• Det finns vissa län där svenskarna lever längre än på andra platser runt om i Sverige. (modette.se)
 • Kvinnor blir i snitt 3 år äldre än män, men det verkar vara i den mellersta och nedre delen av Sverige som vi lever längst. (modette.se)
 • Fokus kommer ligga dels på hur det ser ut med hiv i Sverige idag (hur många som lever med hiv, hur många nya fall, ålder, kön och andra spännande siffror). (noaksark.org)
 • Bland migranter i Sverige som lever med hiv kopplas de flesta utmaningarna snarare till den sociala etableringen som migrant, än att leva med hiv. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Även behovet av ett ändamålsenligt stöd och bemötande för migranter som lever med hiv i Sverige synliggörs. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Studien baseras på intervjuer med 20 personer som lever med hiv i Sverige men är födda i andra länder. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Idag är det den internationella MS-dagen, för att uppmärksamma de cirka 20 000 svenskar som lever med MS. Jenny Ström upptäckte sin sjukdom efter många konstiga och smärtsamma symptom. (tv4play.se)
 • De har även samlat statistik över de län där medellivslängden är kortast och det visar att svenskar som lever i norr också lever kortare. (modette.se)
 • Isabela kommer presentera data och resultat från en pågående studie om personer som lever med hiv ur ett covid-19 perspektiv. (noaksark.org)
 • Föreläsningen är för personer som lever med hiv. (noaksark.org)
 • Om den visar att Ulla lever i en destruktiv parrelation bör Karin koppla in HR-avdelning som i sin tur bör kontakta företagshälsovården. (vision.se)
 • Resultatet visar att de flesta utmaningar som migranter som lever med hiv möter, inte i första hand är kopplade till deras hivstatus. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det rapporteras att svenskarna inte lever så återhållsamt som inflationen och påföljande räntehöjningar instruerar oss att göra. (nt.se)
 • Var GladSpexarna är en nations- och kårlös spexförening som lever och frodas i Lunds mylla. (lu.se)
 • Eftersom språk inte är en privatangelägenhet gick det som det gick med Postverkets kampanj och nu lever vi i blajsvenskans tidevarv. (fokus.se)
 • Det skiljer cirka 2 år i medellivslängd mellan det länet där svenskar lever längst och där de lever kortast. (modette.se)
 • Där skillnaden är som störst lever männen cirka 2,52 år kortare och kvinnorna cirka 2,07 år kortare. (modette.se)
 • - Grundläggande är det att man lever eller reser runt i någon form av fordon. (vagabond.se)
 • Driver dygnet-runt-öppna center för barn som lever på gatan. (raddabarnen.se)
 • Om vi kan förstå vilka egenskaper som leder till att vissa nervceller lever längre skulle det kunna leda till en ny behandling som bromsar sjukdomen. (hjarnfonden.se)
 • Vad gör Rädda Barnen för att skydda barn som lever på gatan? (raddabarnen.se)
 • På den här sidan beskriver vi hur https://www.fysik.lu.se/ lever upp till lagkraven om tillgänglighet till digital offentlig service. (lu.se)
 • Rapporten bygger på en webbaserad enkätstudie bland personer som lever med hiv i Sverige. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Dessa representerar inte hela gruppen personer som lever med hiv. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Resultaten liknar dem från tidigare undersökningar bland personer som lever med hiv i Sverige. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Resultaten pekar även på behov av att uppmärksamma och erbjuda stöd till personer som lever med hiv i områdena psykisk hälsa, sexuell hälsa och utsatthet för våld. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Studien baseras på intervjuer med 20 personer som lever med hiv i Sverige men är födda i andra länder. (folkhalsomyndigheten.se)
 • För att lyckas med adekvat stöd, vård och ett gott bemötande för personer som lever med hiv, behövs kunskap om olika gruppers villkor och behov. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Ytterst ansvarig i sådana här lägen är alltid partiledaren och hon lever utan tvekan farligt. (svt.se)
 • Dobermania bloggen: Krokus lever farligt! (blogspot.com)
 • lever du längres senaste poddavsnitt - klicka in och börja lyssna direkt! (saleverdulangre.se)
 • Det är nämligen bara du som webbplatsansvarig som kan hålla koll på om din webbplats lever upp till tillgänglighetskraven utifrån ett redaktionellt perspektiv. (lu.se)
 • Succépodden Så lever du längre handlar om precis det titeln säger: hur du lever längre. (saleverdulangre.se)