• Dessa ligander binder till så kallade intracellulära receptorer . (wikipedia.org)
 • Autokrin signalering, där cellen utsöndrar ligander som stimulerar receptorer som uttrycks på cellens egna yta. (wikipedia.org)
 • Parakrin signalering, där cellen utsöndrar ligander som stimulerar receptorer på närliggande cellers yta. (wikipedia.org)
 • Igenkänning mellan viruset och cellens membran uppstår via multipla svaga bindningar mellan receptorer på cellytan och ligander på virushöljet. (chalmers.se)
 • Biologiskt sett handlar det förmodligen om den aktuelle sammansättningen av den cocktail av faktorer, ligander och signalsubstanser som flödar i celler och interstitium och hur receptorer uppregleras och nedregleras och hur nervändar trevar sig fram i det som tålmodigt läker. (lotten.se)
 • Dessa riktar in sig på receptorer av tillväxtfaktorer på den ytter ytan av celler eller på receptorernas ligander. (sverige-apotek.life)
 • Det som behövs är att ta hänsyn till både ligander och receptorer i relation till patientöverlevnad, svar på behandling och relevanta bröstcancermarkörer. (lionsforskningsfond.se)
 • Vår hypotes är att en fullständig profil av Eph-ephriner kommer att ha större värde jämfört med enskilda ligander och receptorer. (lionsforskningsfond.se)
 • En viktig del av den intercellulära kommunikationen sker med hjälp av ligander (sändare) och receptorer (mottagare) som finns på ytan av cellerna. (stiftelsenabo.fi)
 • andra ligander som tex Neuregulin kan specifikt binda till ErbB-3 eller ErbB-4 varvid dessa receptorer bildar hetero- eller homodimerer med varandra med påföljande intracellulär signalering. (researchweb.org)
 • Jan Kihlberg har introducerat en NMR-teknik utnyttjande en fluorisotop som en metod för att följa utveckling av fastfas peptidsyntes och inbindning av ligander till receptorer i biologiska system. (uppsalauniversitet.se)
 • Eftersom en receptor kan bilda komplex med många ligander tätt efter varandra så ökar ju responsen med koncentrationen. (voll-gut-drauf.de)
 • Endokrin signalering , där cellen utsöndrar ligander som förs med blodet till celler belägna runtom i kroppen. (wikipedia.org)
 • Erkännande från T-celler av deras ligander på ytan av antigenpresenterande celler (APC: er) leder till T-cellaktivering, polarisering av T-cellen mot APC, och bildning av ett immun synapsen. (wettergrendagen.se)
 • Sådana inkluderar övergångar mellan strukturella tillstånd, binding av ligander, eller interaktion mellan proteindomäner via alloster kommunikation. (kth.se)
 • Bidentata (även kallad didentata) ligander binder med två atomer. (alpha-plus.se)
 • Vid Alzheimers sjukdom kan man använda PET-ligander som binder till beta-amyloid, d.v.s. det protein som är huvudkomponenten i de plack som är typiska vid Alzheimers sjukdom. (alzheimerfonden.se)
 • Forskningen ved NVD har bl.a. omhandlet forskellige funktionelle teknikker, hvor der både er analyseret bestemte transmittorsystemer hos udvalgte patientgrupper samt været afprøvet ligander med beta-amyloid binding. (videnscenterfordemens.dk)
 • Läkemedelsfrisättning kan till exempel styras av magnetisk hypertermi och ligander på nanopartiklarna kan styra formuleringen mot specifika sjukdomsbiomarkörer. (varbi.com)
 • 9 Komplex Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller bildar komplex med kryptander och polydentata ligander. (slideplayer.se)
 • Vissa tumörer uttrycker adhesionsmolekyler vars ligander uttrycks främst i kapillärbädden hos specifika organ. (medinsikt.se)
 • I detta sammanhang kan man inte nog betona den viktiga roll Ulf Ligander hade under många år. (radio88partille.se)
 • Nivåerna av dessa ligander i kroppen är därför viktiga att reglera. (swetox.se)
 • Interaktionen mellan "strömbrytar"-receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) och dess ligander utgör en potentiellt viktig tumörspecifik immunmodulerande mekanism. (mynewsdesk.com)
 • I oktober kunde så äntligen Ruth Palmer och hennes kollegor för första gången visa på två ligander till receptorn hos människa: systerproteinerna FAM150A och FAM150B. (akademiliv.se)
 • För att receptorn ska fungera behöver den aktiveras av kroppsegna ämnen, sk ligander, som styr aktiviteten och funktionen av receptorn. (swetox.se)
 • Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. (mynewsdesk.com)
 • Specifikt fokuserar projektet på PET-avbildning med ligander baserade på bispecifika, hjärnpenetrerande antikroppar. (uu.se)
 • Projektet syftar specifikt till att utvärdera PET-ligander baserade på bispecifika, hjärnpenetrerande antikroppar såväl som traditionella småmolekylära ligander. (mynetworkglobal.com)
 • Vissa ligander är dock såpass små, eller tillräckligt fettlösliga för att kunna diffundera över cellmembranet av sig själva. (wikipedia.org)
 • Neurokrin signalering, en specialform av parakrin signalering, som sker då nervceller utsöndrar ligander över en synaps . (wikipedia.org)
 • Beskrivning av anst llningens mnesomr de: mnesomr det inkluderar datorbaserade studier av membranproteiner, deras interaktioner med ligander eller deras signaleringsmekanismer. (vakanser.se)
 • Den nya styrelsen har följande sammansättning: Ordförande Rustan Ligander, kassör Kerstin Nilsson, sekreterare Lillemor Lindström, vice ordförande Solveig Lemnell, vice sekreterare Raul Högberg och ledamöterna Sabina Hansson, Krister Larsson, Börje Landby och Sven Månsson. (blogg.se)
 • Jag förstår Nilsson visade handlar en är läkarens ligander tätt vrida på så ökar tillhör, och häva avtalet. (kiboart.net)
 • Till bubblorna kopplar vi ligander för att öka bindningen till sjuk vävnad. (ki.se)
 • Jonbyteskromatografi (IEC eller IEX) drivs av interaktioner mellan laddade molekyler i provet och laddade immobiliserade ligander i gelen. (scantecnordic.se)
 • Positronemissionstomografi med ligander för perifera bensodiazepinreceptorer kan visa aktivering av gliaceller hos människa. (speakeasypress.com)