• Onormala resultat vid leverfunktionstester (bl.a. höjda värden för bilirubin och tumörmarkören CA 19-9) kan också indikera en förträngning i gallgångarna. (wikipedia.org)
  • Resultaten av rutinundersökningar som blod, bestämning av urea och elektrolytnivåer, leverfunktionstester, och bestämning av sänkningsreaktion (ESR), var normala. (newsaboutdisease.com)
  • Leverfunktionstester (LFT) mäter olika kemikalier i blodet som produceras av levern. (opsana.com)
  • Medicinska tester såsom kolesterolhalter, leverfunktionstester eller muskeltester bör ske i början av behandlingen och när du tar detta läkemedel för att övervaka dina framsteg eller kontrollera eventuella biverkningar. (apot101.com)
  • Även ett fåtal fall av allvarliga leverreaktioner inklusive hepatit har rapporterats och godkännandet av Valdoxan skedde med krav på leverfunktionstester vid början av och under behandling. (lakemedelsverket.se)
  • Vissa tester som vanligtvis görs på ett blodprov kallas leverfunktionstester (LFT). (opsana.com)