• Svensk livsmedelsproduktion ligger i framkant jämfört med andra länder i EU. (centerpartiet.se)
 • För att stärka jobb och tillväxt krävs regler och handläggning som underlättar för stark svensk jordbruks- och livsmedelsproduktion, skriver Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg. (atl.nu)
 • minskad svensk livsmedelsproduktion! (centerpartisten.se)
 • Kinas ambassadör Gui Congyou besökte igår flera lantbruk och produktionsanläggningar i Kristianstad med omnejd, för att skaffa sig fördjupad kunskap om svensk livsmedelsproduktion. (kcf.se)
 • Svensk livsmedelsproduktion måste stärkas. (lrf.se)
 • Svensk livsmedelsproduktion bör styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda mål för specifika produktionsformer. (riksdagen.se)
 • Slutligen föreslår utskottet med bifall till motionerna 2016/17:3615 yrkande 4, 2016/17:3616 yrkande 4, 2016/17:3618 yrkande 4 och 2016/17:3620 yrkande 4 ett tillkännagivande om att svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda kvantitativa mål för konsumtion och produktion kopplade till specifika produktionsformer. (riksdagen.se)
 • Ska vi lägga ner svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion? (vk.se)
 • Riksdagen har beslutat att vi ska öka svensk livsmedelsproduktion. (gp.se)
 • Ekologisk livsmedelsproduktion innebär vissa fördelar för människors hälsa. (ki.se)
 • Varmare klimat och torka påverkar Sveriges inhemska livsmedelsproduktion. (smhi.se)
 • Här kan du läsa artiklar från vår webbtidning Extrakt om framtidens livsmedelsproduktion. (formas.se)
 • De senaste trenderna om hur staden kan bli en del av framtidens livsmedelsproduktion. (refarmlinne.se)
 • Målet är en hållbar livsmedelsproduktion, samtidigt som samhället förbättras genom kommunal infrastruktur. (di.se)
 • Idag har Formas forskarråd beviljat 113 miljoner kronor till 13 forskningsprojekt om hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion. (mynewsdesk.com)
 • Livsmedelsproduktion och konsumtion går att koppla till flera av de globala målen i agenda 2030 för hållbar utveckling som världens länder åtagit sig att uppfylla. (upphandlingsmyndigheten.se)
 • Emelie har lång erfarenhet av att arbeta med livsmedelsproduktion, konsumtion och hållbarhetsfrågor. (kth.se)
 • Arjeplogs kommun och Hushållningssällskapet bjuder tin till en dialog om Hållbar livsmedelsproduktion och lokal försörjningstrygghet, onsdag 21 september, på Hotell Lyktan, kl. (arjeplog.se)
 • Småskalig livsmedelsproduktion handlar om att göra bra mat i liten skala. (hushallningssallskapet.se)
 • Denna rapport togs fram 2015 och handlar om förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Norrbottens län. (xn--nramat-bua.nu)
 • Föreläsningar · 10 min · Dagens livsmedelsproduktion måste bli mer effektiv och klimatsmart. (urplay.se)
 • Bjuv är en kommun med en lång tradition av livsmedelsproduktion. (svt.se)
 • Det konkurrerar varken med livsmedelsproduktion eller markanvändning. (storaenso.com)
 • Naturbeteskött konkurrerar därför inte på något sätt med övrig livsmedelsproduktion. (svt.se)
 • Foodhills vision är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. (foodhills.se)
 • Livsmedelsproduktion tar dock värdefulla resurser som mark och vatten i anspråk. (europa.eu)
 • Randstad söker nu en underhållsmekaniker till en global livsmedelsproduktion i Malmö. (randstad.se)
 • Läs mer om arbetet med den regionala handlingsplanen för livsmedelsproduktion. (regiongavleborg.se)
 • För att möta denna trend har LRF Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg tagit fram en regional handlingsplan för livsmedelsproduktion. (regiongavleborg.se)