• Restriktiva lungsjukdomar är lungsjukdomar där lungornas totala volym är mindre än normalt. (wikipedia.org)
 • Obstruktiva lungsjukdomar är en grupp sjukdomar som drabbar andningsorganen då luftflödet i luftvägarna förhindras. (wikipedia.org)
 • Tre exempel på obstruktiva lungsjukdomar är astma och KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) samt kronisk bronkit. (wikipedia.org)
 • Vid sektionen utreds och behandlas patienter med obstruktiva lungsjukdomar som Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), Kronisk Bronkit, Emfysem och Astma. (nll.se)
 • Vi vill öka förståelsen för mekanismerna bakom kroniskt inflammatoriska lungsjukdomar. (hjart-lungfonden.se)
 • Det är ett forskningsfält som rör sig i gränslandet mellan neurovetenskap och immunologi och där forskargruppen nu specialstuderar inflammatoriska sjukdomar som astma och allergi, men även andra inflammatoriska lungsjukdomar. (allergia.se)
 • Kroniska lungsjukdomar tär på grundhälsovårdens resurser i Kirgizistan. (finland.fi)
 • Kroniska lungsjukdomar tär på den grundläggande hälsovårdens resurser. (finland.fi)
 • Dessutom ökar ett gott näringsupptag motståndskraften mot kroniska lungsjukdomar. (mynewsdesk.com)
 • Hur kan vi undvika förtida dödsfall och minska sjukdomsbördan av icke smittsamma sjukdomar, särskilt hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, kroniska lungsjukdomar, psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar?Hur kan vi åstadkomma samordnade åtgärder mot riskfaktorer och deras bakomliggande bestämningsfaktorer?Hur kan hälsosektorns arbete stärkas för att förebygga och behandla icke smittsamma sjukdomar? (vardforbundet.se)
 • Det är emellertid inte alltid lätt att skilja pulmonell arteriell hypertension eller pulmonell hypertension sekundär till kronisk lungembolism från pulmonell hypertension sekundär till kronisk lungsjukdom, och relaterat till den höga prevalensen av patienter med kroniska lungsjukdomar förekommer samsjuklighet. (lakartidningen.se)
 • Det är viktigt att särskilt läkare inom internmedicinska specialiteter, men även läkare inom allmänmedicin och akutmedicin, har kunskap om pulmonell hypertension vid kroniska lungsjukdomar och känner till när det är indicerat att vidare utreda patienter med lungsjukdom och samtidig pulmonell hypertension. (lakartidningen.se)
 • Obstruktiva lungsjukdomar är en grupp sjukdomar som drabbar andningsorganen då luftflödet i luftvägarna förhindras. (wikipedia.org)
 • Interstitiella lungsjukdomar orsakade av reumatiska sjukdomar eller vaskulit. (janusinfo.se)
 • Det finns otaliga olika lungsjukdomar och de kan orsaka olika felfunktioner i lungorna. (eiransairaala.fi)
 • Rökning orsakar olika lungsjukdomar, till exempel KOL. (121doc.com)
 • Med det sagt kan hostan dock skilja sig åt mellan olika lungsjukdomar. (iform.se)
 • Eva Vikström Jonsson (allergi och lungsjukdomar). (janusinfo.se)
 • För personer med lungsjukdomar kan infektionssjukdomen som orsakas av coronaviruset vara allvarligare än en vanlig influensa. (hengitysliitto.fi)
 • Röken kan göra det svårt att andas för personer med lungsjukdomar. (yle.fi)
 • V rd av patienter med lungsjukdomar. (vakanser.se)
 • På avdelning 41 vårdas patienter med lungsjukdomar, blodsjukdomar och diabetes. (ltkalmar.se)
 • Partiklar kan orsaka ökad dödlighet i såväl hjärt- och kärlsjukdomar som lungsjukdomar. (boras.se)
 • Asbestfibrerna kan även orsaka andra allvarliga lungsjukdomar. (byggnadsarbetaren.se)
 • Fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. (av.se)
 • Hjärt- och lungsjukdomar, stroke, lungcancer och nedsatt immunförsvar är mer vanligt i områden utsatta för utsläpp. (swedenabroad.com)
 • Asbest är förbjudet sedan 1982 och det finns en lång rad krav kring hanteringen eftersom dammet kan medföra allvarliga lungsjukdomar. (byggnadsarbetaren.se)
 • Luftföroreningar orsakar hjärt-, kärl-, andnings- och lungsjukdomar samt cancer. (naturvardsverket.se)
 • Då du lider av hosta, andnöd, väsande andning, slem i luftvägarna, blodblandad hosta, tryck eller smärta i bröstet eller en känsla av att luften inte räcker till är det frågan om felfunktion i lungorganen och då ska du uppsöka en specialist i lungsjukdomar för att få hjälp. (eiransairaala.fi)
 • Lungsjukdomar är den tredje vanligaste dödorsaken. (finland.fi)
 • Vicore Pharma AB är inriktat på utveckling av läkemedel för behandling av interstitiella lungsjukdomar. (bequoted.com)
 • Genom sin forskning vill professor Gunilla Westergren-Thorsson förbättra livskvaliteten för alla dem som drabbats av olika typer av lungsjukdomar och allergier. (hjart-lungfonden.se)
 • Landstinget i Sörmland erbjuder även i år alla över 65 år, samt patienter med hjärt- och lungsjukdomar, gratis vaccination mot influensa på vårdcentralerna. (sverigesradio.se)
 • De som lider av hjärt- eller lungsjukdomar bör vaccinera sig mot pneumokocker. (lungsjukdomar.se)
 • vid organiskt hjärtfel och lungsjukdomar inträdande försvagning i hjärtats muskel verk samhet. (runeberg.org)
 • Man kan också uppleva en viss förbättring på orken och få mindre slembesvär, säger Thomas Sandström, professor i lungsjukdomar vid Umeå universitet. (expressen.se)
 • Läkare med specialistkompetens i anestesi och intensivvård, barn- och ungdomsmedicin eller lungsjukdomar. (vgregion.se)
 • Det behövs också mer pengar till forskning kring lungsjukdomar. (expressen.se)
 • Eftersom vissa lungsjukdomar kan ha liknande symtom som hjärtsvikt, och eftersom lungsjukdom kan sammanfalla med hjärtsvikt, kan din läkare be dig att genomgå lungfunktionstester. (heartfailurematters.org)
 • Lungsjukdomar kan bli följden av att utföra vissa aktiviteter. (jackabacon.com)
 • Det visar en svensk studie som ingår i ett forskningsprojekt om hjärt- lungsjukdomar. (doktorn.com)