• Stockholms universitet är det enda universitetet i Sverige som erbjuder utbildning i nederländska och i språkområdets litteratur, kultur och historia. (su.se)
 • Svenska tidskrifter och artiklar på temat afrikansk kultur och litteratur förtecknas också. (makupalat.fi)
 • Kursen ska ge kunskap om modern tyskspråkig litteratur och insikter i de tyskspråkiga ländernas geografi, historia, kultur- och samhällsliv. (mdh.se)
 • visa insikter i och redogöra för kunskaper omm de antika traditioner som ofta kallas gnostiska - uttrycka en viss källkritisk förmåga i studiet av gnostiska texter - uttrycka en förmåga i att reflektera över hur termen gnostiker använts och används som indentitetsskapande faktor under antiken, i nutida forskning och modern kultur. (miun.se)
 • I kursen diskuteras hur gnosticismen använts som pejorativ term i formandet av majoritetskyrkans historieskrivning under antiken, hur denna syn präglat senare forskning och hur gnosticismen kommit att stå som symbol för kyrkokritik i modern kultur. (miun.se)
 • https://www.tidningskungen.se/konst-kultur-och-litteratur/modern-painters 11433 Modern Painters //bilder.tidningskungen.se/upl/thumb380x500/modern-painters-10-2016.jpg 1 715 SEK InStock Kultur & Litteratur Modern Painters är tidningen för dig som är intresserad av nutida konst. (tidningskungen.se)
 • I engelsk filologi fördjupar man sig i det engelska språkets särdrag, språkliga varieteter och i litteratur och kultur i engelskspråkiga områden. (helsinki.fi)
 • Kursen omfattar studier i modern spanskspråkig litteratur och film med fokus på det sena 1900-talet och 2000-talet. (uu.se)
 • I kursen ingår analys av litterära texter och filmer med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp. (uu.se)
 • Kursen i modern mjukvaruutveckling presenterar grundläggande programvarutekniska koncept och diskuterar hur de tillämpas inom modern programvaruutveckling. (kth.se)
 • Kursen behandlar modern nederländskspråkig litteratur från 1945 och framåt i svensk och/eller engelsk översättning. (studera.nu)
 • Kursen tar upp ett antal viktiga teman och genrer inom den nederländskspråkiga litteraturen såsom vittneslitteratur, femtiotalisterna, postkolonial litteratur, barn- och ungdomslitteratur m.m. (studera.nu)
 • Syftet med kursen är att ge studenten insikt i en modern och avancerad moralfilosofisk diskussion. (lu.se)
 • Kursen tar upp tekniska tillämpningar av inom modern fysik, däribland kärnkraft. (liu.se)
 • Den här kursen erbjuder ett vetenskapligt rum för diskussion av sådana frågor utifrån Bergmans egna texter och filmer samt teologisk och filosofisk litteratur. (uu.se)
 • I kursen studeras modern afrikansk litteratur på engelska, från sextiotalets postkoloniala roman och framåt. (kau.se)
 • Partiet svarade med att anordna "Konferensen om litteratur och konst" i maj 1942. (wikipedia.org)
 • Modern Painters är tidningen för dig som är intresserad av nutida konst. (tidningskungen.se)
 • Tillskillnad för många andra tidskrifter om konst så har Modern Painters valt att inkludera all typ av konst. (tidningskungen.se)
 • Kursens övergripande mål är att du utvecklar kunskaper om modern spanskspråkig litteratur och film samt en förmåga att integrera litterära texter och filmer i spanskundervisningen. (uu.se)
 • Deltagarna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg där litteratur och film används i undervisningssyfte. (uu.se)
 • Att tillämpa sina kunskaper i modern programvarututveckling för att kunna skapa ett mjukvarusystem. (kth.se)
 • På högre nivåer fördjupar du dina kunskaper i språket och både litteratur- och språkvetenskap är en del av utbildningen. (su.se)
 • Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur. (skolverket.se)
 • Denna artikel fokuserar på engelskspråkig litteratur snarare än på litteraturen i England, varför den omfattar författare även från Skottland, Wales, och hela Irland, liksom litteratur på engelska från länder i det forna brittiska imperiet, inklusive USA. (wikipedia.org)
 • Till litteratur på engelska räknas den litteratur som är skriven efter att saxarna och andra germanska stammar hade bosatt sig i England (jutar och angler) cirka år 450 och romarna hade dragit sig tillbaka. (wikipedia.org)
 • 978-91-40-67444-9 Nypris: 536 kr Mitt pris: Pris 450 kr **SÅLD** De tre böckerna till Engelska 6: -Modern Engelsk grammatik ISBN 978-91-47-02088- 1 Oanvänd. (allaannonser.se)
 • Ett kolonialt projekt att skapa en «nationell» litteratur åt Indien inleddes, genom att översätta sanskrit- och arabiska klassiker till engelska och engelska klassiker till indiska språk. (kritikerlaget.no)
 • Vi har även kurser i litteraturvetenskap där du bland annat studerar litteraturhistoria, teater, drama men självklart också modern litteratur. (ltu.se)
 • Den taxonomiska litteratur som behandlar forskningsområdet beaktas. (luomus.fi)
 • Det kan tyckas märkligt att av all den akademiska litteratur som behandlar initiationsritualer är det endast en försvinnande liten del som behandlar västerländska initiationsritualer. (mynewsdesk.com)
 • Staffan Engs artikel om skolan publicerades först i Modern Psykologi 7/2018. (modernpsykologi.se)
 • Typiskt för 1700-talets och 1800 talets tidiga skräckromantiska, gotiska litteratur, så kommer en ung oskyldig flicka till ett stort otäckt slott. (pearltrees.com)
 • Modern Painters är en vacker tidskrift som på ett modernt sätt gör att även personer som i vanliga fall inte dras till kulturella tidskrifter kan finna tidningen rolig och inspirerande. (tidningskungen.se)
 • Karin Skagerbergs intervju med Sara Stridsberg publicerades först i Modern Psykologi 6/2015. (modernpsykologi.se)
 • Avsikten är att producera klassifikationer som grundar sig på omfattande materialstudier och modern analysmetodik. (luomus.fi)
 • Den mesta litteraturen i det forntida Egypten var vishetslitteratur, det vill säga litteratur avsedd som vägledning snarare än som underhållning, men den omfattar även myter, berättelser och biografier skrivna uteslutande i underhållningssyfte. (wikipedia.org)
 • Det är snarare så att det är mångspråkigheten och den flytande språktillhörigheten som givit indisk litteratur dess specifika identitet - de många språken är utmärkande för själva det som är Indien, en del av dess väsen. (kritikerlaget.no)
 • Modern Barndom nr 2 2018 Ur innehållet: I detta "valnummer" berättar några förstagångsväljare om vilka frågor de tycker är viktigast, medan samtliga riksdagspartiers utbildningspolitiska talespersoner svarar på hur de ser på valfrihet, likvärdighet och demokrati i förskola och skola. (reggioemilia.se)
 • Litteratur hans egen generation, men det lyser kring dem av hopp och livslust. (svensktidskrift.se)
 • Den studerande använder detta för att förklara fenomen, lösa problem och beräkna fysikaliska inom modern fysik. (liu.se)
 • magisk realisme i litteratur og film. (wikipedia.org)
 • Når det gjelder barn er nesten all litteratur og film fantastisk /spekulativ fiksjon, og en årsak er at sjangeren består av eventyr som stimulerer abstrakt tenking. (wikipedia.org)
 • Inom musiken fortsätter den gamla traditionen med mordballader i modern skepnad. (yle.fi)
 • Allt från timmerstugor och gamla industrimiljöer till modern stadsbebyggelse. (kringla.nu)