• Detta yttre membran består av fosfolipider och lipopolysackarider. (thpanorama.com)
  • Yttermembranet har en mer komplex struktur bildad av fosfolipider, lipoproteiner, lipopolysackarider och polysackaridkedjor. (thpanorama.com)
  • Forskare har i en studie exponerat försöksdjur under deras pubertet för lipopolysackarider, det vill säga molekyler på gramnegativa bakteriers cellväggar som kan orsaka svår sjukdom samt ångest- och depressionliknande beteenden. (greatlife.se)
  • Lipopolysackarider ( LPS ) är molekyler som består av fettsyror (lipider), och sammansatta kolhydrater (polysackarider). (wikipedia.org)