• Men även om undersökningen pekar på flera brister i livsmedelsmärkning så hoppas Livsmedelsverket och övriga nordiska livsmedelsmyndigheter att projektet kan bidra till att öka medvetenheten i branschen. (doktorn.com)
  • 28:e februari 2002 kom första klagomålet från CSPI (Center for science in the public interest, amerikansk organisation grundad 1971 som bland annat också driver kampanj för bättre livsmedelsmärkning, mindre saltinnehåll och mot skräpmat i skolor) till amerikanska livsmedelsverket FDA. (blogspot.com)
  • En livsmedelsmärkning för dig som vill undvika tillsatser i maten. (aktavara.org)
  • Dessutom är Äkta Vara en livsmedelsmärkning för oss som vill undvika tillsatser i maten. (blogspot.com)
  • 2. I denna förordning fastställs allmänna principer, krav och ansvarsområden i fråga om livsmedelsinformation, i synnerhet livsmedelsmärkning. (docplayer.se)
  • Syftet med registret är att säkerställa att alla krav på en livsmedelsmärkning, presentation eller reklam i Europeiska unionen är tydlig, korrekt och grundas på vetenskapliga bevis. (endores.com)
  • 3 02011R1169 SV a) Definitionerna av livsmedel, livsmedelslagstiftning, livsmedelsföretag, livsmedelsföretagare, detaljhandel, utsläppande på marknaden och slutkonsument i artikel 2 och artikel , 3.7, 3.8 och 3.18 i förordning (EG) nr 178/2002. (docplayer.se)
  • Det är dags för en ny livsmedelsmärkning som är till för konsumenterna, och som gör det enkelt att välja mat som verkligen är bra för oss människor. (martinajohansson.se)
  • Vi samarbetar med institut i Europa som har långvarig erfarenhet inom livsmedelsmärkning. (handelskammer.se)
  • Därför ska företagens kunskap om vikten av en korrekt livsmedelsmärkning öka. (eldingponten.com)