• Till följd av Frankrikes ingripande i mitten av 1800-talet förklarades Libanon självständig, från Syrien skild provins i det Osmanska riket. (wikipedia.org)
 • Efter mordet på den förre premiärministern Rafiq Hariri i februari 2005, tvingades Syrien att lämna landet och den 26 april lämnade de sista syriska trupperna Libanon. (wikipedia.org)
 • Säkerhetsläget i Libanon har på senare tid försämrats som en konsekvens av den pågående konflikten i grannlandet Syrien och den ökande polariseringen mellan i synnerhet sunnitiska och shiitiska aktörer blir allt påtagligare i landet. (wikipedia.org)
 • Libanon ligger i Mellanöstern och gränsar i norr och öster mot Syrien, i söder mot Israel samt i väster mot Medelhavet. (wikipedia.org)
 • Kriget i Syrien har gjort att spänningen mellan Libanons olika etniska och religiösa grupper är starkare än på mycket länge och många anser att risken finns att kriget sprids fullt ut in över gränsen till Libanon. (sverigesradio.se)
 • Libanon är ett land starkt påverkat av konflikten i grannlandet Syrien. (pmu.se)
 • I den nya studien "Under pressure Ä the impact of the syrian refugee chrisis on host communities in Lebanon" skriver World Vision i Libanon och Storbritannien gemensamt om hur inbördeskriget i Syrien påverkar det dagliga livet för befolkningen i Libanon. (pmu.se)
 • Republiken Libanon i Mellanöstern gränsar Syrien och Israel . (rentalcargroup.com)
 • Liksom att det är svårt att samla in pengar till de humanitära insatserna i Syrien saknas det pengar att stödja Libanon. (omvarlden.se)
 • Israel förbereder sig för ett militärt ingripande i Syrien om Damaskusregeringen överlämnar robotar och kemiska vapen till islamistiska gruppen Hizbollah i Libanon, har den israeliska försvarsmininistern Ehud Barak sagt. (squareeye.se)
 • Under kriget fick Syrien ett starkt grepp om landet och allt sedan dess har både inrikes- och utrikespolitiken dominerats av frågan om hur Libanon ska förhålla sig till Syrien. (so-rummet.se)
 • Under senare år har Libanon tagit emot en stor mängd flyktingar från Syrien. (uniontounion.se)
 • Syrien utövade länge ett starkt inflytande över Libanon. (uniontounion.se)
 • Varje dag flyr tusentals flyktingar från kriget i Syrien till Libanon. (menatidningen.se)
 • Levantinsk arabiska är en samling dialekter som talas i området Levanten i Mellanöstern som inkluderar bland annat Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina. (spraktidningen.se)
 • Största delen av dem har sökt skydd i grannländerna och i Libanon är ungefär var fjärde person idag en flykting från Syrien. (caritas.fi)
 • Det finns över en miljon registrerade flyktingar från Syrien i Libanon. (caritas.fi)
 • Det finns en risk att Libanon kommer att köra ut syriska flyktingar och eftersom många ursprungligen flydde från regimen lär de inte behandlas barmhärtigt i Syrien. (fredrikmalm.nu)
 • Israel är namnet på staten i Mellanöstern som gränsar till länder som Jordanien, Egypten, Libanon och Syrien i världsdelen Asien. (kulturresor-europa.se)
 • Den religiösa och politiska splittring som präglar Libanon är påtaglig inom den fackliga rörelsen, det är också orsaken till att de fackliga organisationerna spelar en blygsam roll i det libanesiska samhällslivet. (uniontounion.se)
 • Nu gäller det att hålla i plånboken så att jag inte shoppar upp hela resakassan på libanesiska viner innan jag ens kommit till Libanon. (braxonfood.se)
 • Traditionella libanesiska plagg och smycken kan köpas på hantverkare du Liban et d'Orient i Ain El Mreisseh och det finns gott om andra butiker att välja mellan. (rentalcargroup.com)
 • Tillsammans med Tomas Axén Haraldsson reser de till Libanon 1-4 oktober för att sträckskåda med libanesiska likasinnade, demonstrera ringmärkning och lära sig om lokalt fågelskyddsarbete. (birdlife.se)
 • En dryg miljon syriska flyktingar i Libanon innebär även avsevärda ekonomiska och sociala utmaningar. (wikipedia.org)
 • I Libanon har kvarlevorna av minst 20 personer hittats i en massgrav nära vad som tidigare var den syriska säkerhetstjänstens högkvarter. (sverigesradio.se)
 • 70 procent av de syriska familjerna i Libanon lever under fattigdomsstrecket och har inte råd att betala resan till skolan och/eller skolmaterial. (pmu.se)
 • Fattigdomen är utbredd bland de över 300 000 syriska flyktingar som bor i Bekaadalen i östra Libanon. (omvarlden.se)
 • Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR:s hemsida är Libanon det land som tagit emot flest syriska flyktingar. (menatidningen.se)
 • I nuläget finns det omkring 1,5 miljoner syriska flyktingar utspridda i Libanon. (menatidningen.se)
 • Varje dag förra året registrerades 3000 nya syriska flyktingar i Libanon. (menatidningen.se)
 • Någonting som bidrar till spänningar i Libanon är att majoriteten av de syriska flyktingarna är sunnimuslimer. (menatidningen.se)
 • Caritas Finlands adventsinsamling hjälper syriska flyktingar i Libanon: Caritas Finland bistår genom insamlingen Caritas Libanons projekt för att ge mödrarådgivning till flyktingkvinnor. (caritas.fi)
 • Libanon har under 2018 trots det farliga läget börjat organisera återvandring i samarbete med Damaskus, som ur både politiskt hänseende och pr-synpunkt har intresse av att de syriska flyktingarna återvänder. (omni.se)
 • I april ska exempelvis 500 syriska flyktingar ha tvingats återvända från Libanon. (omni.se)
 • Libanon är ett litet land med hundratusentals palestinska flyktingar, en bräcklig samhällsstruktur och motsättningar när det gäller såväl religion som etnicitet. (omvarlden.se)
 • 7,6 miljoner människor är flyktingar i sitt eget land och fler än 3 miljoner har flytt utomlands, till framför allt Libanon, Turkiet och Jordanien. (omvarlden.se)
 • Det innebär att Libanon tog emot 50 000 flyktingar varje månad. (menatidningen.se)
 • Libanonområdet blev 1920 proklamerat som egen stat under Frankrikes NF-mandat ( État du Grand Liban ) med landets nuvarande gränser. (wikipedia.org)
 • Hittills har omkring 1 500 smittade och drygt 30 dödsfall konstaterats, men på grund av läget befaras landets förmåga att stå emot en ytterligare spridning av viruset vara låg, skriver Caritas Libanon i en ny rapport. (caritas.se)
 • Hizbollah ledaren Sayyed Hassan Nasrallah har tidigare sagt att Libanon borde tacka Iran för landets stöd till "motståndsrörelser i regionen … speciellt under Libanonkriget i juli ", med hänvisning till konflikten 2006 då Hizbollah utkämpade Israel till ett vapenstillestånd. (fffi.se)
 • Libanon har ett parlamentariskt system, men enligt konstitutionen ska landets alla folkgrupper beredas plats i styret. (uniontounion.se)
 • Få uppfattar Libanon som en framstående vinnation, men efter våra två vingårdsbesök i landets mest beryktade vinområden, lär vi alla kunna skriva under på att så är fallet. (kulturresor-europa.se)
 • Libanon har inte rikstäckande lagar om äktenskap och skilsmässa eftersom dessa områden styrs av landets 18 religiösa samhällen. (jennypiper.blog)
 • Dit hör omstruktureringen av den politiska kartan i Irak efter diktatorn Saddam Husseins fall, som innebar att shiitiska politiska partier och ledande shiitiska rättslärda spelar en avgörande roll i landets politik samt Hizbollahs framträdande roll i Libanon. (diva-portal.org)
 • Hotell i närheten av: Saint-Joseph University of Beirut ( Libanon). (tvtrip.se)
 • Den politiska och finansiella krisen i Libanon blir allt djupare. (caritas.se)
 • I ett beslut av den 6 augusti 2020 fastställs att Finland stöder Internationella rödakorskommitténs (ICRC) insats i Libanon. (valtioneuvosto.fi)
 • Den 9 augusti deltog utrikesminister Pekka Haavisto i stödkonferensen om de explosioner som inträffade i Beirut i Libanon den 4 augusti 2020. (valtioneuvosto.fi)
 • Två moskéer i staden Tripoli i norra Libanon utsattes i dag för sprängdåd. (sverigesradio.se)
 • Fyra av dem är stationerade i södra Libanon och norra Israel, nära det konfliktdrabbade gränsområdet. (forsvarsmakten.se)
 • Efter en utbildning i journalistik kunde ungdomsteamen i Beirut, Beqaa, norra Libanon, Mount Lebanon och i söder börja utveckla sina reportageidéer och påbörja sina produktioner. (unicef.se)
 • Tur till norra Libanon. (noreasverige.se)
 • Längre in i landet ligger bergskedjan Anti-Libanon med berget Hermon i söder, 2 817 meter över havet. (wikipedia.org)
 • Helt enkelt bäst ställe att bo i Libanon - då det är ett litet land kan man använda Beirut som bas och göra dagsutflykter täcker hela landet. (tripadvisor.se)
 • Finland fattade omedelbart beslut om att bistå Libanon med humanitär hjälp och sända experthjälp till landet. (valtioneuvosto.fi)
 • Irans president Mahmoud Ahmadinejad anlände på onsdagen till Libanon i ett första statligt besök i landet. (fffi.se)
 • Flyktingsituationen kan få landet att falla samman, säger Ross Mountain, koordinator för FN:s hjälpinsatser i Libanon. (omvarlden.se)
 • Situationen i Libanon kräver även att man sätter landet i samma fack som andra utvecklingsländer och tar pengar från den budgetposten. (omvarlden.se)
 • Antalet coronafall i Libanon har skjutit i höjden sedan protesterna i landet inleddes. (texttv.nu)
 • Libanon är landet som fascinerar sina besökare genom att visa upp många sidor och nyanser - den ena mer olik än den andra. (kulturresor-europa.se)
 • I Libanon arbetar IMs partnerorganisationer för att höja medvetandet om sexuellt våld, erbjuda juridiskt och psykologiskt stöd till offer för sexuellt våld, stödja kvinnoaktivisters kamp mot sexuellt våld, stärka det medborgerliga engagemanget i politiskt beslutsfattande och skapa möjligheterna för människor att påverka sina egna liv samt för att stärka organisationer som arbetar för funktionsnedsatta människors rättigheter i hela arabvärlden. (manniskohjalp.se)
 • I Libanon arbetar PMU tillsammans med lokala partner för att stärka flyktingbarns rätt och tillgång till utbildning men också till lek och meningsfull fritid. (pmu.se)
 • I varje stad arbetar vi med pålitliga lokala blomsterhandlare som är fallet med Libanon. (flowers4lebanon.net)
 • Totalt har 8 881 bekräftats smittade och 103 personer dött i Libanon, men enligt Hassan är det verkliga antalet troligen betydligt högre. (texttv.nu)
 • I Libanon hittar du kristen och muslimsk nationella semester firande. (rentalcargroup.com)
 • I Landguiden hittar du massor av fakta om Libanon. (so-rummet.se)
 • Waplog hittar nya vänner åt dig från Libanon. (waplog.com)
 • Libanon deltog i 1948 års arab-israeliska krig efter att staten Israel hade utropats, vilket var upptakten till Israel-Libanon-konflikten . (wikipedia.org)
 • Falangistmilisen deltog i inbördeskriget och i andra konflikter i Libanon . (wikipedia.org)
 • Libanon deltog i de olympiska sommarspelen 1964 med en trupp bestående av 5 deltagare. (wikipedia.org)
 • Trots att israelerna lämnade södra Libanon år 2000 har relationerna mellan Israel och Libanon fortsatt att vara spända längs gränsen. (wikipedia.org)
 • Tillsammans i samma buss till arenan Israel och Libanon! (squareeye.se)
 • L118 var den sista i raden av underhållsbataljoner som Sverige bidrog med i Libanon inom ramen för UNIFIL Huvudartikel: UNIFIL Förbandet verkade i Libanon under perioden oktober 1993 till april 1994. (wikipedia.org)
 • Ross Mountains är i Sverige för att söka pengar till FN:s insatser i Libanon. (omvarlden.se)
 • Hundratals protesterade mot barnäktenskap i Libanon, men i Sverige fortsätter myndigheterna att se mellan fingrarna med regeringens välsignelse! (jennypiper.blog)
 • Batch: Öv Erik Berg Kompanier: Stab- och Trosskompani (PQ) Förrådskompani (RQ) Ingenjörkompani (SQ):Stab och tross tropp, Vaktpluton, Maskinpluton, Ingenjörpluton, Rep tropp Transportkompani (TQ) Swedes out : minnesbok L 118 : sista svenska FN-kontingenten i Libanon 1993/1994. (wikipedia.org)
 • I Libanon måste man förutom att minska den omedelbara nöd som explosionen har orsakat också beakta att det behövs förändringar i det politiska systemet. (valtioneuvosto.fi)
 • 1936 var Libanon ett franskt NF-mandat och mellan president Emil Eddé och den franska vänsterregeringen kom man överens om att Frankrike skulle erkänna Libanons självständighet i utbyte mot ett militärt samarbetsavtal och att Frankrike skulle ha vissa ekonomiska och politiska privilegier visavi Libanon. (wikipedia.org)
 • De politiska rörelserna i Libanon grundar sig mer på religion och klantänkande än på idéer om samhället. (uniontounion.se)
 • Där är opinionen stark för att få flyktingarna att vända hem och flyktingbördan används som ett slagträ i den politiska debatten i till exempel Libanon. (omni.se)
 • Kriget kom när det återstod en månad av Magnus Mimers mission i Libanon. (forsvarsmakten.se)
 • I sex år har hon varit i Libanon, strax efter att kriget började. (omvarlden.se)
 • I ett tal på lördagen sade han att Iran hade hjälpt återuppbygga Beiruts södra förorter och finansierat återuppbyggnaden efter kriget i södra Libanon, vilka är Hizbollah starkaste fästen. (fffi.se)
 • Israel har vid flera tillfällen beskjutit civila mål inne i Libanon som varit misstänkta för samarbeten med PLO eller Hizbollah, samt kränkt libanesiskt luftrum genom att flyga med stridsflyg lågt över huvudstaden Beirut och därigenom spränga ljudvallen. (wikipedia.org)
 • Konflikten eskalerade 2006 (se Israel-Libanon-krisen 2006 ) till något som närmade sig fullskaligt krig efter att Hizbollah i attacker från Libanon hade tillfångatagit israeliska soldater för att kunna växla dem med sina egna soldater. (wikipedia.org)
 • Målet med resan är att visa stöd och stärka Teherans allierade, Hizbollah, vid den tidpunkt då Libanon befinner sig i ett spänt politiskt läge. (fffi.se)
 • Under sin resa planerar Ahmadinejad att delta i ett massmöte organiserad av Hizbollah och ta en rundtur i södra Libanon nära gränsen till Israel på torsdag. (fffi.se)
 • För att fira framsteg för kvinnors rättigheter, dela erfarenheter och diskutera framtiden för jämställdhet i Mellanöstern och Nordafrika håller IM, Diakonia och Norsk Folkehjelp in till konferens 5-6 december i Beirut, Libanon. (manniskohjalp.se)
 • Människor går hungriga, medelklassen krymper och många människor räknas i dag som fattiga , skriver Caritas Libanon. (caritas.se)
 • I denna svåra situation delar Caritas Libanon ut mat, upprättar soppkök och delar ut plantor och frön så att hushållen kan odla grönsaker och till viss del bli självförsörjande. (caritas.se)
 • Caritas Libanon hjälper de här kvinnorna och deras familjer genom att producera rådgivningstjänster. (caritas.fi)
 • Libanon (arabiska لُبْنَان , Lubnān ), formellt Republiken Libanon , är en stat i Mellanöstern vid östra medelhavskusten . (wikipedia.org)
 • Flyg till Libanon, billigt, bra och inte alls så långt borta som du kanske tror! (travelstart.se)
 • Officiellt har Libanon bara ett språk: arabiska. (spraktidningen.se)
 • Vid sidan om den lokala arabiska dialekten - libanesiskan - hörs även franskan, som kom när Libanon var fransk koloni i början av 1900-talet, och engelskan, som brett ut sig snabbt de senaste åren. (spraktidningen.se)
 • Ingen i Libanon skulle använda det arabiska ordet hasoob för 'dator', till exempel. (spraktidningen.se)
 • Min bild är att det är helt osannolikt att Libanon kan tänka sig att tillåta formell naturalisering av syrier i någon större skala. (fredrikmalm.nu)
 • IMs verksamhet i Libanon utförs av tre lokala samarbetspartners. (manniskohjalp.se)
 • Vi använder ett omfattande nätverk av lokala Libanon florister och har dina blommor buketter levereras i Libanon. (flowers4lebanon.net)
 • Cedar dungar av Libanon inom bergen kommer att påminna om en fredlig eskapad. (rentalcargroup.com)
 • Eller: Tur till bergen i Libanon och närliggande städer (Baaklin, Beit El din och Kasr Moussa) om vädret tillåter. (noreasverige.se)
 • Förbandet verkade i Libanon under perioden oktober 1993 till april 1994. (wikipedia.org)
 • Följ med Norea till Libanon och Turkiet! (noreasverige.se)
 • Då skall du följa med Norea på en spännande resa till Libanon och Turkiet i november. (noreasverige.se)
 • De israeliska soldaterna lämnade Libanon i maj 2000 efter många år av strider, men stannade kvar i det omtvistade Shebaaområdet . (wikipedia.org)
 • Mitt besök på vingården Ksara i Bekaadalen i Libanon var sådär, och antagligen får jag skylla mig själv. (braxonfood.se)
 • Att under själva provningen hamna bredvid två holländare som knappt visste att Libanon producerade vin innan de kom till Bekaadalen, som dessutom svepte sina vinglas, var en ny upplevelse. (braxonfood.se)
 • Vi har fortsatt vår satsning med "Vår röst" eftersom det ger ett forum för unga som aldrig förr har funnits i Libanon eller ens i hela Mellanöstern. (unicef.se)
 • I Libanon tillåter man flickor så unga som 14 år att ingå äktenskap. (jennypiper.blog)
 • Om du längtar efter att bli underhållen från morgon till kväll - av vyerna, havet, gästfriheten och mystiken - så är det till Libanon som du ska resa. (kulturresor-europa.se)
 • Huvudstaden i Libanon är Beirut . (wikipedia.org)
 • Caritas Finlands adventsinsamling bidrar till finansieringen av mödrarådgivning för flyktingkvinnor på tre orter i Libanon: i Rayfoun norr om huvudstaden Beirut, i Sad El Baouchriyeh intill Beirut samt i Saida i södra Libanon. (caritas.fi)
 • Före inbördeskriget 1975-1990, då de kristna grupperna dominerade politiken, försökte Libanon hålla sig neutralt i regionens konflikter samtidigt som relationerna till väst, särskilt Frankrike, var intima. (so-rummet.se)
 • Samtidigt har Libanon en bräcklig statsapparat och komplicerad maktdelning mellan folkgrupper. (fredrikmalm.nu)
 • Samtidigt bör det skapas en mer långsiktig garanti från omvärlden att stödja stabiliteten i Libanon. (fredrikmalm.nu)
 • Närmaste kusten sträcker sig bergskedjan Libanon som brukar indelas i Amil i söder, Chouf i mitten och Libanonberget i norr med den högsta toppen Qurnat as Sawda, 3 087 meter över havet. (wikipedia.org)
 • Över 90 procent av befolkningen i Libanon brukar betecknas som araber även om invånarnas historiska ursprung är mycket blandat. (so-rummet.se)
 • Jämför alla våra hotellrum, inklusive våra största hotellkedjor i Baalbek, Libanon, med hjälp av recensioner från verkliga gäster på Hotels.com samt hotellrecensioner från TripAdvisor för att hitta det perfekta rummet när du bokar logi. (hotels.com)
 • Finland har nära band med Libanon tack vare vårt långvariga deltagande i krishantering och EU:s södra grannskap", betonar utrikesminister Pekka Haavisto . (valtioneuvosto.fi)
 • Statsminister Stefan Löfven (S) skriver på Twitter att han skickar sympatier och stöd till Libanon efter de kraftiga explosionerna i Beirut. (omni.se)
 • Men EU bör agera för att Libanon inte ska tvångsrepatriera syrier utan i stället ordna anständiga villkor så länge människor behöver stanna. (fredrikmalm.nu)
 • Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Libanon. (so-rummet.se)
 • Religion i Libanon handlar om mycket mer än trosutövning. (so-rummet.se)
 • Libanon är det grannland som påverkats mest av Syrienkriget när det handlar om flyktingströmmar. (fredrikmalm.nu)
 • Språkhybriden kan höras över hela Libanon. (spraktidningen.se)
 • TV-serien ger tittare i hela Libanon - ungdomar och vuxna - chans att se tv-program med ett brett spektrum av teman sedda från lite nya håll. (unicef.se)
 • Hela vår personal är dedikerade till att leverera den högsta nivån av kundservice för ditt blomsterförmedling Libanon. (flowers4lebanon.net)