• Undervisar i Nutririon, Mikrobiologi och Bioteknik, speciellt livsmedelsmikrobiologi och livsmedelsbioteknik. (lnu.se)
  • Livsmedelsmikrobiologi belyser mikroorganismers påverkan på livsmedel samt hur människan har anpassat sin livsmedelsproduktion och förvaring för att undvika att mat blir skämd. (wikipedia.org)
  • Specialisering inom civilingenjörsprogrammet för bioteknik motsvarar en master i Livsmedelsteknik med fokus på utveckling och produktion av livsmedel och innehåller nutrition, livsmedelsteknik, livsmedelsteknologi, probiotika, livsmedelsmikrobiologi samt möjlighet att bygga på med bl.a. mejeriteknologi, kvalitet och produktsäkerhet. (lu.se)
  • Kursen fokuserar på mikroorganismer i deras naturliga sammanhang, inklusive deras växelverkan med miljön och andra organismer, med följande huvudtema: Mikrobiell diversitet och evolution, mikrobiell cellbiologi och utvecklingsbiologi, metabolism och fysiologi, samspel, angrepp och försvar, samt tillämpningar (infektionssjukdomar, livsmedelsmikrobiologi, bioremediering och bioteknisk produktion). (allastudier.se)
  • Ingela är docent i kostvetenskap vid Uppsala universitet och undervisar i livsmedelsmikrobiologi, livsmedelskunskap och hälsokommunikation på dietist och kostvetarutbildningen. (integrativ-medicin.se)
  • Syftet med kursen är att ge studenterna grunderna i modern livsmedelsmikrobiologi genom att använda relevanta exempel från industrin. (lth.se)