• En ökning av ROS-produktionen antas ske under frysförvaring, vilket kan orsaka lipidperoxidering i spermiemembranen samt kromatinskador. (hastsverige.se)
  • Det gäller tecken på DNA-skada i form av ökad bildning av mikrokärnor, samt tecken på oxidativ stress i form av minskade nivåer av 3 antioxidanter (glutathion, GSH, superoxid dismutas, SOD, och katalas) samt ökad förekomst av lipidperoxidering, LOO. (stralskyddsstiftelsen.se)