• Detta trots att antibiotika endast blygsamt bidrar till läkningsförloppet för de flesta vanliga luftvägsinfektioner hos barn (undantaget är lunginflammation). (docplayer.se)
 • Luftvägsinfektioner är mycket vanliga i samhället. (akademisktprimarvardscentrum.se)
 • Utgör % av alla konsultationer i de nordiska länderna Av patienter med luftvägsinfektioner har omkring 25% en NLI Det är viktigt att identifiera patienterna som har pneumoni Årlig incidens är ca 1% i befolkningen (högre hos små barn och de äldsta) Patienter med luftvägsinfektioner är vanliga inom primärvården, där de utgör % av alla konsultationer i de nordiska länderna. (slideplayer.se)
 • Hosta är vanligt vid och efter vanliga luftvägsinfektioner. (netdoktor.se)
 • Luftvägsinfektioner, vanliga virus som ger upphov till snuva och annat. (sverigesradio.se)
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har kartlagt systematiska översikter som utvärderar behandling vid luftvägsinfektioner hos barn. (janusinfo.se)
 • I samband med luftvägsinfektioner kan katten också bli allmänpåverkad och få feber eller febertoppar samt tappa matlusten. (katt.nu)
 • Förutom tröttheten har de många allergierna också gjort honom mer eller mindre kroniskt förkyld med luftvägsinfektioner, feber och astma ända sedan ettårsåldern. (allergia.se)
 • Luftvägsinfektioner innebär infektioner som drabbar luftvägarna på något sätt. (forkylning.se)
 • Tidigare användes produkterna till behandling av diarré, astma, bronkit och luftvägsinfektioner. (ki.se)
 • En dålig inomhusmiljö kan medverka till hälsoproblem som luftvägsinfektioner och mer diffusa symtom som irritation i ögon och luftvägar, hosta och trötthet samt förvärra vissa överkänslighetsreaktioner för personer med astma eller allergi. (lund.se)
 • Studien som publicerats i tidskriften Lancet Diabetes & Endocrinology bekräftar att D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner. (ki.se)
 • Tobaksrök i hemmiljön under spädbarnstiden kan leda till att barnen oftare drabbas av luftvägsinfektioner. (vgregion.se)
 • Det är inte ovanligt att katter får sår på tungan och/eller i svalget i samband med luftvägsinfektioner. (katt.nu)
 • Senast jag såg Morrissey spela var i Lisebergshallen 2014 och redan då var det inget säkert kort eftersom han tvingats ställa in många konserter på grund av återkommande luftvägsinfektioner. (monomagasin.se)
 • Den totala skyddseffekten mot luftvägsinfektioner var 8 procent, men forskarna ser till exempel att en daglig dos av D-vitamin har en mycket bättre effekt än en dos som ges varje vecka eller månad. (ki.se)
 • Den nya studien tillför ytterligare information om D-vitamin som skydd mot luftvägsinfektioner, men omfattar inte frågeställningen om D-vitamin kan skydda mot covid-19. (ki.se)
 • För fyra år sedan publicerades en sammanställning av aktuell forskning som visade att tillskott av D-vitamin kan ge visst skydd mot luftvägsinfektioner. (ki.se)
 • Statistiken gäller den vanligaste typen av antibiotika vid luftvägsinfektioner. (sverigesradio.se)
 • Syftet med studien är att studera antibiotikaförskrivning och användning av CRP vid luftvägsinfektioner på Spånga Vårdcentral i relation till kvalitetsmått framtagna av Svensk Förening för Allmänmedicin. (akademisktprimarvardscentrum.se)
 • Detta trots att antibiotika endast blygsamt bidrar till läkningsförloppet för de flesta vanliga luftvägsinfektioner hos barn (undantaget är lunginflammation). (docplayer.se)
 • Mykoplasma är en bakterieliknande organism som orsakar luftvägsinfektioner och lunginflammation hos både möss och råttor. (agria.se)
 • Jag har tidigare fått kraftiga luftvägsinfektioner, som lunginflammation, de sätter sig djupt när de väl kommer. (aftonbladet.se)
 • Det kan också användas för att behandla luftvägsinfektioner, lunginflammation, zikaviruset och andra sjukdomar. (euroclinix.net)
 • De vanligaste infektionerna är luftvägsinfektioner, som står för över hälften av den kortvariga sjukfrånvaron. (afaforsakring.se)
 • Näst efter luftvägsinfektioner är urinvägsinfektioner de vanligaste infektionerna som behöver läkarvård. (kaypahoito.fi)
 • återkommande bakteriella luftvägsinfektioner. (cancercentrum.se)
 • Det är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner. (doktorn.com)
 • Dålig viktuppgång, undernäring, uttröttning och upprepade luftvägsinfektioner kan förekomma i svårare fall. (alltforforaldrar.se)
 • Nyare identifierade virus som orsakar luftvägsinfektioner är korona-, metapneumo- och bokavirus. (kaypahoito.fi)
 • Målet för projektet sammanföll med målen för virusprojektet "Betydelsen av lågvirulenta virus och subkliniska luftvägsinfektioner hos svenska och norska travhästar" men nu med S. equi och S. zooepidemicus som differentialdiagnoser, för att få en så fullständig bild som möjligt av subklinisk infektionsdynamik hos prestationsnedsatta travhästar. (lantbruksforskning.se)
 • Luftvägsinfektioner kan orsakas av både virus och bakterier. (kry.se)
 • Nedsatt funktion av slemhinnans rengöringsmekanism ökar risken för luftvägsinfektioner. (wello2.se)
 • En daglig dos D-vitamin kan skydda skelettet och kanske också minska risken för luftvägsinfektioner hos utsatta grupper i samhället. (ki.se)
 • Bakterien kan leda till svåra luftvägsinfektioner och behandlas med antibiotika. (aftonbladet.se)
 • En ny omfattande studie visar att D-vitamin kan ha en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. (lakartidningen.se)
 • D-vitamin har en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. (4health.se)
 • Nu vill forskarna förstå mekanismerna bakom den skyddande effekten av D-vitamin mot luftvägsinfektioner. (ki.se)
 • Fysisk aktivitet rekommenderas inte vid luftvägsinfektioner. (wello2.se)
 • En rutinmässig kontroll av D-vitaminnivåerna hos patienter med återkommande luftvägsinfektioner skulle behövas. (4health.se)
 • Det är inte ovanligt att katter får sår på tungan och/eller i svalget i samband med luftvägsinfektioner. (katt.nu)
 • Hudsjukdomar och luftvägsinfektioner dominerar. (idg.se)
 • De vanligaste åkommorna var luftvägsinfektioner och hudsjukdomar. (mynewsdesk.com)
 • Det kan leda till luftvägsinfektioner, neurologisk sjukdom och hos dräktiga ston även kastning. (tidningenridsport.se)
 • Många olika smittämnen kan var för sig eller tillsammans orsaka luftvägsinfektioner hos katt. (katt.nu)