• Forskningen inom människa, hälsa och teknik bedrivs i huvudsak vid institutionen för hälsa . (bth.se)
  • Forskningsområdet människa-datorinteraktion är en del av området människa-maskin-interaktion, förkortat MMI. (wikipedia.org)
  • Högre grad av automatisering kontra flexibla produktionsförlopp: när människa och maskin nu samarbetar ännu tätare men ändå säkert, är funktionssäkerheten i moderna produktionssystem ett steg på vägen mot större flexibilitet. (sick.com)
  • Avdelningen för visuell information och interaktion (Vi2) samlar en unik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. (uu.se)
  • Vill man studera människa-datorinteraktionen i ett sammanhang av samhälle och kultur görs detta inom subområdet området design av sociotekniska system. (wikipedia.org)
  • Mänska uppfattas ibland som en något vardaglig eller talspråklig variant av människa , men är en egen avgrening ur roten *manniskaz , och förekommer även i äldre texter, se t.ex. (wiktionary.org)
  • CID inrättades 1995/96 av Nutek, KTH, industri- och användarorganisationer för att vidareutveckla kunnande inom användarorienterad design och människa-datorinteraktion som bas för prototyputveckling och användarstudier av nya datortillämpningar. (kth.se)
  • De i Sverige som arbetar med området användbarhet samlas i STIMDI (Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-Datorinteraktion) och de som intresserar sig för det bredare greppet samlas i det internationella nätverket Interaction Design Association. (wikipedia.org)
  • Jäkla Människa - i Cyberrymden får du höra oss skrika" är namnet på Jan Bylunds och Mattias Lundbergs nystartade Podcast. (mynewsdesk.com)
  • Människa-datorinteraktion, MDI, är studiet av samverkan mellan människor och datoriserade tekniska system. (kth.se)
  • På vägen mot fullständig samarbete - människa och robot delar samma arbetsutrymme och arbetar också samtidigt - gäller det att även möjliggöra lösningar för samexistens eller samverkan. (sick.com)