• Lutetium-PSMA är ett relativt nytt radioaktivt läkemedel i Finland, men behandlingen har visat sig vara effektiv och vältolererad. (docrates.com)
 • Det handlade dels om strålning mot -primärtumören, dels om den omtalade målriktade -terapin med radioaktivt lutetium. (dagensmedicin.se)
 • Den radioaktiva isotopen lutetium-177 kan användas för behandling av cancer. (wikipedia.org)
 • Själva preparatet, radioaktiva ämnet Lutetium 177 , söker upp och förstör cancercellerna. (aftonbladet.se)
 • Englund tror inte att den erfarna farmaceuten själv varit slarvig utan att dosimetern kontaminerats avsiktligt med det radioaktiva ämnet Lutetium 77. (bohuslaningen.se)
 • En relativt vanlig definition av HREE, baserat på ämnenas elektronstruktur, är dock terbium till lutetium (grundämne 65 till 71) samt yttrium. (wikipedia.org)
 • China's Ministry of Industry and Information Technology has called for a TOTAL BAN on foreign shipments of terbium, dysprosium, yttrium, thulium, and lutetium. (klimatupplysningen.se)
 • Genom att koppla lutetium-177 till bärarmolekylen oktreotat kan sammansättningen (kallad 177Lu-DOTATATE) användas för behandling av neuroendokrina tumörer. (wikipedia.org)
 • En teknik kallad Lu-PRRT ("lutetium behandling") kan lindra symtomen hos en del patienter vars sjukdom har spridit sig eller inte kan avlägsnas genom operation. (novartis.se)
 • Om tumören spritt sig finns behandling med somatostatin-analoger som minskar hormonsymtom, cellgifter, mediciner som hämmar blodkärlsförsörjning till tumörerna samt så kallad målsökande strålbehandling med Lutetium-177. (tt.se)
 • I enlighet med dess placering i det periodiska systemet tillhör lutetium övergångsmetallerna, men på grund av dess egenskaper placeras ämnet ofta bland lantanoiderna. (wikipedia.org)
 • Färska behandlingserfarenheter visar att den nya, fortfarande experimentella lutetium-PSMA-behandlingen i kombination med traditionell behandling ger potentiellt betydande resultat vid behandling av obotlig spridd prostatacancer vid sidan av hormon- och cellhämmande behandling. (docrates.com)
 • Enligt de preliminära behandlingsresultat som vi har för närvarande har lutetium-PSMA-behandlingen betydande effekter i form av sänkning av PSA-värdet, som används som ett mått på prostatacancer, och upp till total eliminering av aggressiv spridning: i uppföljningen minskade patienternas PSA-värden med upp till 90 procent och avbildningsundersökningar visade att spridningen försvunnit åtminstone till synliga delar. (docrates.com)
 • En studie som nyligen publicerats i Journal of Nuclear Medicine visar på ökad överlevnad vid behandling av svår prostatacancer med Lutetium 177. (biostock.se)
 • Lutetium-PSMA-behandling förutsätter en avbildningsundersökning med spårämnen för att säkerställa att cancercellerna är PSMA-positiva. (docrates.com)
 • Skälet till att patienter söker sig hit är dels väntetider i Sverige, men också på grund av att en särskild experimentell behandling, Lutetium PSMA 117, ges här. (sjukhuslakaren.se)
 • I Finland har lutetium-PSMA-behandlingar även erbjudits på Helsingfors universitetssjukhus som experimentell behandling utanför studier. (docrates.com)
 • Bilden visar hur utbredningen av levermetastaser minskar under pågående radionuklidterapi med Lutetium-177. (tt.se)
 • Resultaten visar att det är säkert att ge radionuklidterapi med Lutetium-177 också till patienter med neuroendokrin tumör i bukspottkörteln som tidigare har genomgått cytostatikabehandling. (tt.se)
 • Den nya forskningsstudien visar emellertid att Lutetium-177-behandlingen är säker och effektiv även om man har genomgått flera linjers cellgiftbehandling, men överlevnaden är kortare om man fått fler än en linje cellgifter, avslutar Katarzyna Fröss-Baron. (tt.se)
 • Dock är överlevnaden efter Lutetium-177-terapi kortare efter flera linjers cytostatika än om man bara fått en linjes behandling, säger Katarzyna Fröss-Baron, överläkare och forskare inom radiologi och molekylär avbildning, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. (tt.se)
 • Fördelen med Lutetium-177-behandling jämfört med traditionell strålbehandling är att man kan behandla spridda cancerceller i hela kroppen. (tt.se)
 • När de berättade om sin plan för läkare i Östergötland fick de däremot svaret att det bara var löjligt att åka till Docrates, att det fanns lika bra behandling hemma, berättar hon medan Erja Karesto rullar ut Ulf Hedberg för en sista behandling med Lutetium PSMA 177, som än så länge endast ges vid Docrates, samt vid Helsingfors universitetssjukhus, samt vid enstaka sjukhus i Tyskland och i Österrike. (sjukhuslakaren.se)