • Vidare rekommenderar jag att du l ser ' Fyra saker du inte vill veta om svensk vapenexport ' som gavs ut 2010 d r man tar upp m nga exempel p l nder som Sverige exporterar vapen till som f r v pnade konflikter och/eller beg r grova brott mot m nskliga r ttigheter. (piratpartiet.se)
 • H r kan man l sa om s kerhetspolitik, krigsberedskap, terrorism, risker och hot i Sverige och vriga v rlden. (lankskafferiet.org)
 • Fo¨r att Sverige ska kunna klara framtidens pensioner kra¨vs en aktiv na¨ringspolitik som skapar ho¨g sysselsättning och god tillva¨xt. (riksdagen.se)
 • Samtliga politiker menar att det borde g ras mer f r brottsoffer, anh riga och vittnen ven om Sverige enligt justitieutskottets ordf rande Beatrice Ask - ligger l ngt framme i ett europeiskt perspektiv. (kreaprenor.se)
 • ECPAT Sverige Ideell organisation som arbetar mot barnsexhandel, vilket inkluderar barnpornografi, barnsexturism och trafficking - m nniskohandel med barn i sexuella syften. (infoo.se)
 • Frivillig.se Ett forum f r frivilliga krafter i Sverige. (infoo.se)
 • Jag, Michael Fuchs anl nde med min familj till Sverige 1976 fr n Iran d r dem flytt fr n regimen efter revulotionen. (vaken.se)
 • Kampen mot terrorismen, som Sverige deltar i, m ste alltid bedrivas med full respekt f r de m nskliga r ttigheterna. (lege.net)
 • I princip har Sverige inf rt d dsstraff ven f r sm barn. (lege.net)
 • S ven om exporten g r via USA r Sverige medskyldigt till vapenexport till krigf rande l nder. (lege.net)
 • Jag har inte s l ng tid bott i Sverige och ,d rf r jag beh ver hj lp. (skiljetecken.se)
 • B gge drogerna kom fr n samma internationella l kemedelsbolag, etablerade i ett flertal stora l nder, s som USA, Tyskland, England och Frankrike, som nu beh vde hj lp f r att komma in i Sverige. (kmrsverige.nu)
 • 2) r 2013 k ptes han tillbaka till Sverige f r 130 miljoner av Vetenskapsr det som professor vid Link pings universitet i beroendeforskning. (kmrsverige.nu)
 • Missbruket av Metadon och Subutex r idag gigantiskt, b de i Sverige och internationellt. (kmrsverige.nu)
 • Fr n och med 2006 d regeringen i Sverige gav klartecken f r sjukv rdens substitutionsprogram ver hela landet kade deltagandet fr n 1200 deltagare till n rmare 5000 idag. (kmrsverige.nu)
 • Sverige r unikt! (elevhalsan.se)
 • Det r till och med s att Sverige r unikt. (elevhalsan.se)
 • Vi ska vara den politiska kraft som b st f rst r - och som steg f r steg - kan l sa de stora framtidsutmaningar som Sverige st r inf r idag. (valens.nu)
 • D rifr n g r vi, i takt med stigande lder, vidare till situationen i Sverige, Norden, Europa samt typl nder fr n vriga v rldsdelar. (lillgardsskolan.se)
 • Jag f rst r klimatkrisen genom urfolk i Main, i Minnesota, genom maorierna i Nya Zeeland, samerna i Sverige, Zapatista i Mexico och Adivasis i Indien. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Vi i Sverige och V steuropa arbetar inte alls p det h r s ttet. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • F r Sverige - mot islamism. (blogtoplist.se)
 • Min v n Bo Mod n menar att en del av den svenska kapitalismens "elit" tidigt var informerade/integrerade om planerna p det nya hotet som skulle byggas upp och att lokala media i Sverige och annorst des haft tid att psykologiskt bearbeta befolkningarna inf r den stora premi ren d r hotet pl tsligt skulle st p scenen. (lege.net)
 • N r Sverige snart m tet Saudi Arabien i fotboll s kommer inte kvinnliga skadare finnas bland publiken. (feminetik.se)
 • I Sverige festar man, dricker sprit, knullar och sen kanske man blir k r och sen gifter sig. (feminetik.se)
 • Vi r ett ledande profilf retag i Sverige och har m nga rs erfarenhet av branschen. (medlogga.se)
 • Sverige har f rbundit sig att vara med och detta inneb r ett tagande. (ilkka.se)
 • ven om vi nnu r s lyckligt lottade att politiker med makt inte r till salu h r i Sverige s k ps entusiastiska lobbyister v ldigt mycket l ttare med h rda pengar n med mjuka v djanden om vikten av frihet. (mklasson.com)
 • Det d r r en farlig inst llning idag, ven om Sverige troligtvis aldrig kommer g t skogen s snabbt. (fotosidan.se)
 • Det r inte m nga politiska ansvariga eller mbetsman inom Finansdepartementet eller Finansinspektionen som st lls till ansvar i Sverige f r felaktiga och olagliga beslut, vilka konsekvenser det n f tt f r den enskilde medborgaren. (org.se)
 • Justitiedepartementets och den svenska regeringens syn p r ttsskyddsprincipen, och vilka r ttigheter den enskilde individen har mot staten, speglas i tv nyligen avkunnade domar mot Sverige i Europadomstolen ( 34619/97 och 36085/97 ) som drivits av advokaten Jan Th rnhammar p uppdrag av Skattebetalarnas F rening. (org.se)
 • B gge domarna underk nner en del av den svenska lagstiftningen som g llt i Sverige sedan 1970, och som medf rt att s v l f retagare som privatpersoner felaktigt blivit d mda av Skattemyndigheten att betala skattetill gg under dryga 30 r, trots att de olika skatte rendena inte hunnit avg ras i domstol. (org.se)
 • Det g rs automatisk f r alla nyf dda medborgare i Sverige. (vi-pr.com)
 • Unikt f r rapporten r att den bygger p en studie av kvinnors egna erfarenheter av ledarskap i Sverige idag. (rikareliv.info)
 • Jag har ett vagt minne av liknande resonemang n r Sverige valde kommission r tidigare. (feminetik.se)
 • Och varf r ska Sverige skjuta sig sj lvt i foten f r att hyffsa kommissionens k nssammans ttning s att de konservativa l nderna inte ska beh va se ver sin utn mningspolitik? (feminetik.se)
 • Internt i Sverige g r svenska feminister bort sig n r de kr ver att kvinnor permanent ska f abonera en mycket viktig post. (feminetik.se)
 • Sverige har fortfarande en majoritet av m n i utrikespolitiken. (feminetik.se)
 • I Sverige har det under v ren 2008 f rts en offentlig debatt om den statliga myndigheten Forum f r Levande Historia (FFLH). (lege.net)
 • I Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens f ruts ttningar tar Lena Halldenius sig an Wollstonecrafts hela f rfattarskap, med fokus p hennes id er om frihet, j mlikhet, r ttigheter, demokrati och gande. (bokus.com)
 • Samtidigt anser hon att alla som st?r upp f?r m?nskliga r?ttigheter och demokrati m?ste st? (juridikfokus.se)
 • Genom att variera format parallellt med Sydasien.se vill vi v cka intresse f r samh lle, kultur, politik, historia, demokrati och m nskliga r ttigheter. (tidskrift.nu)
 • Nu fruktar jag att den v sterl ndska demokratin kommer att omvandlas till en 'vild demokrati', f r att anv nda ett uttryck av Claude Lefort. (alhambra.se)
 • Att f rsvara de m nskliga r ttigheterna r en grundl ggande princip som r grundvalen f r all demokrati. (alhambra.se)
 • Denna r ttspraxis har aldrig n gonsin till mpats tidigare i en demokrati. (lege.net)
 • IWPR st der och utbildar lokala reportrar i konfliktomr den, som genom professionell journalistik arbetar f r demokrati och f r ndring. (lankskafferiet.org)
 • Demokrati och inflytande, att f vara delaktig och uppleva att ens sikter r viktiga. (elevhalsan.se)
 • Demokrati, r ttvisa, solidaritet och j mst lldhet r b rande v rderingar som genomsyrar tidningen. (tidningarsverige.net)
 • Utrikesdepartementet Rapport: M nskliga r ttigheter, demokrati och r ttsstatens principer i Venezuela. (cubademocraciayvida.org)
 • Hur ska vi teruppr tta en demokrati som ser till m nniskors lika v rde? (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • EU:s fundament r frihet, demokrati och respekt f r grundl ggande m nskliga r ttigheter och r ttsstatsprincipen. (robertsandstrom.net)
 • Forum f r levande historia r en myndighet som arbetar med fr gor om demokrati, m nskliga r ttigheter och tolerans. (kth.se)
 • Tillsammans med aktivisten Mohammed Tareq fr n Centret f r demokrati och m nskliga r ttigheter i Fallujah sitter hon i en f rel sningssal p universitetet och ber ttar om situationen i Irak. (lege.net)
 • Demokrati r inte alltid det mest EFFEKTIVA s ttet att sk ta en stat. (feminetik.se)
 • nd tycker vi att demokrati r en sj lvklar del av m nskliga r ttigheter - s viktig att vi r beredda att st ut med r tt mycket byr krati och 'kr ngel' f r att f den att fungera n gorlunda. (feminetik.se)
 • Den inr ttades under den socialdemokratiska regeringen 2003 och torde vara unik i v rlden med sitt uppdrag att sprida kunskap och engagera fr mst ungdom om "demokrati, tolerans och m nskliga r ttigheter med utg ngspunkt i F rintelsen" och hotet fr n den s kallade antisemitismen. (lege.net)
 • Skulle det visa sig att de misst nkta inte visste vad de gjorde eller inte ins g vilka konsekvenser deras handlingar skulle f , s beh ver detta f rh llande tydligg ras f r det svenska folket. (lege.net)
 • r minst 18 r och talar svenska obehindrat. (vakanser.se)
 • Det r fr ga om r ttsf rh llanden mellan bolagen och svenska staten och den ovisshet som r der l nder bolagen till f rf ng. (notisum.se)
 • ven i det svenska samh llet i dag utg r kristna volont rinsatser en viktig del i v lf rden. (varldenidag.se)
 • Bland annat hur detta f r ndrar Sidas och dess samarbetsorganisationers arbete beskrivs i skriften "G r hiv till en r ttighetsfr ga", utgiven av Forum Syd - en samverkansorganisation f r svenska organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete. (textalk.com)
 • De ensamkommande som var barn 2015, ska vid fyllda 18 r (eller ldersuppskrivna) klara av att hitta ett boende med l g kostnad (n got inte svenska ungdomar upp till 21 rs lder anses klara av). (elevhalsan.se)
 • Den svenska lagen av r 1734 sade ingenting om homosexualitet eftersom lagstiftarna var r dda f r att kunskapen om s dana handlingar skulle sprida dessa. (finnqueer.net)
 • Till exempel bo¨r gra¨nsva¨rdena fo¨r AP-fondernas a¨gande i svenska aktiebolag ho¨jas. (riksdagen.se)
 • Detta r den f rsta svenska vers ttningen av Hogg. (boksidan.net)
 • H r hittar du statistik ver m nga svenska dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter. (lankskafferiet.org)
 • St mmer det verens med den svenska r ttspraxisen? (lege.net)
 • Jag f resl r att svenska regeringen l ser The Project for the New American Century f rfattad av bl.a. (lege.net)
 • Men genom att s lja ut v r vapenindustri till USA exporteras svenska vapen via USA till Israel och svenska regeringen kan d rmed g ra som Pontius Pilatus, tv sina h nder. (lege.net)
 • Kali och Amrita r tv av de utsatta kvinnor som den svenska l karen Ellen Elg tr ffar p sitt FN-uppdrag i Indien. (boksidan.net)
 • Dessa artiklar om ordklasserna i svenska spr ket r noga granskade och kontrollerade. (skiljetecken.se)
 • Detta r gjort av en akademiskt utbildad och erfaren l rare, kursledare och pedagog, som r v l insatt i den svenska grammatiken. (skiljetecken.se)
 • Skrivtecken i svenska spr ket best r av: skiljetecken och vriga skrivtecken. (skiljetecken.se)
 • Svenska muslimer f r fred och r ttvisa (SMFR), som r det officiella namnet, har blivit ganska s stora p kort tid. (miljomagasinet.se)
 • De samarbetar med en m ngd organisationer som Sensus studief rbund, Kristna fredsr relsen, Svenska freds, olika partier, judiska f rsamlingen i Stockholm, Syrisk-ortodoxa f rsamlingen och Interkulturell ungdom. (miljomagasinet.se)
 • Bakom portalen st r cirka 50 svenska ideella organisationer, bland annat bist ndsorganisationer, studief rbund, kyrkliga organisationer och fackf reningar. (lankskafferiet.org)
 • Den svenska v rdegrunden r ingen sj lvklarhet. (elevhalsan.se)
 • Hur tydligg r vi v rdegrunden f r de som kommer fr n en annan kultur som inte terspeglar den svenska v rdegrunden? (elevhalsan.se)
 • Tidskriften st r mitt i rapporteringen av den svenska socialpolitiken. (tidningarsverige.net)
 • Detta r en kurs om sj lva grunderna i svenska spr ket. (grundenisvenska.se)
 • Tycker din sida j ttemycket d jag tycker det r intressant med det svenska spr ket. (vanligaord.se)
 • Utrikesf dda kvinnor med barn r i stort behov av att f st d och hitta in i v rt samh lle, v rden och f rst den svenska kulturen. (6miljonerklubben.com)
 • EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) skriver i dag (3 maj 2011) p Internationella dagen f r Pressfrihet p Svenska Dagbladets debattsida att kr nka pressfriheten ska f kosta! (robertsandstrom.net)
 • Alla texter i v nstermenyn p den h r sidan r skrivna p l tt svenska. (kth.se)
 • ANTI-PK blogg som tr ttnat p svenska politiker och medias st ndiga m rkning om allt el nde som h nder i landet. (blogtoplist.se)
 • Varf r r svenska medier tysta? (lege.net)
 • De svenska medierna visade dock inte n got st rre intresse f r de tillresta irakiernas vittnesm l. (lege.net)
 • Ahmed var tillsammans med den svenska klimataktivisten Greta Thunberg en av storfavoriterna som det spekulerades om inf r priset. (apg29.nu)
 • N r jag l ser artikeln under Br nnpunkt i Svenska Dagbladet den 30.11. (org.se)
 • Tidigare hade b de Socialdemokraterna och V nstern h rdnackat v rjt sig mot b de EG-r tten och Europakonventionen skulle ing i den svenska lagstiftningen. (org.se)
 • N r Schyman och str m reagerar ver inskr nkningar i grundl ggande best mmelser i EU-direktiv och Europakonventionen om m nskliga r ttigheter till skydd f r individens integritet och r ttsskydd, reagerar dom mot nya direktiv och lagar vars inf rlivande in den svenska lagstiftningen, b gge tidigare varit ivriga motst ndare mot. (org.se)
 • I de svenska domstolarnas och myndigheternas plikter och skyldigheter ing r att bereda effektivt skydd f r enskilda r ttigheter och medverka till effektivt genomslag av EG-r ttsliga regler. (org.se)
 • P samma s tt som staten anv nder sig av skattetill ggen som straff, anv nde sig bankerna av konkursinstrumentet under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) genom att beslagta alla egendomar fr n sina kunder, och d refter f rs tta sina kunder i konkurs, innan de hade n gon m jlighet att f rsvara sig i domstol. (org.se)
 • Europadomstolen konstaterar i sina domar mot skattetill ggen att de svenska reglerna d r skattemyndigheten utdelar straff, innan fallen hunnit avg ras i domstol tillsammans med de mycket l nga handl ggningstiderna, utg r en klar kr nkning av r tten till domstolspr vning enligt artikel 6.1 i Europakonventionen . (org.se)
 • Vilken roll spelar trossamfund i det svenska samh llsbygget r de medspelare eller motst ndare? (rikareliv.info)
 • Kalhyggen som r den vanligaste avverkningsmetoden i det svenska skogsbruket m ste undvikas. (rikareliv.info)
 • Kyrkostyrelsen har beslutat att Svenska kyrkan ska framf ra en officiell urs kt till det samiska folket, f r historiska vergrepp. (rikareliv.info)
 • PS: Jag inte att den nuvarande svenska kommission ren valts p grund av att hon r kvinna. (feminetik.se)
 • Om enskilda svenska politiker s ger det, s f r det st f r dem. (feminetik.se)
 • Vi erbjuder ett intressant och meningsfullt arbete d r du varje dag r med och r ddar liv. (vakanser.se)
 • En dansk paketcykel spelar en viktig roll f r Convictus upps kande arbete. (textalk.com)
 • Att ha ett arbete r viktigt f r delaktigheten i samh llet. (idrelay.com)
 • Se en film med n gra goda exempel p lokalt arbete med m nskliga r ttigheter i tre kommuner. (idrelay.com)
 • Vi erbjuder dig ett viktigt och intressant arbete som har stor betydelse f r m nniskors livssituation. (vakanser.se)
 • Det r viktigt att du har ett intresse f r m nskliga r ttigheter och Amnestys arbete. (vakanser.se)
 • Skriftens m ls ttning r att st rka och utveckla Forum Syds och enskilda organisationers arbete med hiv och aids i sitt utvecklingssamarbete. (textalk.com)
 • Arbete p g r samtidigt med en ny kommunikationsstrategi f r hiv/STI-fr gorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget. (textalk.com)
 • Har l ng erfarenhet av f rebyggande arbete f r och med barn och unga inom socialtj nst, elevh lsa och id buren sektor. (elevhalsan.se)
 • Som Arbetsdomstolen har uttalat i AD 1984 nr 9 r det givet att i ett fall d r arbetsgivarens intresse r h nf rligt till n got f rh llande som ligger vid sidan av arbetstagarens fullg rande av arbetsuppgifterna, en upps gning kan anses sakligt grundad endast om arbetsgivarens sk l r tungt v gande och situationen inte kan l sas genom en omplacering till annat arbete. (notisum.se)
 • Kreapren r var d r och kunde konstatera att samtliga i panelen - inte helt verraskande - r mycket positiva till Brottsofferjourens arbete. (kreaprenor.se)
 • Detta fortl pande arbete har lett att de idag r en av Kinas mest meriterade, ekologiska silkesproducent d r hela kedjan r certifierad. (klimatsmart.se)
 • Jag har vidare jobbat p Arlanda, Beckers f rgfabrik, fritids mm men har haft sv rt att klara l ngre perioder av arbete p grund av min sviktande h lsa. (vaken.se)
 • Vid planering och drift av turistanl ggningar b r h nsyn tas till destinationens ekonomiska och sociala f ruts ttningar, samtidigt som lokalbefolkningen engageras och ges f retr de till arbete d r det r m jligt. (srf-org.se)
 • Klimatet f r s dant arbete var minst sagt h rt och 1974 greps han och f rdes till Gulag. (amnesty.se)
 • Vad kan man ha f r nytta av detta arbete? (skiljetecken.se)
 • Att arbeta inom skola f r barn och unga r inget enkelt arbete, men mycket viktigt, f r barnen och f r samh llet. (elevhalsan.se)
 • Dessa fr gor r i dagsl get mycket aktuella f r skolans arbete med v rdegrunden. (elevhalsan.se)
 • En viktig och stor del av elevh lsans och l rares fr mjande arbete handlar om att arbeta med de v rden som v rdegrunden best r av. (elevhalsan.se)
 • En smak av vad som kommer b rjar visa sig innan ret r slut, men ni m ste se till hur mycket arbete som beh vs f r att n folk runt hela v rlden. (galacticchannelings.com)
 • H r f r du information om organisationen L kare utan gr nser (M decins Sans Fronti res) och deras arbete med att r dda liv och lindra n d i v rlden. (kth.se)
 • Artikel 23: Alla har r tt till arbete, till fritt val av syssels ttning, till r ttvisa och tillfredsst llande arbetsf rh llanden. (valens.nu)
 • Jag har allts gjort detta arbete speciellt f r barn, invandrare eller personer, som har sv rt att l sa och skriva. (grundenisvenska.se)
 • Syftet med detta arbete r att f rklara de vanligaste, enkla orden i svenskan p ett enkelt och l ttfattligt s tt. (vanligaord.se)
 • Stort tack ven till underbara Inga Larsson f r ditt fantastiska st d och arbete med att r tta och granska. (vanligaord.se)
 • Det r min f rhoppning att detta arbete kan hj lpa n gon till en b ttre f rst else och anv ndning av spr ket. (vanligaord.se)
 • Aktiva tg rder r ett begrepp som anv nds i diskrimineringslagen f r att beskriva f rebyggande och fr mjande arbete f r att motverka diskriminering. (inclusionacademy.se)
 • Beroende p tidsomfattningen kan vi ha kortare eller l ngre inslag av reflektion och eget arbete eller grupparbeten alltid anpassade utifr n gruppens nul ge och kundens m l med uppdraget. (signahl.se)
 • De erk nner att de har ett ansvar gentemot samh llet, att arbeta f r att f rb ttra livet i allm nhet, s att de ser sitt arbete i ett bredare perspektiv. (icnlp.se)
 • Vi kan inte nska oss ett b ttre utg ngsl ge f r ett frig rande intellektuellt arbete! (lege.net)
 • Barnkonventionen beskriver familjen som den grundl ggande enheten i samh llet och som den naturliga milj n f r barnens utveckling och v lf rd. (varldenidag.se)
 • Hela kristendomens historia har pr glats av viljan att g ra gott i samh llet, att f rb ttra m nniskors livsvillkor, inte minst inom v rd, omsorg och utbildning. (varldenidag.se)
 • Tills vidare kan den som s ker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i st llet g till Socialstyrelsens s rskilda webbplats f r detta. (textalk.com)
 • Samh llet hade ingen m jlighet att skydda b gars, lesbiskas och transpersoners sexuella eller fysiska h lsa (Sievers, St lstr m, 1984). (finnqueer.net)
 • I botten av sitt v sen r v rlden inte deterministiskt styrd, utan i st llet bygger den p st ndigt slumpvisa f r ndringar. (kreaprenor.se)
 • Eleven kan s ka information om samh llet och anv nder d olika k llor p ett i huvudsak fungerande s tt och f r enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och k llornas trov rdighet och relevans. (uu.se)
 • Fattiga Riddare Ideell f rening f r verskuldsatta i samh llet. (infoo.se)
 • Multinationella resef retag f r inte utnyttja sin dominerande st llning p resm len eller p tvinga kulturella och sociala strukturer p v rdsamh llet. (srf-org.se)
 • Regeringens politik har sedan dess f tt f r dande och genomgripande konsekvenser i det zimbabwiska samh llet. (amnesty.se)
 • Ordf randen Yasri Khan ser en oroande utveckling som beh ver m tas i samh llet. (miljomagasinet.se)
 • Jag hade d skissat i flera r p vilken sorts organisation samh llet skulle beh va. (miljomagasinet.se)
 • Om engagemanget r bra f r individen, s f rst rks organisationen och samh llet vinner p det i slut ndan. (miljomagasinet.se)
 • Om inte n got g rs f r att skapa hopp s kommer det uppst stora interna problem, och vi ser i dag ganska stora polariseringar i samh llet. (miljomagasinet.se)
 • I Finland g r debatten f r tillf llet het inom b de politiken och kyrkan om synen p familjen och vem som skall ha r tt till assisterad befruktning. (adlucem.fi)
 • Detta r en portal till information om risker och kriser i samh llet. (lankskafferiet.org)
 • Sociala f rv ntningar ist llet f r klassrumsregler. (elevhalsan.se)
 • Vi befinner oss i samh llet idag i en fundamental kris, vilket dagligen framg r sv TV. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Den 28/12 2010 m rdades journalisten Henry Suazo i det karibiska samh llet La Masica. (latice.org)
 • Det sexuella v ldet har osynliggjorts av flera sk l, bland annat p grund av skam- och skuldk nslor, r dsla, och stigmatisering som offrena tvingas lida av p grund av samh llet. (latice.org)
 • Tittar man p livscykelanalyser av mat s r det s llan transporterna som r det stora problemet, utan det r ist llet valet av proteink lla och hur maten r producerad som r de avg rande fr gorna. (ecoprofile.se)
 • Sommaren 1936 stod Tyskland v rd f r de olympiska spelen och Hitler utnyttjade tillf llet att propagera f r antisemitism och Tredje Riket. (kth.se)
 • Bakgrund som chef och ledare inom civila samh llet inom fr gor som r r m nskliga r ttigheter, folkbildning och pedagogik. (inclusionacademy.se)
 • Nu spelar det f r mig personligen ingen roll om ens det s rskiljda samh llet skulle bli paradiset p jorden. (feminetik.se)
 • T ex att kvinnor sk ter hush llet medan m nnen sk ter f rs rjningen). (feminetik.se)
 • Vi r p v g att f rlora v rt fria internet och ist llet f ett tight kontrollerat k pcentrum d r dissidenter och olikt nkande av alla slag effektivt kan tystas. (mklasson.com)
 • Varf r anv nds ordet telekommunikation ist llet f r bara "kommunikation", som r exakt vad det handlar om? (mklasson.com)
 • Det r h r som FFHL kommit att fylla sin viktigaste funktion, n mligen att skapa acceptans f r dessa krig med h nvisning till F rintelsen, i st llet f r att motverka dem. (lege.net)
 • Den kristna tradition som i m ngt och mycket format v rt land, den lutherska, har en stark betoning p m nniskans uppdrag att g ra v rlden b ttre. (varldenidag.se)
 • nd kr nks m nskliga r ttigheter v rlden om varje dag av totalit ra regimer, krigf rande grupper och l nder, milit rjuntor och organiserade brottsliga n tverk. (piratpartiet.se)
 • Nyhetsv rdering och hur den kan p verka m nniskors bilder av omv rlden. (uu.se)
 • En webbplats f r unga om m nskliga r ttigheter, kritiskt t nkande och aktivt deltagande i syfte att f rb ttra v rlden. (lankskafferiet.org)
 • N stan alla extrema bev pnade islamistiska grupper som h rjat i den muslimska v rlden de sista femtio ren, fr n Gama'at islamiyya till al-Qa'ida, har varit f rgreningar ur Br draskapet, och idag utg r de dess fr msta allierade. (lege.net)
 • Det jag ber ttar h r r ingen hemlighet i arabv rlden l ngre. (lege.net)
 • Jazira r ju som bekant Qatars kanal och Qatar r som bekant USA:s st rsta milit rbas i v rlden! (lege.net)
 • Jag fruktar att varje krig som V sterlandet f r mot arabv rlden aldrig kommer att bli n got annat n explosionen av ett historiskt och religi st komplex som under l ng tid tr ngts bort: 'F rinta Babylons s ner, Orientens s ner. (alhambra.se)
 • Och man m ste notera en viss uppm rksamhet inf r de problem som befolkningen st r inf r i dessa delar av v rlden. (alhambra.se)
 • M nga av medlemmarna har f r ldrar som kom hit genom politisk asyl, fr n konflikter i hela v rlden. (miljomagasinet.se)
 • M nga artiklar handlar om NATOs relation till olika l nder i v rlden. (lankskafferiet.org)
 • Efter n ra 45 r som aktivist ser jag att vare sig v rlden eller vi r svart-vita. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • V rlden r i uppbrott. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Vilka sjukdomstyper r vanligast i v stv rlden? (kth.se)
 • Detta och mycket mer om h lsa och sjukdom i v rlden f r du veta p V rldsh lsoorganisationens sidor. (kth.se)
 • Jag m ter aktivister, t ex svarta amerikaner eller folk under undantagstillst nd, som i olika milit rt ockuperade omr den i v rlden s som V stsahara, Palestina, Tibet, Papua Guinea, Kurdistan och Puerto Rico som r milit rt ockuperat av USA. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Det m rks n r man reser runt i v rlden. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Hur g r urfolken som har lyckats verleva trots f rtryck och folkmordsprojekt runt om i v rlden, trots 100-tals rs f rtryck! (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • V pnade grupper runt om i v rlden beg r massiva vergrepp, d r de kr nker s v l m nskliga r ttigheter som den internationella humanit ra r tten. (thailandkusten.com)
 • Amnestys rsrapport kan p m nga s tt tyckas vara en dyster l sning, men vi r fasta i v r vertygelse att det g r att f r ndra v rlden och stoppa brotten mot de m nskliga r ttigheterna. (thailandkusten.com)
 • Enligt Freedom House rliga granskning f rs mrades respekten f r politiska fri- och r ttigheter under 2009 f r fj rde ret i rad i v rlden. (robertsandstrom.net)
 • Det r Hegvald och Byzantios som r allra h ftigast, de kommer med nya saker till Norden, och verk av dem r s lunda sev rdheter i hela v rlden. (guteinfo.com)
 • Sexologer arbetar ver hela v rlden f r att st dja sexuell h lsa och v lbefinnande i enlighet med m nskliga sexuella r ttigheter formulerade av World Association for Sexual Health (WAS). (sexolog.se)
 • Med b sta vilja i v rlden kan inte s gas att detta skedde under bankkrisen n r fastigheterna enligt dekret fr n Finansinspektionen ( FFFS 1991: 10 ) och regeringen nedv rderades med mellan 50 - 70 %, bara f r att krisbankerna l ttare skulle kunna s ga upp krediterna f r sk tsamma f retagare och beslagta alla deras tillg ngar. (org.se)
 • Visste du att bin st r f r omkring 80 procent av all pollinering i v rlden? (rikareliv.info)
 • Men ven i det antiimperialistiska arbetet f r vrigt, d r Israels roll r tabu och d r oljan som orsak till allt ont i v rlden blir den allena r dande orsaksfaktorn. (lege.net)
 • Denna ideologiska sionistisering av v stv rlden r en n dv ndigt f ruts ttning f r de nykoloniala krigen, i synnerhet de mot islam och arabv rlden. (lege.net)
 • Denna r ttighet f ljer bland annat av EU:s allm nna r ttsprinciper, som har sitt ursprung i medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och som har stadf sts i artiklarna 6 och 13 i europeiska konventionen ang ende skydd f r de m nskliga r ttigheterna och grundl ggande friheterna. (notisum.se)
 • Med din hj lp kan vi d rmed bli fler som k mpar f r de m nskliga r ttigheterna. (vakanser.se)
 • Under samtalen stod det klart att de m nskliga r ttigheterna st ndigt kr nks i Ryssland. (amnesty.se)
 • Annars fj rmas denna etik fr n sina m l och blir ett privilegium som bara vissa folk f r komma i tnjutande av, och d besmittas f rsvaret av de m nskliga r ttigheterna av rasism och diskriminering. (alhambra.se)
 • Tacksamt m ste man notera att det europeiska medevetandet har vaknat f r respekten av de m nskliga r ttigheterna i Afrika, Kina, Tibet och Sydamerika liksom steuropa. (alhambra.se)
 • Vi m ste tillsammans bek mpa den kande fr mlingsfientligheten som hotar de medborgerliga fri- och r ttigheterna. (rikareliv.info)
 • Vi har instiftat ett pris f r att bel na barn och ungdomar som har gjort insatser f r att st rka de m nskliga r ttigheterna och jobba t.ex mot mobbning. (skiljetecken.se)
 • Var och en som verkar inom utbildningen ska fr mja de m nskliga r ttigheterna och aktivt motverka alla former av kr nkande behandling. (elevhalsan.se)
 • Nobelpriskampen handlade f r n gra r sedan om de m nskliga r ttigheterna. (lankskafferiet.org)
 • Bertil finner vidare det inte r rimligt att g ra en s stor skillnad i r ttigheterna f r de finsktalande enbart baserad p var i landet de bor. (ilkka.se)
 • Den Europeiska Konventionen ang ende skydd f r de m nskliga r ttigheterna och de grundl ggande friheterna ( i det f ljande Europakonventionen ) som utarbetades inom Europar dets ram, undertecknades den 4 november 1950 och tr dde i kraft den 3 september 1953. (org.se)
 • Varf r skulle vi tro att de kontrollerar att vi inte avsiktligt f rgiftas fr n skyn? (lege.net)
 • Ber tta varf r just du skulle passa att arbeta som medlemsrekryterare hos Amnesty. (vakanser.se)
 • Det h nder emellan t att vi f r fr gan varf r vi g r mer n vad vi beh ver och jag brukar inte kunna svara mer exakt n att det bara har blivit s , avslutar Erik. (klimatsmart.se)
 • Varf r denna snedf rdelning? (kreaprenor.se)
 • Samarbete och partnerskap mellan f retag i det producerande landet och mottagarlandet bidrar till en h llbar utveckling, varf r dessa relationer b r ges speciell uppmuntran. (srf-org.se)
 • Men varf r har V sterlandet s sent blivit medvetet om denna sanning, som nd har varit vitt spridd sedan l ng tid tillbaka genom press och annan information? (alhambra.se)
 • Varf r har de flesta v sterl ndska f rfattare tigit om denna situation? (alhambra.se)
 • Varf r har V sterlandets samvete tigit inf r de individuella och kollektiva massakrer som dessa diktatorer har beg tt mot sina folk? (alhambra.se)
 • Varf r har jag gjort denna kurs? (skiljetecken.se)
 • Ibland har jag fr gat mig sj lv varf r jag valde det yrke som jag gjorde. (elevhalsan.se)
 • Nu vet jag varf r jag aldrig heller kommer att bli advokat. (valens.nu)
 • Man kan undra varf r. (grundenisvenska.se)
 • Psykisk oh lsa, om varf r kvinnor dricker mer , blir spelberoende och utmattade. (6miljonerklubben.com)
 • Ja , ibland r det sv rt att f rst varf r inte de m nskliga r ttigheter m ste f komma f rst och det pekuni ra sen. (6miljonerklubben.com)
 • Varf r n rproducerat? (ecoprofile.se)
 • Varf r denna exceptionella kontroll av media? (lege.net)
 • Posted: Wed, 2005 Sep 28 15:18:22 Post subject: Varf r denna exceptionella kontroll av media? (lege.net)
 • Varf r? (lege.net)
 • Varf r l t man "911" h nda? (lege.net)
 • Och givetvis har senare tider studerat vidare och bl a skapat nya uppdelningar, men det r alldeles f r mycket, och sv rt, att redog ra f r allt detta varf r denna sida bara i tidsordning tar upp de vanligaste namnen. (guteinfo.com)
 • Varf r kvotera p EU-kommission rsposten? (feminetik.se)
 • Varf r man fr n svenskt h ll accepterar dylika krav r f r mig en g ta. (feminetik.se)
 • Panik ngest och framg ngssaga Att m d ligt psykiskt r inget att sk mmas ver, s ger Ther se Lindgren, Sveriges st rsta kvinnliga youtuber. (adlibris.com)
 • Snart trampar Patrick iv g mot den f rsta anhalten medan G ran och Hivaktuellts uts nda tar tunnelbanan f r att hinna genskjuta honom. (textalk.com)
 • De har fr n f rsta dagen haft en str van mot ett mer h llbart jordbruk och r en leverant r som lever upp till v ra h rt st llda krav. (klimatsmart.se)
 • Ett led i en sa°dan fo¨ra¨ndring vore att till exempel omvandla Fo¨rsta AP-fonden till en fond fo¨r samha¨llsnyttiga investeringar. (riksdagen.se)
 • F reningen r i f rsta hand f r yrkesverksamma personer inom omr det Kognition. (infoo.se)
 • Samuel R. Delany skrev f rdigt Hogg bara n gra dagar f re de ber mda Stonewall-kravallerna den 28 juni 1969: det historiska gonblick d homosexuella f r f rsta g ngen organiserade sig och kr vde m nskliga r ttigheter. (boksidan.net)
 • I f rsta hand f r brittisk TV och med relativt l g budget, har veteranen David Hare (manusf rfattare till Timmarna och The Reader ) stadkommit en stabil dramathriller med v lk nda namn i rollistan och p taglig kvalitet rakt ver, ven om filmen kan tyckas lite visuellt fattig och utan extravaganser. (russin.nu)
 • F r f rsta g ngen sedan sj lv-st ndigheten 1980 hotades president Robert Mugabes maktposition p allvar. (amnesty.se)
 • Newseum r v rldens f rsta interaktiva nyhetsmuseum som ppnade 1997. (lankskafferiet.org)
 • De kallade historiens st rsta folkresning n gonsin f r en "milit r kupp" i sina medier. (lege.net)
 • Muslimska fredsr relsen har snabbt vuxit till en av Sveriges st rsta muslimska organisationer och de har f rutom fred och r ttvisa fokus p ledarskap och personlig utveckling f r unga muslimer. (miljomagasinet.se)
 • Om man anv nder tankar om k rlek och f rl telse p fel s tt kan de bidra till att st rka relationer som bygger p makt och f rtryck och som i v rsta fall inneb r fysiskt och sexuellt v ld, s ger B as ttir. (adlucem.fi)
 • Vad som i sin f�rsta inkarnation var en distinkt etnisk grupp �r nu ett samfund av fria troende som upph�ver alla etniska uppdelningar. (uppsalamissionskyrka.se)
 • r utbildad undersk terska inriktning sjukv rd och psykiatri, arbetar frivilligt som Frivillig ledare, Flyktingguide och F rsta Hj lpare inom R da Korset. (blogtoplist.se)
 • Min professur i Amhurst r v rldens f rsta i ickev ldsmotst nd. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • F rsta delen av den trefaldiga strategin r fredligt motst nd mot v ldet som best r av bl a exploaterande sexism, homofobi, kroppsmobbning, kolonialism, militarism och klassherrav lde och f raktet f r dem som inte har. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Omr stningen blev oerh rt j mn, men f rslaget r stades tyv rr ned med hj lp av den konservativa EPP-gruppen d r Berlusconis parti r ett av de st rsta medlemspartierna. (robertsandstrom.net)
 • Med ver 211 000 artiklar i v r webbshop har vi ett av marknadens st rsta sortiment. (medlogga.se)
 • Det enligt Naturskyddsf reningens nya rapport Sveriges biv nligaste kommun 2021 d r de b da kommunerna delar p f rsta platsen. (rikareliv.info)
 • Tv rtom r det nskv rt att dessa hamnar hos sm l nder, s att de st rsta l nderna inte f r otillb rligt stort inflytande. (feminetik.se)
 • F r det f rsta som redan sagt s r det enbart spekulationer att hon skulle ha kvoterats. (feminetik.se)
 • Vi anv nder cookies f r att f rb ttra din upplevelse av bokus.com. (bokus.com)
 • Vi anv nder cookies f r att ge dig b sta m jliga upplevelse p sajten. (adlibris.com)
 • F rfattarna argumenterar, med st d av avg randen fr n EU-domstolen, f r att anv nda lagstiftningen i syfte att resa krav utifr n gruppers m nniskov rde och krav p likabehandling.Boken v nder sig till alla som r intresserade av att f rst grunderna f r diskrimineringslagstiftning och m nskliga r ttigheter. (adlibris.com)
 • Det r tur att mer seri sa yrkesut vare som tekniker, l kare och liknande inte anv nder s dana principer i sin yrkesut vning. (rdos.net)
 • L nder som pr vat en h rdf r sekularism, med f rs k att utest nga religion fr n det offentliga rummet, har skapat en kad polarisering med v xande extremism och utanf rskap. (varldenidag.se)
 • De l nder som har st rst andel radikaliserade unga muslimer r fransktalande. (varldenidag.se)
 • Vilka r de svensktillverkade vapen och system som regimer anv nder mot egna befolkningar? (piratpartiet.se)
 • Tunisien n mns bara som ett av de icke demokratiska l nder vi exporterar vapen till vilket absolut inte r samma sak. (piratpartiet.se)
 • Klyftor mellan rika och fattiga, mellan m n och kvinnor, mellan stad och land, sliter s nder och skapar misstroende. (idrelay.com)
 • Problemet som jag ser r n r politiska ideologier anv nder sig av vetenskapliga teorier i retoriska syften. (vaken.se)
 • S rskilt viktigt r att omg ende driva fram tydliga f rb ttringar i de medlemsl nder d r bristerna r st rst. (rikareliv.info)
 • Cookies: Liksom m nga websiter anv nder denna cookies och/eller liknande teknologier f r att f rb ttra anv ndbarheten, men det g r att blockera cookies i sin webbl sare och nd l sa siten. (lege.net)
 • En cookie r en liten datafil som sparas i den enhet du anv nder f r att l sa siten. (lege.net)
 • Det r v rdefullt att veta hur man anv nder tecknen i spr ket p r tt s tt. (skiljetecken.se)
 • Grammatik r regler f r hur man anv nder orden och tecknen i ett spr k p ett korrekt s tt. (skiljetecken.se)
 • Du anv nder grammatik f r att kunna f rst skriven och muntlig kommunikation och f r att kunna f ver en korrekt kommunikation till en annan person, s att han f rst r den. (skiljetecken.se)
 • Skrivtecken r tecken man anv nder i skriftlig kommunikation f r att skilja orden och meningarna t samt visa att en paus skall g ras. (skiljetecken.se)
 • vriga skrivtecken r tecken man anv nder i skriftlig kommunikation f r att ge information om orden och meningarna. (skiljetecken.se)
 • Med allt som h nder blir det uppenbart att ni upplever det sista av anstr ngningarna fr n de m rka Tj narna att h lla sig fast vid makten. (galacticchannelings.com)
 • P det s ttet kommer ert fortsatta tilltagande av era medvetandeniv er att se till det blir en reaktion, och ni kommer att f rst vad det r som h nder. (galacticchannelings.com)
 • Mot bakgrund av uigurernas f rtryck i Kinas Xinjiang-provinsen skickade den 10 juli 22 l nder, mestadels europeiska, ett "aldrig tidigare sk dat" gemensamt brev till FN: s h gkommissariat f r m nskliga r ttigheter som leds av Michelle Bachelet. (islamisktforum.se)
 • Samtidigt som de 37 l nder som st der Kina uppmanade det internationella samfundet att inte lita p "obekr ftad information innan de bes ker Xinjiang", sade Michelle Bachelet att hon v ntar p Beijings "gr na ljus" f r att inleda en unders kning i Xinjiang. (islamisktforum.se)
 • Vilka r de 37 l nder som st der Kina? (islamisktforum.se)
 • J rgen Johansen: Jag har jobbat med de h r fr gorna i 120 l nder sedan 70- talets mitt. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Det h nder saker som vi har sv rt att f rutse, t ex att nazisterna kom in i riksdagen och st ds av 20% av de r stber ttigade. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Vi m ste f rs ka navigera n r mycket h nder. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Vad h nder n r man tr ffar the one i eskilstuna, och l mnar sitt crazy singel liv i sthlm f r och bli bondpiga. (blogtoplist.se)
 • UNDP r FN:s globala utvecklingsprogram f r att utveckla och st dja u-l nder i samarbete med l nderna. (kth.se)
 • 1. Vad skulle h nda med ekonomin i de l nder som f r stora inkomster fr n matexport, t.ex. (ecoprofile.se)
 • Brasilien, Kenya, Holland, Danmark Skulle m nniskorna i dessa l nder f det b ttre eller s mre? (ecoprofile.se)
 • Reportrar utan gr nser har vid upprepade tillf llen uttryckt oro f r den f rs mrade pressfriheten i flera EU-l nder och tyv rr bekr ftar 2010 rs pressfrihetsindex farh gorna. (robertsandstrom.net)
 • Dessa v rderingar r satta p pr nt i EU:s stadga f r grundl ggande r ttigheter och i Lissabonf rdraget, som alla 27 medlemsl nder utan undantag st llt sig bakom. (robertsandstrom.net)
 • Men saken r ju den att de g nger jag bes kt arabl nder s har jag inte sett en br kdel av de samh llsproblem som vi i v st har. (feminetik.se)
 • Den h r webbplatsen anv nder cookies f r att du ska f den b sta upplevelsen p v r hemsida. (signahl.se)
 • M rkningen skapar f ruts ttningar f r odlare och anst llda i utvecklingsl nder att f rb ttra sina arbets- och levnadsvillkor. (medlogga.se)
 • Och d sa Calle n 't likande som, "S g r ju alla l nder! (fotosidan.se)
 • F r vrigt s f r jag inte avst ndet att st mma riktigt n r jag anv nder ett Sonnar 1,5/5 cm p en g ngleica! (fotosidan.se)
 • Att sm l nder inte kan g ra anspr k p de tunga portf ljerna r bullshit. (feminetik.se)
 • Du menar att samma kommission som best r av representanter fr n l nder som inte f rm r utn mna kvinnor verhuvudtaget skulle ge de tunga posterna till de kvinnor de inte sj lva f rm tt utn mna? (feminetik.se)
 • Att det m vara nskv rt att sm l nder f r tunga och viktiga poster betyder inte att s sker. (feminetik.se)
 • Det r nskv rt att fler kommission rer r kvinnor (och d helst fr n l nder som brukar ha problem med kvinnorepresentationen). (feminetik.se)
 • Personligen vet jag inte ens om jag tycker att det r nskv rt att de tunga posterna g r till sm l nder. (feminetik.se)
 • Syftet med boken r att ge kunskap och verktyg f r r relse och aktivitet, och att vara ett underlag f r diskussion och reflektion.I sju kapitel tas fr gor om diskriminering upp genom exempel fr n r ttsfall som handlar om bland annat anst llning, r tten till bostad, l ner och ldersdiskriminering. (adlibris.com)
 • Som alternativ grund g r Unibet g llande att EG-r tten ger enskild r tt att f ra talan ven i fall som inte f rutsetts i inhemska regler om taler tt. (notisum.se)
 • I s dant fall skall inhemska regler om begr nsning av taler tten sidos ttas vilket f r till f ljd att en annars otill ten talan skall till tas av f ljande sk l. (notisum.se)
 • Eftersom de intressen, r ttigheter och skyldigheter som aktualiseras i f revarande fall grundas p EG-f rdraget r den ovann mnda r ttsskyddsprincipen relevant f r r tten till pr vning av bolagens talan i nationell domstol. (notisum.se)
 • Enligt denna princip r en medlemsstat skyldig att erbjuda den enskilde ett system f r r ttslig pr vning som g r det m jligt att s kerst lla r tten till ett effektivt och verksamt r ttsligt skydd. (notisum.se)
 • I r tten har man slutat att verhuvudtaget motivera sina sikter om de p st dda omsorgsbrister som r der. (rdos.net)
 • I fr n f rhandlingarna i l nsr tten 2006, s framgick att man struntar i allt vad som st r i LVU-lagen. (rdos.net)
 • 1. Internationella konventioner fastsl r r tten till religi sa skolor. (varldenidag.se)
 • Den nya gymnasielagen, som l ngt ifr n omfattar alla unga, har inte knutits till det grundl ggande behovet och r tten till bostad, till ett hem. (elevhalsan.se)
 • Sadat tergav dem r tten att verka offentligt p 70-talet f r att bek mpa den egyptiska v nstern. (lege.net)
 • Ber�ttelsen om �nkan som envist kr�ver sin r�tt, utan att ha annan makt att s�tta bakom orden �n sin �vertygelse, �r en ber�ttelse om en kamp f�r r�tten att f�rverkliga sitt liv. (uppsalamissionskyrka.se)
 • Om vi tar bort telekommunikation ur r tten till fri kommunikation, hur ska d en medborgare realistiskt kunna g ra sig h rd i dagens samh lle och hur ska det se ut om 10 r? (mklasson.com)
 • Jag kan inte se likheten mellan tkomst till n tet och r tten till tak ver huvudet. (mklasson.com)
 • verkar det som V nstern till sist accepterat b de EG-r tten och Europakonventionen, vilket k nns b de positivt och gl djande. (org.se)
 • De erk nner och respekterar varje persons unika v rde, och r tten att best mma ver sina egna liv samtidigt som de respekterar andras. (icnlp.se)
 • Beslutet verklagades till l nsr tten, men innan klagom len hunnit behandlats i r tten f rsattes Janosevic i konkurs, vilket m rkbart f rsv rade hans m jligheter att f rsvara sig. (org.se)
 • Bristande tillg nglighet handlar om strukturell diskriminering och inneb r hinder f r likabehandling. (adlibris.com)
 • FN:s deklaration om m nskliga r ttigheter inneb r att alla utan tskillnad ska f emotionellt och praktiskt st d samt r tteg ngsst d. (kreaprenor.se)
 • Det inneb r att du kan b ra v ra plagg med h gt huvud och ett renare samvete. (klimatsmart.se)
 • Om lagen f ljs till punkt och pricka inneb r det att den f r brott misst nkte, hans hustru och barn sv lter ihj l. (lege.net)
 • Men, det m ste vi g ra n got t, tillsammans, v cka liv i dess inneb rd. (elevhalsan.se)
 • Om vad det egentligen inneb r och hur det praktiseras och upplevs. (elevhalsan.se)
 • De medborgare som har p verkats mest av denna nationella katastrof, r samma medborgare som p verkas av den strukturella katastrof som social utslagning inneb r. (latice.org)
 • Vet du vilka de lagstadgade diskrimineringsgrunderna r och vad de inneb r? (signahl.se)
 • Bertil redog r f r uppdraget han f tt fr n regeringskansliet vilket inneb r att utreda fr gan om alternativ till spr kliga f rvaltningsomr den. (ilkka.se)
 • En st rre kraftsamling beh vs nog, detta inneb r en annan organisering n att dela upp tillsynsansvaret p de existerande l nsstyrelserna. (ilkka.se)
 • Denna gl dje ver att kontrollen av unders tarnas t nkande har effektiviserats, inneb r ju i sj lva verket att det varit b ttre om protesterna uteblivit. (lege.net)
 • Vi tycker det r v ldigt viktigt att st tta leverant rer som str var mot ekologisk, social och ekonomisk h llbarhet. (klimatsmart.se)
 • Samtidigt tycker hon att man nu m?ste st? (juridikfokus.se)
 • Ska vi debattera mnet tycker jag att ni b r presentera lite fakta annars fylls tr den med tyckande utan konsistens. (piratpartiet.se)
 • Vi p WoollyBear tycker det r v ldigt viktigt att st tta processer och utveckla produktioner som har d liga f ruts ttningar f r att vara h llbara till att forts tta vara det eller f r ndras till att bli det, forts tter Erik. (klimatsmart.se)
 • r det d rf r globalisterna tycker att Br draskapet ska f en chans? (lege.net)
 • Ordet regler och krav tycker jag inte r motiverande. (elevhalsan.se)
 • Personer jag tycker r lite konstiga. (blogtoplist.se)
 • N got som klageren Britt-Louise Wiklund tycker r anm rkningsv rt. (valens.nu)
 • Tycker du att det r n got fel p dig, eftersom du har sv rt att l sa eller skriva? (grundenisvenska.se)
 • Att vi tycker det r bef ngt r sj lvklart. (feminetik.se)
 • Jag tycker inte att det r sprciellt gynnsamt f r ett samh lle med t ex k nsapartheid eller att m n har f rs rjningsplikt bara f r att de r m n eller att kvinnor m ste ha tillst nd fr n sina m n f r att f arbeta utanf r hemmet, etc. (feminetik.se)
 • Vad tror du en liten fattig pojke i Afrika tycker r m nskliga r ttigheter? (mklasson.com)
 • Fast chefen f r NSA tycker att man verdriver hela den h r avlyssningsfr gan s klart! (fotosidan.se)
 • Antingen har dom lyckats, eller s tycker vi att det h r e v l inget. (fotosidan.se)
 • Inl ggen varierar fr n tips om konferenser, utbildningar och l rande exempel inom v lf rdsteknologi till fr gor om hj lp och r d. (idrelay.com)
 • Brottsofferjourens f rbundsordf rande Sven-Erik Alhem , fd ver klagare och samh llsdebatt r, h lsar v lkommen. (kreaprenor.se)
 • Vid en ceremoni i Zagreb i samband med 2nd Worldwide Summit of Presidents of Travel Agencies Associations den 6 november 2014 undertecknade SRF:s ordf rande, Christer Nordlund, f r SRF:s r kning UNWTO:s Global Code of Ethics for Tourism . (srf-org.se)
 • F r att uppn h llbar ekonomisk tillv xt och samtidigt tillfredsst lla nuvarande och framtida generationers behov r det av avg rande betydelse att akt rerna inom rese- och turistbranschen v rnar milj och kultur. (srf-org.se)
 • Han blev senare ordf rande f r presidentens kommission f r m nskliga r ttigheter fr n 1993 till 1996. (amnesty.se)
 • Man gnar sig huvudsakligen t nedrustningsfr gor r rande k rnvapenfr gan, kemiska och biologiska vapen och dylikt. (lankskafferiet.org)
 • H r ska EU spela en avg rande roll. (robertsandstrom.net)
 • F rutom s v l 1985 rs skollag som den nya skollagen (2010:800) och d r tillh rande f rfattningar, omfattar denna lagtextsamling till exempel den nya offentlighets- och sekretesslagen, f rvaltningslagen, lagen om offentlig upphandling, socialtj nstlagen, skadest ndslagen och delar av f r ldrabalken och brottsbalken. (bokextra.se)
 • V r leverant r, Alkena vid floden Wujiang i sydv stra Kina, tar ett ansvar som lever upp till EU:s kravniv er vilket str cker sig l ngt ver Kinas egen syn p m nskliga r ttigheter. (klimatsmart.se)
 • De tar ett ansvar som lever upp till EU:s kravniv er vilket str cker sig l ngt ver Kinas egen syn p m nskliga r ttigheter. (klimatsmart.se)
 • Ralph Fiennes har en liten roll som premi rminister medan Judy Davis g r en osympatisk mellanchefstyp med eventuellt egen agenda och som p minner om hennes insats i Clint Eastwoods thriller Absolut makt i slutet av 90-talet. (russin.nu)
 • V r egen tids historia, del VI. (ryo.se)
 • Utg ngspunkten f r arbetet kan exempelvis vara elevens egen historia och hembygdens historia. (lillgardsskolan.se)
 • LatiCe skapar rum f r folkr relserna s att dessa f r m jligheten att skriva sin egen historia. (latice.org)
 • Synligg r och ifr gas tter de normer som styr v ra f rest llningar och v rderingar och uppmuntrar till att granska sin egen position. (inclusionacademy.se)
 • 1) Pappan har talat med och skrivit ett brev till BUP f r att unders ka och r da, efter egen k nnedom om saker och ting. (vi-pr.com)
 • 3) Barnen skall ha egen bostad*A-3,1 p minst storlek anpassad till syskonskara d r f r ldrar turas om till bes k, uppfostran och umg nge*A-3,2. (vi-pr.com)
 • Du k nner stor engagemang f r milj - och humanit ra fr gor. (vakanser.se)
 • Det r fundamentet f r det engagemang jag k nner och grunden f r den politik jag i dag driver som europaparlamentariker. (rikareliv.info)
 • G r vningarna tills du k nner att du kan det hela. (skiljetecken.se)
 • M nga muslimer k nner att de b r hela v rldens b rda p sina axlar, f r det r n got man vuxit upp med, att hela tiden h llas ansvarig f r v rldens problem, och p n got s tt, p gott eller ont, s f rs ker folk nu faktiskt l sa v rldens problem. (miljomagasinet.se)
 • Jag k nner p mig att n got fruktansv rt har h nt, f r de tre senaste g ngerna hon arresterades hamnade hon sedan p Intensivv rd. (cubademocraciayvida.org)
 • Det g r att hon k nner sig utanf r hela samh llsgemenskapen och alla dr mmar och planer f r framtiden krossas. (grundenisvenska.se)
 • YimbyGBG r ett opolitiskt n tverk, ppet f r alla stadsv nner. (blogtoplist.se)
 • En enda bikoloni kan pollinera omkring 150 miljoner blommor varje dag och 70 av 100 av de mest popul ra v xtbaserade matvarorna r pollinerade av v ra v nner bina. (rikareliv.info)
 • Skoleleverna ska nu f se exempel p hur det g r till n r s v l homosexuella som heterosexuella har sex med varandra. (flammor.com)
 • Skriften tar tydlig st llning f r sexualupplysning och fattigdomsbek mpning som viktiga delar av kampen mot hivepidemin, och tar avst nd fr n de religi sa, fundamentalistiska inriktningar och den v rdekonservativa politik f retr dd av exempelvis Bushadministrationen och Vatikanen, som man menar till exempel motarbetar sexuella r ttigheter f r kvinnor och homosexuella. (textalk.com)
 • Jan L fstr m, som har studerat straffet f r homosexualitet i Skandinavien, har argumenterat f r att det knappast fanns n gon intensiv juridisk f rf ljelse i Finland, j mf rt med till exempel Tyskland. (finnqueer.net)
 • 30 r gamla datasystem r ett exempel p Polisens bristande effektivitet. (kreaprenor.se)
 • Ett exempel p det r v r huvudleverant r av silke, TS Silk Farm, i Kina. (klimatsmart.se)
 • vergreppen f r d rmed fungera som avskr ckande exempel f r att kv va en allt bredare uppslutning. (amnesty.se)
 • Utmaningarna r m nga, till exempel skapandet av en mer human asyl- och flyktingpolitik, demokratins tillbakag ng i en rad medlemsstater, diskriminering och hot mot minoriteters r ttigheter. (rikareliv.info)
 • Allm nna f roreningar kommer till exempel att bli uppklarade inom veckor och inte m nader, och det r ett omr de som vi prioriterar. (galacticchannelings.com)
 • Ett exempel r motst ndet i Nord Dakota i Standing Rock (2016). (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Bloggens namn anger den politiska grundsynen, en r dgr n politik men med mer smak n till exempel dagens f renade socialdemokrati och milj parti. (blogtoplist.se)
 • Vi har h r allts ett unikt exempel p en av staten auktoriserad sionistisk ideologiproduktion med efterf ljande p bjudna kampanjer inneh llande rikligt med f rdigproducerat gratismaterial. (lege.net)
 • Exempel: Yrkande A -- Alla m tesdeltagare ska bjudas p n got att ta. (piratpartiet.se)
 • Exempel Yrkande C -- Att alla m tesdeltagare ska erbjudas val mellan Pepsi och Coca-Cola. (piratpartiet.se)
 • Exempel: Yrkande D (mot yrkande A) -- Att m tespresidiet ska samla in en mat- och dryck-avgift f r det som ts och dricks av alla m tesdeltagare under m ten som motsvarar den verkliga kostnaden. (piratpartiet.se)
 • Ett grundl ggande krav f r samh llsomfattande tj nster r att anv ndarna kan beg ra att till ett verkomligt pris tillhandah llas anslutning till det allm nna kommunikationsn tet via en fast anslutningspunkt. (notisum.se)
 • Ett grundl ggande krav r att arbetstagaren inte f r skada arbetsgivaren. (notisum.se)
 • Grundl ggande r ttigheter f r l ntagare och vriga n ringsidkare m ste s kerst llas. (srf-org.se)
 • Repressiva lagar, som urholkar grundl ggande fri- och r ttigheter, s rskilt r ttsskyddet och yttrande-, f renings-, m tes- och r relsefriheterna, har stiftats. (amnesty.se)
 • I snart elva r har jag arbetat med grundl ggande fri- och r ttigheter i Europaparlamentet. (rikareliv.info)
 • Problemet r politiskt: den konservativa ungerska regeringen v grar att respektera grundl ggande demokratiska spelregler. (rikareliv.info)
 • F r att fullst ndigt f rst hur dessa ord fungerar, kr vs ibland att du har grundl ggande kunskaper om svensk grammatik. (vanligaord.se)
 • F r att bli medlem i EU st lls h rda krav p efterlevnad av grundl ggande r ttigheter enligt f rdraget. (robertsandstrom.net)
 • Den h r p g ende begr nsningen av frihet p internet framst r som ett fatalt steg mot totalitarism och oh mmat f rtryck av grundl ggande demokratiska och m nskliga r ttigheter. (mklasson.com)
 • Den stat som ensidigt prioriterar brotts - eller terrorbek mpning, utan att ta h nsyn till motst ende intressen, blir ett totalit rt monster skriver Gudrun Schyman ( v ) och Alice str m ( v ) och beropar Europakonventionen och grundl ggande EU-direktiv. (org.se)
 • Om dessa tg rder leder till or ttvisa kostnader f r ett utsett f retag, med vederb rligt beaktande av s v l utgifter och int kter som de immateriella f rm ner som r en f ljd av tillhandah llandet av de ber rda tj nsterna, kan dessa kostnader tas med i en eventuell nettokostnadsber kning av skyldigheten att tillhandah lla samh llsomfattande tj nster. (notisum.se)
 • Den bringar ordning i alla fr gor, fr n bordsskick till utvecklingen av en nation, regerings- och finanspolitik, social r ttvisa och internationella relationer. (islamguiden.com)
 • Om skenande t g, r ttvisa l ner och god pornografi. (ryo.se)
 • Att, likt en besv�rlig �nka, kr�va r�ttvisa och m�nskliga r�ttigheter f�r alla och f�rf�lja makthavarna till dess att de �ndrar politiken, s� att vi inte ska pina livet ur dem med v�rt springande, se detta �r v�r kallelse. (uppsalamissionskyrka.se)
 • K mpar f r m nskliga r ttigheter och r ttvisa. (blogtoplist.se)
 • Aktiv f r klimatr ttvisa i Tyskland. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Erfarenhet inom face-to-face r ett plus men inget krav. (vakanser.se)
 • Vilka krav p lojalitet som r rimliga att st lla m ste av naturliga sk l variera beroende p bl.a. f rh llanden inom branschen, den aktuella verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas art, arbetstagarens st llning i f retaget och om arbetstagaren p n got s tt ventyrat arbetsgivarens kundrelationer. (notisum.se)
 • Vi i Va¨nsterpartiet konstaterar att avkastningskravet pa° fonderna a¨r ett o¨verordnat krav på investeringarna men att investeringarna ska go¨ras med ha¨nsyn till miljo¨ och respekt fo¨r ma¨nskliga ra¨ttigheter. (riksdagen.se)
 • El Comit de America Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Kommitt n till f rsvar av kvinnors r ttigheter i Latinamerika och Karibien) st djer de chilenska studenternas krav p att utbildning ska vara kostnadsfri och av god kvalitet. (latice.org)
 • Amnesty International r en v rldsomsp nnande ideell organisation som arbetar f r m nskliga r ttigheter. (vakanser.se)
 • Inom projektet jobbar vi tillsammans i grupper och arbetar f r att skapa en god sammanh llning med ppen kommunikation och kontinuerlig st ttning. (vakanser.se)
 • Alla som arbetar i v ra skolor rektorer, l rare och f r ldrar uppmanar vi att s ga ifr n! (flammor.com)
 • Titti arbetar som skolkurator, r dgivare, metodutvecklare. (elevhalsan.se)
 • En sj lvklar fr ga att st lla n r man arbetar med f retag i Kina r hur de ser p m nskliga r ttigheter och ven h r har vi f tt de garantier vi beh vt. (klimatsmart.se)
 • Brottsofferjourernas Riksf rbund arbetar f r att skapa b ttre villkor f r brottsoffer. (infoo.se)
 • Kroppen r t md p blod och polisen uppt cker bitm rken p halsen. (adlibris.com)
 • Nu r cker det. (textalk.com)
 • Under tiden blev romanen den mest ber mda av USA:s "opublicerbara" b cker, hyllad och fruktad f r sitt osm ltbara inneh ll: obscent, homofobiskt, misogynt, rasistiskt och besynnerligt msint. (boksidan.net)
 • Nu r cker det inte l ngre med arresteringar. (amnesty.se)
 • Tharwat al-Kharabawi och Abd al-Sattar al-Meligi, tv bland m nga tongivande f.d. "br der" med m ng rig erfarenhet fr n Br draskapets slutna v rld, som hoppat av och varnat egyptierna i en rad b cker, f redrag och teveprogram. (lege.net)
 • M nga l sare har engagerat sig och skickat in bidrag i form av dikter, artiklar, ber ttelser, noveller och b cker! (skiljetecken.se)
 • Vi bek mpar h gerpolitik oavsett om landet styrs av M eller av S. Vi s ker samarbeten f r att ta strid f r b ttre avtal och fler jobb. (infoo.se)
 • Skratta/m b ttre. (agnetas.name)
 • M nga har f tt det b ttre men oj mlikheten kar nd hela tiden. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Inte p att vi r b ttre, eller dem r s mre. (feminetik.se)
 • Hur kan vi veta om v rat s tt att hantera k nen r b ttre n deras? (feminetik.se)
 • I dag uttrycker m nga politiker n rmast beklagande att Sveriges internationella taganden inte medger att religi sa inslag f rbjuds. (varldenidag.se)
 • Utrikespolitiska Institutet (UI) r specialiserat p forskning och information om internationella politiska problem. (lankskafferiet.org)
 • Vi beh ver ven ka det internationella samarbetet f r att hantera terrorismens underliggande orsaker. (lege.net)
 • Presenterar det internationella skyddet f r m nskliga r ttigheter p s v l global som europeisk. (bokextra.se)
 • 2017: Internationella kampanjen f r att avskaffa k rnvapen, Ican. (apg29.nu)
 • Prorespektera Kommunikation AB r ett f retag specialiserat p att skapa relationer mellan ideella organisationer och dess givare/medlemmar byggt p engagemang och f rtroende. (vakanser.se)
 • De etiska reglerna f r privata rese- och turistf retag r utarbetade av UNWTO, FN:s organ f r turism. (srf-org.se)
 • Tidningsstatistik AB (TS) ger information om de medief retag som r anslutna till TS och nyheter om mediebranschen. (lankskafferiet.org)
 • Catharina Calleman, Wanna Svedberg, Ett (o)j mst llt transportsystem i gr nslandet mellan politik och r tt En genusr ttsvetenskaplig studie av r ttslig styrning f r j mst lldhet inom vissa samh llsomr den (ak. (jure.se)
 • En m nad senare offentliggjorde kommissionen sin rapport f r 1994 och 1995, i vilken man kritiserade regeringens politik och metoder. (amnesty.se)
 • Det k nns som den naturliga hemvisten, Milj partiet har delvis sin bakgrund i fredsr relsen, och det r mycket i deras politik som jag kan skriva under p , s ger han och sammanfattar det som socialliberalt men mer ansvarstagande. (miljomagasinet.se)
 • Socialdemokraterna r d rf r framtidspartiet i svensk politik. (valens.nu)
 • Auktorit r politik r en del av krissymptomen. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Efter valet 2010 drogs slutsatsen att partiet m ste bredda sin politik och unders ka hur v ra gemensamma v rderingar kan till mpas p fler politikomr den n v ra ursprungliga k rnomr den. (piratpartiet.se)
 • Den f rgstarka cykeln bidrar b de till att skapa m ten med Stockholms heml sa och till att synligg ra deras situation. (textalk.com)
 • JCI erbjuder utvecklingsm jligheter som st rker unga mellan 18-40 r att skapa positiv f r ndring. (infoo.se)
 • De bidrog till r relsen d med 500 pund, en ansenlig summa p den tiden, och organisationen har sedan dess motverkat varenda nationell anstr ngning till att skapa ett modernt Egypten, fr n Nahhas till Nasser. (lege.net)
 • M let r att fler personer med nedsatt funktionsf rm ga ska f m jlighet att bli mer delaktiga, sj lvst ndiga, aktiva och trygga. (idrelay.com)
 • Du anst lls m nadsvis med m jlighet till f rl ngning efter verenskommelse, L nen r 100 kr/timme inkl. (vakanser.se)
 • Som motprestation till att resef retaget f r m jlighet att investera och idka verksamhet p destinationen, b r de engagera sig i den lokala utvecklingen och verka f r att verskott av verksamheten i minsta m jliga m n f rs tillbaka till resef retagets hemland. (srf-org.se)
 • Du har nu m jlighet att publicera din artikel, novell eller dikt p dessa sidor. (skiljetecken.se)
 • I detta sammanhang betonades vikten av att den unga generationen ges m jlighet att bevara och f en god spr kbildning. (ilkka.se)
 • M let b r bli och f rbli att inte ett enda svenskt vapen ska sluta i h nderna p en person eller en regim som kr nker demokratiska v rden eller m nskliga r ttigheter. (piratpartiet.se)
 • M nga upplever det troligtvis som sv rt att sm lta en kritik av anv ndningen av centrala kristna v rden som k rlek och f rl telse. (adlucem.fi)
 • Kyrkostyrelsen utg r fr n att enbart makarnas k nsceller inom ett ktenskap borde f anv ndas inom fertilitetsv rden, och om detta inte r m jligt borde paret avst fr n fertilitetsv rd. (adlucem.fi)
 • Med slogan missbruk r en sjukdom tog psykiatrin ver missbruksv rden. (kmrsverige.nu)
 • Dels handlar det v l om vad man har f r v rden. (feminetik.se)
 • Att komma tillbaka till ldrev rden efter 20 r var en mycket nyttig erfarenhet. (signahl.se)
 • Lillt n sprack och blev sydd, huvudskada - blev sydd, jobbade p barnskoter, var p Bj rkg rden i 4 veckor, R ntgen av rygg, nacke och klunkande h ft. (kohkoinen.se)
 • N r vi sedan med tanke p Alexanders b sta inf r hotande omedelbart omh ndertagande nd accepterar 10 veckors utredningen med enda villkor att barnen m ste g i skolan s r insatsen inte l ngre aktuell. (rdos.net)
 • De g r l ngre n vad lagstiftningen kr ver. (klimatsmart.se)
 • Det r inte heller n gon hemlighet l ngre att det s kallade "Muslimska Br draskapet" har byggts efter en frimurarmodell, med hemliga hierarkier och stadgor som bli mer och mer avsl jade f r medlemmen ju h gre upp man kl ttrar. (lege.net)
 • Det g r dock l ngre n direkt sl ktskap och involverar f rutom genetik ven biokemiska mekanismer, l s g rna artikeln f rst. (vaken.se)
 • Det har under en l ngre tid st tt klart att EU saknar tydliga verktyg d en medlemsstat inskr nker m nskliga r ttigheter. (rikareliv.info)
 • Jag klarar inte det h r l ngre. (cubademocraciayvida.org)
 • Du beh ver inte l ngre ett boktryckeri bakom dig f r att bli l st. (mklasson.com)
 • P Leica M4/M6 s funkar det perfekt, men p en g ngleica s ligger sk rpan n 'n centimeter l ngre bort n d r jag st llt den! (fotosidan.se)
 • Organisationen st r fri fr n alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. (vakanser.se)
 • Alla pristagarna r, hur ska jag uttrycka det, inte direkt n gra lsklingar av ledarna och den politiska makten. (amnesty.se)
 • Som sagt, m nniskov rdet r grunden i allt mitt politiska engagemang, d rf r ser jag som min allra viktigaste arbetsuppgift den h r mandatperioden att forts tta trycka p f r att EU ska f en gemensam horisontell diskrimineringslagstiftning. (rikareliv.info)
 • Det terst r att se vilket inflytande det kyrkliga uttalandet f r i den fortsatta politiska debatten. (adlucem.fi)
 • Sv righeterna f r den enskilde medborgaren i dessa fall ligger i att beivra felaktiga politiska beslut, och olaglig mbetsut vning. (org.se)
 • Tittar vi p den politiska diskussionen under 2000-talet r det inte l tt att f rst hur vi ska placera de religi sa akt rerna. (rikareliv.info)
 • Han r i dag ven ers ttare i riksdagen f r Milj partiet, och sitter i kommunfullm ktige i Upplands V sby. (miljomagasinet.se)
 • Men priset i form av kvalit tsf rs mringar, milj f rst ring, arbetsvillkor, djuretik m.m. r h gt. (ecoprofile.se)
 • 3. Vilka konsekvenser skulle scenariot ha f r milj n, dels den lokala milj n och dels den globala? (ecoprofile.se)
 • Tygkassar r framf r allt mer popul ra som ett alternativ till att anv nda plastkassar, och med sitt slitstarka material kan de teranv ndas om och om igen och p s vis spara p milj n. (medlogga.se)
 • Swedwatch, Business and Human Rights Resource Center och f retagsf reningen Amfori var v rd f r ett webinar om f retagens roll f r att bed ma och hantera risker f r m nskliga r ttigheter och milj f rsvarare. (rikareliv.info)
 • Sex milj - organisationer och mer n 11 000 privatpersoner kr ver nu att hela den fj lln ra gammelskogen Karatj-R vv ive i Jokkmokks kommun f r skydd som naturreservat. (rikareliv.info)
 • Str lskyddsmyndigheter f rnekar otaliga vetenskapliga rapporter om negativa h lsoeffekter fr n mikrov gsp verkan p m nniskokroppen som vi i dagens samh lle inte helt kan undvika. (lege.net)
 • 2. Ett samh lle utan alternativa skolor r ett farligt samh lle. (varldenidag.se)
 • Vi m ste arbeta f r ett samh lle d r ingen l mnas utanf r. (rikareliv.info)
 • H r diskuteras de utmaningar som epidemin f r med sig f r det civila samh llets demokratisering underifr n, d r kvinnor och m n till ts ta kontrollen ver sina liv och ut va sina m nskliga r ttigheter. (textalk.com)
 • Och sexuellt v ld mot kvinnor r n got som med r tta har diskuterats mycket p senare tid. (kreaprenor.se)
 • Ellen tr ffar p kvinnor i n d och pl tsligt r involverad i n got som blir farligt f r henne. (boksidan.net)
 • Kyrkornas Nej till v ld mot kvinnor r ett aktuellt projekt b de i kyrkorna p Island och i Finland. (adlucem.fi)
 • Det verkar vara l ttare att problematisera v ld mot kvinnor om man talar om m nskliga r ttigheter eller diskriminering, som r n got som man skall vara emot. (adlucem.fi)
 • Kvinnor utg r nu mer an halften av alla nyutexaminerade. (feminetik.se)
 • M n har sin och kvinnor har sin, fattiga har sin och rika har sin osv. (feminetik.se)
 • Feminismen framst r d inte som en r relse f r j mst lldhet utan som en lobbyr relse f r kvinnor. (feminetik.se)
 • Om tre personer haft ett mbete, och tillsatts helt utan h nsyn till k n, s r sannolikheten 1/8 att samtliga r kvinnor. (feminetik.se)
 • Allt detta blir dyrkan n r det g rs samvetsgrant samtidigt som man s ker Allahs godk nnande. (islamguiden.com)
 • kningen b rjade r 2006, allts exakt samtidigt med att substitutionsprogrammet spreds till alla delar av landet. (kmrsverige.nu)
 • Samtidigt l r du dig mer om arvsanlag. (lankskafferiet.org)
 • Rekryteringsbehovet av l rare r stort f r kommuner och skolor i hela landet. (skl.se)
 • Men staten Sveriges hela legitimitet vilar ju p att makten utg r fr n folket. (lege.net)
 • H r kan du s ka p hela elevhalsan.se. (elevhalsan.se)
 • GOTS certifierade redan f r 15 r sedan och har liksom oss p Woolly Bear en vilja att utbilda och utveckla sina partners f r att ka h llbarheten i hela v rdekedjan. (klimatsmart.se)
 • D rf r har vi k nt oss trygga i att l ta hela processen, till f rdigt tyg vara f rlagt i Kina. (klimatsmart.se)
 • Rita och skissa upp saker och ting s att du ser det hela och g r det till ditt eget. (skiljetecken.se)
 • Hela spektrum r ej svart eller vitt. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • De r h r med mig och de fr gar hela tiden efter sin mamma. (cubademocraciayvida.org)
 • B rja helt enkelt med att g tillbaka till den niv d r du eller ditt barn upplever det hela som enkelt och l tt. (grundenisvenska.se)
 • Tills det hela verkligen sitter d r. (grundenisvenska.se)
 • Mod f r barn, f r unga, f r elever. (elevhalsan.se)
 • I budget prop. f r 2018 avsattes 120 000 000 kronor rligen 2018-2010 f r ideella organisationers tg rder mot heml shet bland unga vuxna. (elevhalsan.se)
 • Visionen r att vara det ledande globala n tverket f r unga aktiva medborgare. (infoo.se)
 • Ber jag att ni tar i akt f r ldre, unga, familj och barnens b sta. (vi-pr.com)
 • Skolans viktiga uppdrag att uppm rksamma elever och ge de som mest beh ver omsorg i h gre dos, p minns vi extra om nu n r det r kallt ute och snart r jullov. (elevhalsan.se)
 • Det viktiga r inte antalet huvuden utan vad man g r med dem, menar de. (kreaprenor.se)
 • Det r viktiga och komplexa fr gor du tar upp. (ecoprofile.se)
 • Piratpartiet r ett parti som k mpar f r att m nniskans r ttigheter mot staten ska respekteras. (piratpartiet.se)
 • De har genetiska egenskaper som liknar m nniskans! (lankskafferiet.org)
 • Kina r per definition en enpartistat, d r m nskliga fri och r ttigheter tyv rr fortfarande kr nks. (klimatsmart.se)
 • USA r fortfarande en ekonomisk och milit r stormakt, men har en pajas som president. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Salta r fortfarande nglabarnens vagga. (latice.org)
 • Annars r tt lugnt h r i Gnesta, f r Roffe sover fortfarande! (fotosidan.se)
 • 4000 hektar av omr det r fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas. (rikareliv.info)
 • F r ldern, inte staten, ses som garanten f r att barnets r ttigheter tillgodoses. (varldenidag.se)
 • Allts beh ver staten inga bevis f r att s tta detta i verket. (lege.net)
 • Vad g r vi om staten f rtrycker? (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Och sen n r folket blir missn jda ver l get i landet plockar staten upp honom, ger han en AK 47:a att vifta med och s f r han skrika lite i TV. (fotosidan.se)
 • upp f?r ?ppenhet och demokratiska principer och inte komma med f?rhastade f?rslag p? (juridikfokus.se)
 • Att i ett slag reducera denna fantastiska m nskliga, demokratiska och j mlikhetsfr mjande skapelse till "en kommersiell tj nst" g r mig f rskr ckt och n rmast gr tf rdig. (mklasson.com)
 • De dataanslutningar till det allm nna kommunikationsn tet som sker via fasta anslutningspunkter b r g ra det m jligt att st dja data verf ring med en hastighet som r tillr cklig f r tillg ng till on-line-tj nster, som t.ex. (notisum.se)
 • Det r ju praktiskt om jligt dels d dem har r knat med oanv ndbara v xtdelar samt inte tagit h nsyn till att fr n fr till planta tar det mellan 3-6 m nader, sen tar blomningstiden ytterliggare minst 2 m nader. (vaken.se)
 • RFSU har inte f tt sanktion av f r ldrarna och l rarna r utest ngda fr n den propaganda RFSU uts tter barnen f r. (flammor.com)
 • N r sedan vi avb jer utredningen, s p b rjar hon ans kningar om tv ngsomh ndertagande och tills tter bitr den i f rberedelse inf r LVU. (rdos.net)
 • En av grundarna r sedan 2009 invald som medlem av Kinas Folkkongress och forts tter d r att g i t ten f r ekologisk och h llbar produktion av silke. (klimatsmart.se)
 • Johansfors Musikk r grundades 1914 och har sina r tter i den traditionella bruksmusiken. (infoo.se)
 • Det har handlat om fyra odlingst lt d r ett av t lten var avsett f r moderplantor att ta sticklingar av samt en sticklingsmaskin som med sprinklersystem stimulerade nytagna sticklingar att utveckla r tter. (vaken.se)
 • Om ni forts tter att j vlas har du inte l ng tid kvar h r p jorden", sa en r st till henne per telefon. (latice.org)
 • Men cykeln r inte enbart en m tesplats f r heml sa. (textalk.com)
 • Det som syns h r r enbart artiklar som producerats under 2007. (textalk.com)
 • Till saken h r att vi just nu r mitt uppe i ett m l som avhandlats i Sollentuna Tingsr tt (m l nr:B 2187-06) d r vi, Michael Fuchs och Susanne Eriksson blivit d mda f r narkotikaframst llan i form av en cannabisodling samt att vi odlat i verl telsesyfte som dem p st r, vilket vi b da bestrider d det handlat enbart om medecinalt bruk. (vaken.se)
 • EU-kommissionen har agerat enbart i de fall d r de ungerska lagarna bryter mot EU-lagstiftning. (rikareliv.info)
 • Bondens marknad r popul r, b de ICA och Coop har f tt ndra strategi fr n enbart centrala ink p, till att ta in n rproducerade varor i sina sortiment. (ecoprofile.se)
 • Alla Sveriges elever har inte ett hem, m nga inte ens en sovplats. (elevhalsan.se)
 • En bra plats att b rja p r att diskutera Sveriges vapenexport till Tunisien, som man kan l sa om h r . (piratpartiet.se)
 • rets bild r Sveriges ldsta fotot vling och har funnits sedan 1942. (lankskafferiet.org)
 • Sveriges samarbete med Israel r s ledes varken omfattande eller intensivt, utan inskr nker sig till att vi importerar viss krigsmaterial fr n Israel. (lege.net)
 • Strategi f r Sveriges utvecklingssamarbete med Kuba 2016 2020. (cubademocraciayvida.org)
 • Sveriges riksdag r star 'ja' f r homosexuellas r tt att pr vas som adoptivf r ldrar. (kohkoinen.se)
 • Dyrkan r inte n got som praktiseras utanf r det vanliga livet. (islamguiden.com)
 • Tolv h gt uppsatta gubbar i kostym samlades p Holiday Inn utanf r Istanbuls flygplats f r att samr da ver situationen efter Br draskapets fall i Egypten. (lege.net)
 • Vi kr ver sedan l nge att EU tar nya initiativ f r att f till st nd en f r ndring, d ribland en tydlig handlingsplan f r att motverka det utanf rskap som r vardag f r m nga hbtq-personer. (rikareliv.info)
 • Jesus led utanf�r stadsporten f�r att med sitt blod rena folket. (uppsalamissionskyrka.se)
 • L�t oss d� g� ut till honom utanf�r l�gret och dela hans sm�lek. (uppsalamissionskyrka.se)
 • Jesus led utanf�r stadsporten, utanf�r lagen och traditionens heliga trygghet. (uppsalamissionskyrka.se)
 • Allts m ste vi f ruts tta att vi kemsprejas tills motsatsen kan bevisas. (lege.net)
 • Allts att dessa personer r oansvariga, och att det d rf r r oansvarigt att ge dem makt. (lege.net)
 • Ekonomin b r allts v gas mot nyttan n r man slutligt tar st llning till f rslagen. (ilkka.se)
 • K r du fast eller tappar lusten g tillbaka till d r det k ndes bra. (skiljetecken.se)
 • m na om att Br draskapets agent i Egypten, Muhammed Mursi, ska frisl ppas, trots att han r anklagad f r en serie brott, varav morduppvigling och landsf rr deri! (lege.net)
 • Vad betyder FN:s konvention om r ttigheter f r personer med funktionsneds ttning i praktiken? (idrelay.com)
 • Newcomers r en grupp nyanl nda HBTQ-personer i V stmanland som m ter en rad sv righeter. (idrelay.com)
 • JCI Sweden JCI r en ideell f rening f r handlingskraftiga och engagerade personer. (infoo.se)
 • Vi r en underbar liten familj p tre personer. (blogtoplist.se)
 • Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin m ngfald. (adlibris.com)
 • Artikel 27: Alla har r tt fritt ta del av kultur och vetenskap. (valens.nu)
 • Jag r uppvuxen i en alternativ kultur i en hippie/New-Age-familj och har varit aktivist fr n 15 rs lder. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Knut Lindel f samlar h r m nga skribenter runt yttrandefrihet, antiimperialism och en folkets kultur, g rna med personliga anslag. (blogtoplist.se)
 • I och med att SRF har undertecknat koden f rpliktar vi oss att arbeta f r att f medlemsf retagen att f lja de etiska reglerna i sin verksamhet. (srf-org.se)
 • P s vis verkar Alexander utvecklas fint, n r han i verkligheten m r d ligt av situationen och faller en och en halv standardavvikelse p viktkurvan. (rdos.net)
 • Efter 1900-talets mitt b rjade utvecklingen i USA och Europa att p verka situationen f r homosexuella i Finland. (finnqueer.net)
 • TIPS:Anna Politkovskaja deltar m ndagen den 7 februari i ett seminarium, anordnat av LO-TCO Bist ndsn mnd, om yttrandefriheten i Ryssland och om situationen f r journalister. (amnesty.se)
 • Hur ser situationen ut inom politiken och kyrkan p Island g llande de h r fr gorna? (adlucem.fi)
 • Elisabeth L fgren sammanfattade situationen f r m nskliga r ttigheter under 2006 med ett ord - fruktan. (thailandkusten.com)
 • Fler barn g r i skolan och f r h lsov rd. (tidskrift.nu)
 • Det r m rkligt att en del politiker och samh llsdebatt rer anser att just skolan ska vara undantagen fr n den kristna samh llsinsatsen. (varldenidag.se)
 • Med det menas att skolan ska uppv ga skillnader f r hur det r i hemmet f r elever. (elevhalsan.se)
 • Bolaget har gjort g llande att A.K:s agerande st r i uppenbar strid med hans anst llning som rektor och l rare och att hans agerande har varit gnat att allvarligt skada skolan och d rmed bolaget. (notisum.se)
 • Sj lv blev jag dagligen misshandlad av min l rare under rskurs 1-3, 4-6 fick jag skulden f r andras bus och 7-9 l rde jag mig att vuxna ljuger och fick ta konsekvenserna med kvarsittning vilket resulterade i att jag inte ville g till skolan verhuvudtaget. (vaken.se)
 • Samer, tornedalingar och zigenare fick s rskilda hemspr ksr ttigheter i skolan. (kohkoinen.se)
 • Ja, det verkligen h g tid allt f r l nge har RFSU f tt tillg ng till skolorna f r att sprida sin sexpropaganda till v ra barn. (flammor.com)
 • F r ldrarna ska inte heller upplysas om vad deras barn uts tts f r av de sexfixerade informat rerna fr n RFSU. (flammor.com)
 • Att en person som Birgitte Kropf verhuvudtaget kan f jobba med utredningar av barn r fullst ndigt ofattbart. (rdos.net)
 • Dess syfte r att fr mja v r kulturarv f r nya generationer Bangladeshi barn och ungdomar som bor i Ume och f r svenskar. (infoo.se)
 • Hon r 17 r, v ldtagen och kastl s, och k mpar f r att h lla sitt nyf dda barn vid liv. (boksidan.net)
 • Det r att v rna f r alla barn och ungas v lm ende, att s kerst lla att de f r den respekt som de har r tt till. (elevhalsan.se)
 • Om m nskliga r ttigheter, barn och ungas r ttigheter, om barnkonventionen, om frihet, att f vara med och styra sitt liv, om j mlikhet, j mst lldhet och solidaritet. (elevhalsan.se)
 • Jag r f rtvivlad och desperat h r d r jag r med hennes barn. (cubademocraciayvida.org)
 • 2) Pappan har polisanm lt paret f r sexuella vergrepp p sina barn. (vi-pr.com)
 • Dessutom f r l rarna inte vara med p lektionerna. (flammor.com)
 • Dessutom befinner de sig inte alltid p en best md plats i rummet och r r sig inte med en best md hastighet. (kreaprenor.se)
 • M nga drabbade ger dessutom upp pga byr kratin. (kreaprenor.se)
 • Dessutom har statsmakten gjort sig skyldig till att befolkningen inte kan f sina socioekonomiska r ttigheter som mat, h lsov rd, bostad, f rs rjning och utbildning tillgodosedda. (amnesty.se)
 • Dessutom r Etiopens premi rminister en h ngiven kristen och medlem i det etiopiska pingstsamfundet Full Gospel Believers Church. (apg29.nu)
 • B as ttir talar f r att de som jobbar med kyrkan och teologin har ett ansvar att t nka kritiskt. (adlucem.fi)
 • Medlemmar av ICNLP Norden agerar utifr n respekt f r varje persons v rdighet, baserad p tron att varje person i grunden har samma m nskliga r ttigheter och ansvar, oavsett personens kapacitet, k n, ras, hudf rg eller religionsuppfattning. (icnlp.se)
 • Sj lvklart har v nstern ett s rskilt ansvar f r detta. (lege.net)