• När HDL är nysyntetiserat är det diskformat men får en sfärisk form då det har samlat på sig kolesterolet. (wikipedia.org)
 • LDL-kolesterolet ger förhöjda kolesterolvärden, HDL-kolesterolet ger minskade kolesterolvärden. (spelmansforbund.org)
 • Det lipoprotein som tar med sig kolesterolet tillbaka till levern kallas HDL (High Density Lipoprotein) och det kallas därför ibland för det "goda" kolesterolet. (hjart-lungfonden.se)
 • Det goda kolesterolet, som transporteras i HDL-lipoproteiner, har en viktig roll för att förebygga åderförkalkning och därmed risken för hjärt-kärlsjukdom. (ki.se)
 • HDL brukar kallas det goda kolesterolet men HDL-partiklarna har flera viktiga funktioner, bland dem antiinflammatoriska egenskaper som kan förebygga åderförkalkning. (ki.se)
 • HDL kallas det goda kolesterolet. (docplayer.se)
 • Kvoten mellan LDL och HDL, det vill säga förhållandet mellan det onda respektive goda kolesterolet är av särskild betydelse för den som har ett förhöjt totalkolesterol. (citiklinikenlabs.com)
 • För att transporten ska fungera behöver kolesterolet hjälp av lipoproteiner. (citiklinikenlabs.com)
 • Det omvända gäller för HDL det vill säga High Density Lipoprotein som som tar med sig kolesterolet från blodet till levern. (citiklinikenlabs.com)
 • Ibland beskrivs HDL som "det goda kolesterolet" på grund av dess förmåga att transportera kolesterol från blodet till levern. (citiklinikenlabs.com)
 • LDL har alltså kallats "det onda kolesterolet" och är det kolesterolvärde som vanligtvis diskuteras tillsammans med HDL. (perfekthalsa.se)
 • HDL, som alltså har kallats "det goda kolesterolet", har hög partikeldensitet och låg partikelstorlek. (perfekthalsa.se)
 • HDL kallas "det goda kolesterolet" eftersom det reducerar överskott av kolesterol i vävnaderna och transporterar det till levern där det sedan förbränns. (smartlabz.se)
 • LDL/HDL-kvoten står därmed för förhållandet mellan det onda och det goda kolesterolet. (smartlabz.se)
 • Ett högt värde på LDL/HDL-kvoten innebär att det "onda" kolesterolet är högt i förhållande till det "goda" kolesterolet. (smartlabz.se)
 • De viktigaste lipoproteinerna är LDL (low density lipoprotein, det 'onda' kolesterolet) och HDL (high density lipoprotein, det 'goda' kolesterolet). (hhgab.com)
 • Den prövade effekten av en ny princip: att höja det skyddande HDL-kolesterolet med hjälp av sk CETP-hämning (cholesterol ester transfer protein), varvid torcetrapib var det aktiva läkemedlet. (lakartidningen.se)
 • Apolipoprotein A-1 (ApoA-1) tar kolesterol och triglycerider till levern för att utsöndras och kan jämföras med det goda HDL-kolesterolet. (blodkollen.se)
 • High-density lipoprotein (HDL) kolesterolet: 1,2 mmol / L eller mer. (opsana.com)
 • Kolesterolet transporteras runt i blodet i olika "förpackningar",lipoproteiner, som delas upp i stoleksordning: HDL ( high density), LDL ( low density) och VLDL ( very low density). (blogspot.com)
 • HDL är de största förpackningarna och brukar kallas för det goda kolesterolet för att det kan ta upp överskott av kolesterol i kroppen och transportera det till levern. (blogspot.com)
 • Därför är HDL-kolesterol ofta kallat för det "goda" kolesterolet. (werlabs.se)
 • HDL-kolesterolet transporterar överflödigt kolesterol från cellerna till levern för förbränning. (vardkliniken.se)
 • Dermed kan de organene med LDL-reseptorer fange opp LDL fra blodet slik at cellene kan pakke kolesterol, mens HDL binde seg til reseptorer som tillater det å ta bort "brukt" kolesterolet for resirkulering det i leveren, for eksempel når celler dør. (blogspot.com)
 • Anledningen till att vi ska undvika transfett är för att det höjer halten av LDL (det onda kolesterolet) och sänker halten av HDL (det goda kolesterolet), vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. (njie.com)
 • Ett bra exempel på funktioner av det goda kolesterolet, annars känd som HDL, är dess förmåga att aktivera dina cellväggar tillverkning hormoner, vitaminer, och gallsyror som behövs för nedbrytning av fett. (healthfitnessresource.com)
 • Denna typ av kolesterol kallas HDL eller goda kolesterolet. (healthfitnessresource.com)
 • Till exempel kan det sänka total kolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider, samtidigt som HDL (det "bra") kolesterolet höjs. (alfa-woman.com)
 • Studier har visat att spirulina kan sänka triglycerider och LDL-kolesterol, och ibland kan höja HDL (det "bra") kolesterolet. (alfa-woman.com)
 • Eftersom överskott av fritt kolesterol är toxiskt så sker med hjälp av enzymer en kemisk process, förestring, vilket innebär att kolesterolet via särskilda molekyler, fettsyror, kan förvandlas till en kolesterolester som senare antingen samlas i cellen eller utsöndras i blodet i så kallade lipoproteiner. (ki.se)
 • Ytterligare ett resultat är att kvinnor har betydligt lägre aktivitet av ACAT2 än män och att aktivitet korrelerar till nivåer av "det goda" kolesterolet, HDL. (ki.se)
 • En studie som genomfördes av Heart Research Institute i Sydney, Australien, fann att även en måltid med hög halt av mättat fett kan hindra möjligheten för "goda" kolesterolet, eller high-density lipoprotein (HDL), för att skydda artärerna från plack. (debok.net)
 • HDL är det lipoprotein som har högst densitet, sedan LDL, IDL, VLDL och lägst densitet har kylomikronerna. (wikipedia.org)
 • Det beräknas med formeln: KA = (VLDL + LDL) / HDL eller KA = (OH-HDL) / HDL. (nikhilmedicalmatrimony.com)
 • I stora doser som väsentligt överskrider det normala dagliga behovet reducerar niacin plasmanivåerna av VLDL och LDL å ena sidan och ökar nivån av HDL å andra sidan. (merithealthnorthwestms.com)
 • Effekten på apo B-innehållande lipoproteiner medieras genom verkan av nikotinsyra på syntesen av VLDL-syntes. (merithealthnorthwestms.com)
 • VLDL-kolesterol - kolesterol som är bundet till lipoproteiner med mycket låg densitet (VLDL). (beatricewicklund.se)
 • Samtidigt störs kolesterol metabolism och syntesen av lågt och mycket lågdensitetslipoproteiner (LDL, VLDL) ökar och innehållet i HDD-lipoproteiner (HDL) minskar avsevärt. (cghomehealth.com)
 • To typer lipoproteiner bærer det meste av triglyseridene : chylomikronene og VLDL. (blogspot.com)
 • Ett högt triglyceridvärde men samtidigt lågt HDL däremot kan antyda att det finns mer av de små farligare VLDL-partiklarna vilket kan vara ett tecken på ökad risk för hjärtkärlbesvär. (perfekthalsa.se)
 • HDL:s uppgift är att föra bort överskott av kolesterol från kroppens vävnader till levern . (wikipedia.org)
 • Man tror att HDL kan avlägsna kolesterol från plackbildningar i artärerna och transportera tillbaka det till levern för utsöndring ut ur kroppen eller för användning på nytt. (wikipedia.org)
 • [ 2 ] Levern bildar lipoproteiner som ett komplex av apolipoproteiner och fosfolipider och som har formen av kolesterol-fria tillplattade lipoproteinpartiklar. (wikipedia.org)
 • HDL levererar det mesta av sitt kolesterol till levern eller till steroidproducerande organ som binjurar, äggstockar och testiklar via direkta eller indirekta vägar. (wikipedia.org)
 • Flera steg i metabolismen av HDL kan bidra till transport av kolesterol från aterosklerotiska lipidfyllda makrofager (skumceller) till levern för utsöndring till gallan. (wikipedia.org)
 • Dessa transportkapslar kallas lipoproteiner och färdas som små lastbåtar från levern ut i kroppen. (hjart-lungfonden.se)
 • HDL fungerar som "städare" och tar med sig kolesterol tillbaka till levern. (doktorn.com)
 • HDL-lipoproteiner för bort överskott av kolesterol från kroppens vävnader till levern. (ki.se)
 • HDL är farkosten som för lipider tillbaka till levern för nedbrytning och den är 2 mmol/l hos dig vilket innebär att du har ungefär 12 gånger mer kolesterol som går ut till vävnaderna än vad som går tillbaka till levern. (martinajohansson.se)
 • HDL-partiklarna transporterar kolesterol från kärlväggen tillbaka till levern där det bryts ner och utsöndras ur kroppen. (hhgab.com)
 • Dessa transportproteiner kallas för lipoproteiner och skapas i levern och i tarmarna. (blodkollen.se)
 • Lipoproteiner med låg densitet, även kallade LDL, är ansvariga för att transportera fett ut från levern till de celler som kräver dem. (treated.com)
 • Allt fett bryts ner i tarmen och transporteras till levern där det "byggs om" till lipoproteiner (blodfetter) som är fett och proteiner. (njie.com)
 • källa behövs ] HDL däremot är ett lipoprotein som förflyttar kolesterol från perifera vävnader tillbaka till levern och är förknippad med en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar. (wikiplanet.click)
 • HDL innehåller många olika lipider och proteiner. (wikipedia.org)
 • HDL och dess proteiner och lipider bidrar till att hämma oxidation, inflammation, aktivering av endotel, koagulation eller trombocytaktivering. (wikipedia.org)
 • Sådana molekyler som transporterar lipider i vätska kallas lipoproteiner. (perfekthalsa.se)
 • En annan strategi är att skapa speciella transportfarkoster, lipoproteiner , med ett inre som tilltalar lipider och en utsida som fungerar med blod/vatten. (matfrisk.com)
 • Vissa studier har visat att koncentrationen av stora HDL-partiklar bättre återspeglar den skyddande funktionen av HDL än den totala koncentrationen av HDL partiklar. (wikipedia.org)
 • Kvoten av stora HDL-partiklar per totala HDL-partiklar varierar kraftigt och kan bara mätas med mer sofistikerade laboratoriemetoder som elektrofores och NMR. (wikipedia.org)
 • Trots identiska kolesterolnivåer hade deltagarna som drabbats av olika kardiovaskulära händelser en betydligt lägre antiinflammatorisk aktivitet i sina HDL-partiklar. (ki.se)
 • Lipoproteiner är små sfäriska partiklar som består av en uppsjö olika fetter och proteiner och som fungerar som kroppens huvudsakliga bärare av olika fetter i blodbanan. (arbetsochmiljomedicin.se)
 • Vid typ 2-diabetes föreligger ofta förhöjda triglyceridnivåer, sänkta nivåer av HDL-kolesterol och höga nivåer av små atherogena LDL-partiklar. (nutritionsfakta.se)
 • Omvänt måste de långkedjiga fettsyrorna i smör transporteras genom din cirkulation via partiklar som kallas lipoproteiner, och är mindre benägna att användas omedelbart för energi. (nutrialhealth.com)
 • Det finns fyra klasser av lipoproteiner som skiljer sig i storlek, sammansättning samt graden av aterogenicitet - förmågan att provocera utvecklingen av åderförkalkning. (nikhilmedicalmatrimony.com)
 • Därvid minskar kolesterolhalten i HDL medan den ökar i LDL. (lakartidningen.se)
 • Genom att farmakologiskt hämma detta enzym ökar kolesterolhalten i HDL och minskar den i LDL. (lakartidningen.se)
 • I dagsläget är dock metoden för att analysera HDL:s antiinflammatoriska aktivitet ganska komplex och omständlig. (ki.se)
 • Denna väg kallas den omvända kolesteroltransporten och anses förklara en stor del av den skyddande funktionen av HDL mot ateroskleros (åderförkalkning). (wikipedia.org)
 • Höga halter av HDL har en skyddande effekt mot hjärt- och kärlsjukdomar och ökas/höjs av regelbunden motion. (docplayer.se)
 • Nyligen har tre stora lipidstudier publicerats, ILLUMINATE, som visar kraftig höjning av skyddande HDL-kolesterol med CETP-hämning, samt ENHANCE och SEAS, som visar ytterligare LDL-kolesterolsänkning utöver statineffekt med kolesterolabsorptionshämning. (lakartidningen.se)
 • CETP medierar enzymatisk överföring av kolesterolestrar från skyddande HDL till aterogent LDL. (lakartidningen.se)
 • Motionera regelbundet kan hjälpa dig att minska din LDL-nivåer och samtidigt öka din HDL-nivåer. (healthfitnessresource.com)
 • Detta återspeglar det faktum att, för en given total kolesterol, desto mer HDL, desto bättre. (opsana.com)
 • Övervikt är sannolikt den mest kända orsaken till höga kolesterolvärden, då det innebär högre andel inlagrat fett som bidrar till obalans i LDL och HDL. (zarahssida.se)
 • HDL skyddar kärlen från att LDL lagras in därför är det viktigt att välja rätt sorts fett. (njie.com)
 • Höga värden av HDL är bra och naturligt fett höjer HDL. (perfekthalsa.se)
 • Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till ökade HDL-kolesterolnivåer, vilket bidrar till att upprätthålla kolesterolnivåerna", säger Christiane. (uma-beauty.com)
 • LDL och HDL kan delas in i sju respektive tio subklasser beroende på storlek. (uppsatser.se)