• 4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad) Lindriga gastrointestinala effekter (kräkningar, diarré), klåda, letargi eller aptitlöshet kan observeras i mycket sällsynta fall. (docplayer.se)
  • Letargi är ett medicinskt symtom av onormal psykisk trötthet och nedsättning i den mentala förmågan, som ger den drabbade en känsla av dvala, dock utan att personen är medvetslös. (wikipedia.org)
  • Letargi är ett medicinskt symtom som yttrar sig i form av onormal psykisk trötthet och nedsättning av den mentala förmågan, vilket ger den drabbade en känsla av dvala, dock utan att personen är medvetslös. (wikipedia.org)
  • Därefter kommer en period med varierande symtom som inappetens, letargi och ataxi hos kvarvarande fisk. (sva.se)
  • Efter några timmar, återvände de till sin letargi. (wikipedia.org)
  • 3 mg under 16 timmar till 4-åring gav måttlig förgiftning med letargi, desorientering, hallucinationer. (giftinformation.se)
  • Frekventa systemiska biverkningar framförallt dåsighet eller letargi rapporterades hos 21 av 38 barn. (janusinfo.se)