• Detta orsakar utsl pp av luftf roreningar som p verkar luftkvaliteten negativt och som kan leda till h lsoeffekter som luftv gssjukdomar, cancer, hj rt- och k rlsjukdomar. (klimatsmart.se)