• Luciferaser är en klass av enzymer som förekommer hos organismer med bioluminiscens. (wikipedia.org)
  • Termen "luciferin" används i allmänhet både för molekyler som reagerar med enzymer (kallade luciferaser) för att alstra ljus och för fotoproteiner som sänder ut ljus utan medverkan av enzym. (wikipedia.org)