• Vid dessa hanteringstillfällen gäller samma krav på uppfyllandet av aktuell livsmedelslagstiftning (Förordning (EG) 178/2002, artikel 14) som för verksamma livsmedelsföretag. (arboga.se)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. (lagen.nu)
 • 2 (4) CIRKULÄR 2006:3 Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Sektionen för planering och hållbar utveckling Linda Fidjeland Kommundirektörer Miljöskydd/Natur Grundskola Gymnasieskola Fritidshem Barnomsorg/Förskola Äldreomsorg Handikappomsorg Sjukvård Landstingskanslier Sjukhus Ny livsmedelslagstiftning från årsskiftet Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar på livsmedelsområdet i kraft. (docplayer.se)
 • Köttet och charkuterierna förpackas i Sverige, i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning. (svensktkott.se)
 • Förutom svensk lagstiftning, till exempel livsmedelslagstiftning, och svenska rättsfall finns även förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor i Rättsnätet. (hkr.se)
 • Snus har i 45 år följt svensk livsmedelslagstiftning, vilket betyder att tillverkningen omfattas av samma krav som andra livsmedel. (livs.se)
 • Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun är den myndighet som utifrån gällande EU-bestämmelser samt svensk livsmedelslagstiftning beslutar i ärenden som rör kommunens livsmedelskontroll. (ostragoinge.se)
 • Boxholm Mejeri följer svensk livsmedelslagstiftning och följer rekommendationer från Livsmedelsverket. (boxholmsost.se)
 • Med livsmedelslagstiftning menas de lagar som är stiftade för att reglera vilka livsmedel som är tillåtna samt att säkerställa att de tillverkas, hanteras och säljs på rätt sätt, detta för konsumentens säkerhet. (wikipedia.org)
 • Livsmedelslagstiftning som reglerar produktion av livsmedel. (skolverket.se)
 • Det kan även finnas regler om livsmedelstillsatser i annan livsmedelslagstiftning till exempel för ekologiska livsmedel och vin. (livsmedelsverket.se)
 • Arbeta för att livsmedel och livsmedelsproduktionen skall uppfylla gällande kvalitetsfodringar, standarder och regler inom EU:s livsmedelslagstiftning, samt därutöver särskilda föreskrifter, med ändringar, vilket innebär god djuromsorg i alla led som syftar till att skydda djurs hälsa och liv samt att EG-direktivet som berör miljöhänsyn i jordbruket är uppfyllt. (ljusdal.se)
 • Några synpunkter rörande behovet av en livsmedelslagstiftning i Sverige (1929), ur Meddelanden från Sveriges kemiska industrikontor. (wikipedia.org)
 • Sedan 2006 har Sverige gemensam livsmedelslagstiftning med resten av länderna i EU. (habo.se)
 • SLI analyserar dessutom landsbygdsfrågor, fiskeekonomiska frågor, livsmedelslagstiftning samt djurskydd och djurhälsa. (mynewsdesk.com)
 • Tjänsten kräver att du har dokumenterad kock-, restaurang- och/eller storhushållsutbildning samt goda kunskaper i livsmedelslagstiftning. (jobbsafari.se)
 • När företagarna i deras undersökning listar vilka regler som kräver mest hantering hamnar skatteregler högst följt av arbetsrätt för sällanköpsvaruhandeln samt livsmedelslagstiftning och arbetsrätt för dagligvaruhandeln. (driva-eget.se)
 • Du som s ker skall ha kunskaper inom omr dena kost f r ldre, ekonomi, kvalitetss kring, verksamhetsuppf ljning, livsmedelslagstiftning samt ven intresse f r utbildning. (vakanser.se)
 • Under förra veckan besökte kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning lokala restauranger för att följa upp regler i livsmedelslagstiftning, alkohol- och tobakslagstiftning. (stromstad.se)
 • HACCP är idag grunden för livsmedelslagstiftning och standarder i hela världen. (bemannicaskolan.se)
 • Dricksvatten omfattas av livsmedelslagstiftning och måste därför uppfylla specifika standarder och kriterier. (gfps.com)
 • Lösningen överensstämmer till fullo med nationell livsmedelslagstiftning. (aak.com)
 • God, näringsriktig och säker mat med avseende på allergi och överkänslighet Ulrika Ehrhardt, Leg Apotekare, Ansvarig livsmedelslagstiftning, Livsmedelsföretagen. (ki.se)
 • Kurs i grunderna för livsmedelshygien, livsmedelslagstiftning och förståelse för HACCP-systemet. (blogspot.se)
 • Vi kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs. (stromstad.se)
 • Domen, liksom gällande livsmedelslagstiftning, lägger stor del av ansvaret för personalhygien på arbetsgivaren. (hotellrevyn.se)
 • Läs om livsmedelslagstiftning för att försäkra dig att du följer lagen. (rentokil.se)