• Kärnan i ämnet utgörs av olika strategier, metoder och modeller för hur förändringar och förbättringar över företagsgränser samt traditionella funktionsgränser inom företag såsom produktframtagning, inköp, tillverkning, logistik och marknad kan åstadkommas för att skapa bästa möjliga värde för slutkunden till lägsta möjliga totala kost-nad för flödet i sin helhet. (kth.se)
 • Resultaten från projektet kommer att bestå av en beskrivning av metoder och modeller för scenariomodellering för elektrifiering som möjliggör analyser av de logistiska konsekvenserna av olika scenarion för respektive aktörsgrupp. (lindholmen.se)
 • Om både yrkesutövarna och regeringen är överens om att de metoder och modeller som de senaste åren varit tongivande i utvecklingen av flera offentliga organisationer - bland annat försvarslogistiken - har lett utvecklingen i fel riktning, är det då inte dags att beordra helt om eller i minsta fall beordra halt och passa kartan efter verkligheten? (kkrva.se)
 • De kan hjälpa oss i alla länder och har en god förståelse för vår produktportfölj och vet exakt vad vi ska tänka på när vi transporterar våra olika modeller. (leman.com)
 • Välj bland säsongens Skor i många olika modeller. (femirco.ru)
 • Något förenklat och lite skämtsamt kan man beskriva AM som en försörjningskedja i en låda och det medför vissa logistiska effekter. (combitech.se)
 • Agentbaserade modeller kan bland annat ge ökad förståelse för hur logistiska val görs i vissa typer av transportkedjor (exempelvis beroende på produkttyp), medan makronivåmodeller kan ge input till agentbaserade modeller där det är svårt och tidskrävande att samla in data. (mah.se)
 • Christies egen konstruktion användes bara i ett fåtal modeller, främst den sovjetiska BT-serien, T-34, de brittiska Cruiser-stridsvagnarna, inklusive A-13, Coventanter, Crusader och Cromwell, samt i vissa experimentella italienska modeller. (wikipedia.org)
 • Vissa modeller kan fås med visning av både temperatur och vätskenivå med larmgränser. (woikoski.fi)
 • Med så mycket tid som spenderas med just det här organet i tankarna, är det inte förvånande att vissa män känner sig missnöjda med sina egna modeller. (shytobuy.se)
 • På grund av vissa politiska och logistiska svårigheter i Nigeria har jag under året som gått också påbörjat samarbete med hantverkare i Etiopien, där man har kommit lite längre både när det gäller framställning av läder och produktion. (continuationmagazine.se)
 • Många delar var ej heller utbytbara mellan de ryska, polska och tjeckiska versionerna, vilket förorsakade logistiska problem. (wikipedia.org)
 • Transporterna innebär ibland ganska stora logistiska utmaningar, speciellt när tygerna ska skickas emellan olika länder i Europa, men en förutsättning för att det här ska fungera är att det är enkelt för säljaren, säger Marie Jonsson. (boras-ink.se)
 • Vid övningstillfällen och räknestugor tränas analys- och tillämpningsförmågan i logistiska tillämpningar. (hj.se)
 • Kunskaper om logistik, logistiska samband och olika logistikstrategier. (skolverket.se)
 • Med tanke på de logistiska och ekonomiska utmaningarna för att övervaka monument, fristäder, fjärranläggningar, fler terrängkretsar eller skyddade områden skapar unika säkerhetsproblem. (hovpod.com)
 • Kursen introducerar studenterna till några modeller av grundläggande logistikproblem, samt algoritmer för deras lösning. (liu.se)
 • Kursen syftar till att ge förmåga att använda grundläggande begrepp och modeller inom redovisning och ekonomistyrning. (lu.se)
 • kunna använda teorier, modeller och verktyg för att både analysera och utvärdera hur logistikprocesser kan koordineras inom och mellan företag längs försörjningskedjor samt självständigt planera och utföra design och förändring av dessa. (lth.se)
 • Vår portfölj innehåller mjukvarulösningar för trafiken samt andra logistiska fält. (ptvgroup.com)
 • Moyi Moyi är företaget som vill ta vara på den lokala kunskapen i Nigeria och Etiopien, som vill producera väskor så hållbart som det går i modeller som är tidlösa och stilrena. (continuationmagazine.se)
 • Välplanerade och välimplementerade logistiska rutiner garanterar att materialflödet som håller processen igång är optimalt, tillgängligt, expansivt och dynamiskt. (trilogiq.se)
 • RayCare representerar framtiden inom OIS-teknologin och har utvecklats från grunden av RaySearch för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna, storskaliga strålbehandlingskliniker. (raysearchlabs.com)
 • Med Triscan som leverantör är man fullt täckt och med vår höga leveranskapacitet och logistiska setup garanterar vi, att kunderna inte går förgäves eller förlora försäljning", säger Jörgen Grand. (triscan.com)
 • PTV Group erbjuder dig ett stort antal logistiska och geografiska programvarukomponenter för att förlänga den funktionella omfattningen av systemet, såsom ERP, CRM, SCM och TMS. (ptvgroup.com)
 • Utöka flexibelt dina tjänster med logistiska och geografiska programvarukomponenter. (ptvgroup.com)
 • Projektets syfte är att studera vilka logistiska konsekvenser olika teknikval för elektrifiering av det svenska godstransportsystemet för långväga vägtransporter innebär för produktionssystemet av transporttjänster ur speditörer, åkerier och varuägares perspektiv. (lindholmen.se)
 • Metodiken ska möjliggöra framtagning av modeller för att analysera de logistiska konsekvenserna av dessa ur speditörer, åkerier och varuägares perspektiv. (lindholmen.se)
 • Identifiera strategiska logistiska faktorer som driver en försörjningskedjas prestationsförmåga. (kth.se)
 • Vi har exempelvis friheten att lägga produktion nära slutanvändarna, då de enda produktspecifika resurser som behöver förmedlas i denna decentraliserade produktion är de digitala 3D-modeller som ska tillverkas. (combitech.se)
 • Byggbolag måste ställa rätt krav på sina leverantörer och tala om hur de ska bygga upp sina digitala modeller för projekteringen. (fastighetsnytt.se)
 • Det var först efter millennieskiftet som forskarteamet kunde uppvisa dagens certifierade arbetsmetoder och digitala modeller. (fastighetsnytt.se)
 • Vi har lång erfarenhet av logistiska lösningar, så utmana oss gärna. (checkpointchina.cn)
 • Christie förespråkade snabba, lätta stridsvagnar med stor räckvidd, tänkta att penetrera fiendens linjer och angripa hans infrastruktur och logistiska organisation. (wikipedia.org)
 • Vår manliga testpanel har testat 5 grymma modeller för att avgöra vilka som passar bäst för just din träning! (rippedcorner.com)
 • Rätt tillämpat möjliggör tekniken helt nya kategorier av produkter och logistiska lösningar. (combitech.se)
 • Ger kunskaper om användandet av modeller för att simulera trafiksystem. (liu.se)
 • Förhoppningsvis kommer studenten att få ett livslångt intresse för att aktivt bidra till att föra den logistiska professionen framåt såväl akademiskt som tillämpat. (lth.se)
 • MasterConcept har fullt stöd för 3D-modeller och traditionella CAD-applikationer som används av arkitekter, ingenjörsföretag inom elteknik, värme, vatten och ventilation. (idesglobal.com)
 • Omställningen till ett energisnålare samhälle, där betydligt mer av våra resurser ingår i cirkulära modeller och där affärer bygger mer på långsiktighet, hållbarhet och transparens går inte att bortse ifrån. (christerowe.se)