• Eftersom utvecklingen av gallgångar sker samtidigt som utvecklingen av andra celler i levern, som leverceller (hepatocyter), samt leverns blodcirkulation, kan även dessa delar påverkas vid DPM-sjukdomar. (socialstyrelsen.se)
 • Till exempel består huden av hudceller och levern av leverceller. (1177.se)
 • Vid cirros ersätts leverceller av ärrliknande bindväv och levern blir knölig och skrumpen. (alko.fi)
 • Hos donatorna bildas efter hand nya leverceller, så att levern delvis kan växa till sig igen. (netdoktor.se)
 • Nybildning av leverceller (hepatozyter) understöds av ämnen från mariatisteln medan nedbrytningen av fett i levern främjas av bittra ämnen från kronärtskockor. (hippolyt.dk)
 • Leverceller passerar galla i gallgångarna inne i levern. (opsana.com)
 • Detta kemisk förening avgiftar levern och hjälper regenerera leverceller. (sverigeapotek.eu)
 • Fitocomplexul te Hepavit stöder en välfungerande levern, leverceller regenerering stödja. (pro-natura.ro)
 • Förlusten av FBP1 i leverceller aktiverar de angränsande "stellatcellerna" i levern - som utgör tio procent av levermassan - vilket orsakar fibros (vävnadssårbildning) och efterföljande stellatcellsålderdom, som båda främjar tumörtillväxt. (medicinskanyheter.com)
 • Teamet har nu det första genetiska beviset för FBP1 som en bona fide metabolisk tumörsuppressor i levern, och att dess förlust i leverceller främjar tillväxten av tumörer på grund av effekter på andra celler i tumörens mikromiljö. (medicinskanyheter.com)
 • Hepatit kan dels bero på sjukdomar som bara angriper leverceller, till exempel smittsam virushepatit, dels sjukdomar där inflammationsreaktionen är ett led i en mera utbredd sjukdom och där leverinflammationen är av mindre betydelse för hur sjukdomen förlöper, till exempel körtelfeber (mononukleos). (netdoktor.se)
 • Det virus som man tidigare betraktat som hepatit G virus har inte kunnat bindas till någon påverkan av leverceller. (medscinet.se)
 • På Levercellslaboratoriet vid enheten för transplantationskirurgi arbetar vi med isolering av primära hepatocyter (leverceller) från människa. (ki.se)
 • Humana PSCs kan differentiera till hepatocyter (leverceller) men stamcellsderiverade hepatocyter har lägre genuttryck av vissa gener som är viktiga för den metabola funktionen och detta hindrar en bred användning av cellerna. (his.se)
 • Leverceller, eller hepatocyter, är ansvariga för att eliminera toxiner från blodomloppet och är vanligtvis de som drabbas mest av dålig kost och ohälsosamma vanor. (hipermercadonatural.com)
 • En häst som är insulinresistent (IR) har en nedsatt känslighet för insulin i fett-, muskel- och leverceller. (tidningenridsport.se)
 • Det glukos som inte används lagras i muskel- och leverceller som glykogen, men glykogenlagren är små jämfört med ditt lager av fett. (runnersworld.se)
 • Kroppen kommer istället att använda de små lagren av glykogen i muskel- och leverceller och det stora lagret av fett. (runnersworld.se)
 • Det gäller speciellt för hästar som är benägen för insulinresistens (IR), vilket är en minskad känslighet för insulin som gör det svårare för fett, muskel och leverceller att transportera glukos ut ur blodomloppet och förvara den som bränslekälla glykogen. (hastvarld.se)
 • Vår målsättning är att dela med oss av dessa celler till andra forskare och därmed tillhandahålla primära humana leverceller för forskning. (ki.se)
 • Exempelvis delar sig en del blodbildande celler nästan varje dygn medan leverceller delar sig ungefär en gång i månaden. (1177.se)
 • Det beror på att odlade leverceller, som växer utbredda i en tunn "matta" bredvid varandra i en plastskål, reagerar annorlunda än leverceller i den levande kroppen, där de är runda och omgivna på alla sidor av närliggande celler. (forskautandjurforsok.se)
 • Celler, framför allt muskelceller och leverceller kan spara på glukos i form av glykogen men bara en begränsad mängd (ett par hundra gram). (wikipedia.org)
 • Gojibär kan öka produktionen av vita blod-kroppar, hämmar fettlagring i leverns celler och främjar skapandet av nya leverceller. (biyun.se)
 • Transfettsyror kan binda sig till fett och leverceller, vilket i sin tur gör att fettförbränningen sjunker. (aktivtraning.se)
 • ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet. (doktorn.com)
 • Detta är ett annat enzym som vanligtvis finns i leverceller. (opsana.com)
 • Finns i benstomme, muskelceller, leverceller och blodceller och behövs för muskelarbetet, hjärtmuskelns kraft och rytm, och till nerver och blodcirkulation. (sverigesbryggerier.se)
 • Mekanismen bakom varför just nervceller och leverceller skadas är inte fullständigt känd. (socialstyrelsen.se)
 • leverceller, hjärtceller, nervceller och fibroblaster (en typ av bindvävscell). (it-halsa.se)
 • Jag kommer att använda i n vitro (leverceller från zebrafisk) och in vivo (zebrafiskembryon) test samt olika typer av analyser såsom metabolomik och qPCR. (oru.se)
 • Myt1l däremot bromsar inte bara en cells utveckling till hudcell, utan stänger också av gener inriktade mot en utveckling till lungceller, broskceller, leverceller, hjärtceller etcetera. (vetenskaphalsa.se)
 • Primära leverceller är det enda in vitro-system för leverstudier som bibehåller de avancerade funktioner som en mogen levercell har. (ki.se)
 • Kan man inte söka patent, så väljer man i stället att hemlighålla annat i processen, t ex vilka odlingsvätskor man använder för att få stamcellerna att växa och dela sig till särskilda hjärt- eller leverceller som sedan kanske kan användas för att testa läkemedel, till exempel. (sverigesradio.se)
 • Här kommer lite fler spännande saker jag nyligen hittat i vetenskapliga tidskrifter: Leverceller från embryonala stamceller Forskare har fått mänskliga embryonala stamceller att utvecklas till fungerande leverceller. (henrikbranden.se)
 • I stället för att kunna producera eget kolesterol börjar dina leverceller att ta upp kolesterol från ditt blod. (simvastatin.se)
 • Ketonkroppar produceras huvudsakligen i mitokondrierna av leverceller. (wikipedia.org)
 • En viss sorts mikro-RNA visade sig under laboratorieförhållanden kunna stänga av ett enzym som produceras i leverceller. (genteknik.se)
 • Detta enzym förekommer främst i leverceller bredvid gallgångarna, och i ben. (opsana.com)
 • Just simvastatin påverkar ett speciellt enzym som finns i dina leverceller. (simvastatin.se)
 • Primära leverceller är svåra att isolera och kräver god teknisk kunskap och erfarenhet. (ki.se)
 • egna leverceller med en inflammatorisk reaktion. (blogspot.com)
 • Tecken på sjukdomen är skadade blodkärl, inre blödningar och vävnadsdödleverceller. (sva.se)
 • Vid skada på leverceller eller vid gallstas kan konjugerat bilirubin läcka ut i blodbanan. (ltdalarna.se)
 • Leverceller ta i bilirubin och fästa sockermolekyler till den. (opsana.com)
 • PCSK9 är ett protein som utsöndras av leverceller. (apoteket.se)
 • När du äter en produkt med olika sockerarter och fruktjuice (som en gummibjörn) matas blodet med fruktos som i stort sett bara leverceller kan ta upp. (paradiset.com)