• Med ohygieniska celler och bristande tillgång till vatten så frodas sjukdomar som undernäring, uttorkning samt hud- och luftvägssjukdomar. (lakareutangranser.se)
 • Apparaten gör det lättare att andas för personer som har vissa luftvägssjukdomar, till exempel sömnapnésyndrom. (netdoktor.se)
 • Hittills har inga länder rapporterat ett ökat antal personer med allvarliga luftvägssjukdomar, neurologiska symtom eller en ökad andel personer med behov av sjukvård på grund av luftvägsinfektion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bakgrund: Coronavirus kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar hos människor. (uppsatser.se)
 • Partiklarna i stadsluften kan bland annat orsaka- och förvärra luftvägssjukdomar - och de misstänks också förvärra hjärt- och kärlsjukdomar. (sverigesradio.se)
 • Dessa kan i sin tur orsaka allergier, hudproblem och luftvägssjukdomar. (arbetsmiljoforum.se)
 • om du har allvarliga andningsproblem eller lider av luftvägssjukdomar (t.ex. (kronansapotek.se)
 • Luftföroreningar orsakar till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. (naturvardsverket.se)
 • Dagar med höga halter är det till exempel fler som insjuknar och söker vård för luftvägssjukdomar, så det är angeläget att vi fortsätter att arbeta med åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, säger Bertil Forsberg, enhetschef för Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet. (ivl.se)
 • Var hittar du denna magi Jo, till exempel på Chateau Mcely, det första gröna femstjärniga hotellet i Tjeckien, Miura Hotel, som vann Czech Hotel Awards 2019 och den äkta ayurvedaresorten Sv. (res.se)
 • I en rapport som omfattar cancer, lung- och luftvägssjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar, visar Bengt Järvholm att uppemot 1 000 svenskar varje år dör på grund av sin arbetsmiljö. (ingenjoren.se)
 • Värmeböljor kan förvärra luftföroreningar, försämra hjärtoch kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar samt i vissa fall leda till dödsfall. (europa.eu)
 • En ökning av korttidshalten av ozon ökar antalet sjukhusinläggningar i luftvägssjukdomar, påverkan på graviditetsutfall samt ökar dödligheten i befolkningen som helhet. (naturvardsverket.se)
 • Partikelutsläppen ökar risken för både luftvägssjukdomar och cancer. (fof.se)
 • Enligt studien ska kaffe också minska riskerna att dö av cancer, diabetes, luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. (nyheter24.se)
 • Miljöns påverkan på foster, reproduktion och cancer beskrivs, liksom miljörelaterade luftvägssjukdomar. (tanum.no)
 • Detta ökar barnens risk för att få lunginflammation och kroniska luftvägssjukdomar såsom astma. (sydsvenskan.se)
 • Det har bevisats att passiv rökning i hemmet ger mycket större risk för luftvägssjukdomar, öroninfektioner, astma, och till och med plötslig spädbarnsdöd. (euroclinix.net)
 • Vi vet även att luftföroreningar orsakar luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. (specialrengoringar.se)
 • Dålig kondition, luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och hög ålder orsakar att man nödvändigtvis inte orkar använda ansiktsmask eller att skyddet kan förvärra hälsoproblem. (ttl.fi)
 • En underjordisk vistelse ger lindring för dem med luftvägssjukdomar, astma och allergier - och samtidigt en unik nattlig upplevelse. (res.se)
 • Den kan tillämpas redan i dag och ge betydligt bättre inomhusmiljöer, och samhällskonsekvenserna med ohälsa kring allergi, astma och luftvägssjukdomar kan komma att sjunka dramatiskt. (riksdagen.se)
 • Vi bedömer, utreder och behandlar allergi- och luftvägssjukdomar. (varbi.com)
 • Studier utförda ut- omhus på barn och icke-rökande vuxna, med trafiken som den främsta källan till kvävedioxidexponering, tyder på en ökad förekomst av luftvägssjukdomar vid NO2-koncentrationer mellan 30-100 µg/m3 under långa perioder. (ki.se)
 • Dessutom är det den tredje i raden av nordiska studier som visar på samband mellan plastmaterial och luftvägssjukdomar hos barn. (viforaldrar.se)
 • Grundläggande information om luftvägssjukdomar och coronaviruset. (hengitysliitto.fi)
 • Norrbottens Media har sedan den första rapporteringen om den så kallade astmaläkaren Lars Gustafson, försökt att nå honom för att få hans syn på anmälningarna mot honom och hans intresse för luftvägssjukdomar. (kuriren.nu)
 • Luftföroreningar har både akuta och långsiktiga hälsoeffekter såsom försämring av luftvägssjukdomar och uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. (ivl.se)
 • Grova partiklar ökar framförallt risken för luftvägssjukdomar. (jonkoping.se)
 • Kväveoxider leder bl a till luftvägssjukdomar och bidrar till försurningen. (fof.se)