• Det finns många olika typer av leukemi, men de två huvudtyperna är akut lymfatisk leukemi, ALL, och akut myeloisk leukemi, AML. (barncancerfonden.se)
 • Akut myeloisk leukemi, AML, har en kortare behandlingstid men är mer intensiv. (barncancerfonden.se)
 • Akut myeloisk leukemi utgår från en av de två grupperna av vita blodkroppar, granulocyter, och är mycket ovanlig, bara cirka tio procent av leukemifallen är AML. (barncancerfonden.se)
 • Leukemi är inte en enskild diagnos utan delas upp i akut lymfatisk leukemi (ALL)och akut myeloisk leukemi (AML). (barncancerfonden.se)
 • Olika in vitro modeller av akut myeloisk leukemi (AML) kommer att användas. (varbi.com)
 • Projektet "Kronisk myeloisk leukemi (KML) och myeloproliferativa sjukdomar (MPD) hos barn i Sverige - från klinik till livskvalitet" handlar om att populationsbaserat studera kliniska aspekter, molekylärgenetik och livskvalitet vid dessa tillstånd. (ki.se)
 • Akut lymfatisk leukemi, ALL, behandlas mer eller mindre kontinuerligt med cytostatika under två till två och ett halvt år. (barncancerfonden.se)
 • Infant leukemi är egentligen bara beteckningen på ALL, Akut lymfatisk leukemi, hos spädbarn som diagnosticeras före tolv månaders ålder. (barncancerfonden.se)
 • Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi, cirka 90 procent av alla leukemifall. (barncancerfonden.se)
 • CAR-T-cellterapi är en behandlingsmetod som ska testas som behandling mot akut lymfatisk leukemi, ALL. (barncancerfonden.se)
 • Agota Malmborg, vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, försvarar sin doktorsavhandling 'Happy with the method? (liu.se)
 • Delmy Oliva, vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, försvarar sin avhandling med titeln 'Predicion of side effects from anticancer treatment with the purpose to increase quality of life' Opponent är docent Eva Brun, Lunds universitet. (liu.se)
 • Deltagarna hade olika former av akut blodcancer, såsom leukemi eller lymfom. (dagensmedicin.se)
 • Kromosomstudier av leukemi, lymfom och solida tumörer hos människa. (lu.se)
 • Godartad sjukdom återfall vuxen köpa atarax för män köpa combivent patong billig atarax sverige t-cell leukemi lymfom, säger billy. (lesko.net.pl)
 • Leukemi kallades förr blodcancer, men är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. (barncancerfonden.se)
 • Även om cancer i allmänhet är starkt länkat till ökande ålder, så är blodcancer (leukemi) en av de vanligaste cancerformerna hos barn och unga. (lu.se)
 • Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. (varbi.com)
 • Vi tar oss an frågeställningarna med klinisk, epidemiologisk och experimentell metodik. (ki.se)
 • för patologi, avd för klinisk experimentell forskning (KEF), avd för onkologi samt avd för klinisk farmakologi. (researchweb.org)
 • 2015 upptäcktes 1 247 nya fall av leukemi i Sverige. (cancerfonden.se)
 • Det ska vi göra med experimentell behandling och ett nytt läkemedel, säger Mats Heyman, forskare vid Karolinska Institutet och ansvarig för det nya protokollet i Sverige. (barncancerfonden.se)
 • Mannen var svårt sjuk när en grupp forskare vid Uppsala universitet erbjöd honom att bli en av de första i Sverige som fick prova en experimentell behandling. (fof.se)
 • Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn och är generellt förknippat, bestalla lanso generic . (videoexplorers.com)
 • Det sker en snabb ökning, inte minst i Asien, berättar Per Olof Berggren, som är professor i experimentell endokrinologivid Karolinska Institutet. (wallenberg.org)
 • Jag minns särskilt en patient med en allvarlig form av leukemi, som hade barn i mina barns ålder, och som vi inte kunde hjälpa. (cancerfonden.se)
 • De barn som har en hög risk kommer också att göras tillgängliga för experimentell behandling med CAR-T-celler. (barncancerfonden.se)
 • Hon visade vilken betydelse vissa mutationer har för prognosen hos barn med leukemi, och att man med hjälp av kunskapen om mutationer kan förutse vilken typ av behandling varje patient bör få. (gu.se)
 • Forskningsresultaten har fått stor uppmärksamhet och har redan påverkat sjukvården och inneburit en ändring i hur man behandlar barn med en viss typ av leukemi och hur sjukvården tar hand om män med prostatacancer, säger professor Eva Forssell-Aronsson, Verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond. (gu.se)
 • Förhoppningen är att kunna förbättra förutsättningarna för att bota allvarliga blodsjukdomar som leukemi och bristande immunförsvar. (wikipedia.org)
 • Vävnad från benmärgen ger därför viktig information om blodsjukdomar som till exempel leukemi. (barncancerfonden.se)
 • Vi är en forskningsintensiv institution inom de laboratoriemedicinska specialiteterna som integrerar experimentell, epidemiologisk och patientnära forskning med relevans för sjukvården. (lu.se)
 • som lånar titeln från den första svenska översättningen av Emilys roman Svindlande höjder är djärv och experimentell, men lider också av en viss rörighet och fallenhet för upprepningar. (blogspot.dk)
 • Anna Staffas har i sin avhandling studerat genetiska förändringar som ger upphov till leukemi. (gu.se)
 • Transplantation av hematopoetiska stamceller, de celler som ger upphov till alla blodceller, har utvecklats från experimentell behandling till rutinbehandling och görs nu vid 656 institutioner i Europa. (respektlivet.nu)
 • Seminariet inleddes med en generell genomgång av mekanismer för tumöruppkomst vid leukemi, följt av våra fynd kring de mekanismer varmed muterad FLT3 receptor (en tyrosinkinasreceptor på ytan av blodceller, bl.a. stamceller) ger upphov till tillväxt- och överlevnadsfördelar hos flera AML patienter. (researchweb.org)
 • Prognosen för leukemi har blivit betydligt bättre under senare år tack vare en bättre diagnostik och en allt effektivare behandling. (barncancerfonden.se)
 • https://web.archive.org/web/20130330115619/http://www.hu.liu.se/ike/forskning/experimentell-hematologi/sigvardsson-mikael?l=sv. (wikipedia.org)
 • Det kan bli effekter vid behandling med tillväxthormon efter en stroke, visar en experimentell studie på möss publicerad i tidskriften Stroke. (kurera.se)
 • En framtida cancerbehandling med NK-celler passar vid leukemi, då NK-cellerna cirkulerar i blodet och därifrån kan ta sig till benmärgen. (cancerfonden.se)
 • Vi studerar också hur utveckling av leukemi påverkar immunsystemet och hur de maligna cellerna undviker immunövervakning. (varbi.com)
 • Det kändes frustrerande att det inte fanns någon experimentell behandling att erbjuda. (cancerfonden.se)
 • Kvinnor och män reagerar olika på behandling, men experimentell forskning sker i huvudsak på handjur och hanceller. (forskning.se)
 • I Finland har lutetium-PSMA-behandlingar även erbjudits på Helsingfors universitetssjukhus som experimentell behandling utanför studier. (docrates.com)
 • Ett påstående som starkt avvisas av Mattias Lantz, teknologie doktor i experimentell kärnfysik vid Uppsala universitet och ordförande i Analysgruppen. (analys.se)