• Även den förebyggande effekten på utvecklingen av levertumörer är en intressant observation som gör NV556 än mer tilltalande som en möjlig läkemedelskandidat för patienter med avancerad NASH. (cision.com)
 • Irreversibel elektroporation av levertumörer - nya möjligheter för selekterade patienter? (onkologiisverige.se)
 • Mot bakgrund av en ny studie är det rimligt att anta att irreversibel elektroporation, IRE, kommer att ingå i behandlingsarsenalen för selekterade patienter med levertumörer, skriver specialistläkare Petter Frühling i en översikt av detta behandlingsområde. (onkologiisverige.se)
 • En av studiens slutsatser är därför att finnålspunktion bör undvikas hos patienter som kan ha botbara levertumörer. (lu.se)
 • Många patienter med svåroperabla levertumörer kan idag behandlas med cytostatika via kateter, så kallad embolisering. (akademiska.se)
 • Du bör inte använda Mercilon om du har problem med koaguleringen av blodet, haft eller har gulsot alt leversjukdom, har eller haft levertumörer eller om inflammation i bukspottkörteln. (p-piller.nu)
 • Om du har en historia av bröstcancer , onormalt rikliga menstruationer , levertumörer av varje typ eller leversjukdom , är din läkare inte kommer att ordinera Nor-QD på grund av dess eventuella biverkningar. (halsanet.com)
 • Levertumörer behandlas med viss framgång med perkutan etanol instillation. (threebackyards.com)
 • Komplikationer som kan uppstå till följd av sjukdomstillståndet inkluderar infektioner, blödningar, myelodysplastiskt syndrom, leukemi, levertumörer samt andra former av cancer. (wikipedia.org)
 • bröstcancer och levertumörer) samt cervixcancer bland kvinnor som är infekterade med humant papillomvirus. (exeltis.se)
 • Det kan fx være leversygdomme som cirrose ("skrumpelever), akut og kronisk hepatitis samt NASH og levertumorer. (eanatomi.no)
 • År 2009 utfördes cirkaa 3000 behandlingar och vanligast är tyridea (I-131), prostata (Sm 153), hjärntumörer (Y-90), levertumörer (Lu-177). (netdoktor.se)
 • Även om kirurgi, cytostatika och strålbehandling är viktiga utgångspunkter för behandling av levertumörer är det medicinska behovet stort av fler och effektiva kompletterande medicinska behandlingar för att minska biverkningar och öka överlevnaden vid levercancer. (neurovive.com)
 • Primära levertumörer förekommer i Sverige i en frekvens av 4,3-6,9 fall/100 000 invånare och år, med en ökande frekvens i högre åldrar. (internetmedicin.se)
 • Små primära högt differentierade maligna levertumörer har mera leverlik karaktär och verkar i allmänhet svårare att visualisera säkert. (internetmedicin.se)
 • Det faktum att kemikalierna orsakar sämre spermier, missbildade foster och levertumörer verkar nästan vara underordnat det faktum att vi eventuellt skulle skada en bransch som omsätter 36 miljarder. (tankeverket.org)
 • Sämre spermier, missbildade foster och levertumörer är resultat av hormonstörande ämnen. (blogspot.com)
 • Om vi alla betalade 49 kr så borde vi kunna lägga ner en industri som orsakar sämre spermier, missbildade foster och levertumörer. (tankeverket.org)
 • Obehandlad kronisk form leder ofta till för tidig död i och med att det utvecklas elakartade levertumörer. (wikipedia.org)