• Generellt g ller att personer som har vistats i n mnda omr den och k nner luftv gssymtom som hosta, andningssv righeter eller feber ska kontakta sjukv rden via 1177. (cheerleading.se)
 • Inhalerad via ansikts ngbad eller direkt p en n sduk motverkar frankincense f rkylningsbesv r som luftv gsinfektioner, hosta och halson samt har en immunstimulerande effekt. (silver4health.nu)
 • Cirka 32 % av de prover som har analyserats veckorna 44-49 har varit positiva f r n got luftv gsvirus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Nu kar andelen positiva prover och 41% av de prover som har analyserats under perioden v.50/2014-v.2/2015 var positiva f r n got luftv gsvirus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • ven andra luftv gsvirus som ing r i de mikrobiologiska laboratoriernas paneler kar j mf rt med f reg ende rapport: parainfluensavirus (fr n 5 till 8 procent), adenovirus (fr n 3 till 4 procent) och coronavirus (fr n 4 till 14 procent). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Denna kning r inget anm rkningsv rt f r denna tidpunkt p ret, d flera virus som orsakar luftv gssymtom brukar cirkulera. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Andelen positiva prov f r rhinovirus har dock minskat fr n 24 till 8 procent under de senaste veckorna, vilket r vanligt n r andra virus som orsakar luftv gssymtom brukar ka. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De mikrobiologiska laboratorierna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska universitetssjukhuset i G teborg och Unilabs i Sk vde analyserar en del av de luftv gsprover de f r in f r upp till 14-15 olika virus (inklusive undertyper av vissa virus). (folkhalsomyndigheten.se)
 • En allm nt f rebyggande tg rd mot luftv gsinfektioner r att undvika att r ra vid ansiktet eller gon samt att undvika n ra kontakt med sjuka m nniskor. (cheerleading.se)
 • Rapporten belyser problematiken f r ldre m nniskor vid infektioner i luftv gar och urinv gar samt vid mjukdelsinfektioner. (strama.org)
 • Hundratals slam-exponerade m nniskor p landsbygden har drabbats av allvarliga luftv gsinfektioner och gastrointestinala sjukdomar. (renakerrenmat.se)
 • En allm nt f rebyggande tg rd mot luftv gsinfektioner r att undvika att r ra vid gon, n sa och mun. (tafteaik.nu)