• Familjär partiell lipodystrofi yttrar sig i fettansamlingar, ofta i ansikte och hals, men också ibland på bålen, medan ben och armar är smala. (wikipedia.org)
  • CombiGenes ambition är att vidareutveckla denna forskningstillgång för partiell lipodystrofi. (biostock.se)
  • Eftersom partiell lipodystrofi är en mycket sällsynt sjukdom finns det goda utsikter för behandlingen att erhålla särläkemedelsstatus på flera marknader, såsom USA och EU. (biostock.se)