• LDL-kolesterol blir farligare vid en högre oxidativ stress , ett tillstånd då en person har höga halter av fria syreradikaler, eftersom LDL-kolesterolet då lättare oxideras av de reaktiva syreföreningarna och blir potentare att binda till kärlväggarna inne i kärlen. (wikipedia.org)
 • LDL-kolesterol blir även farligare vid hypertoni (högt blodtryck), då blodtrycket skadar kärlväggarna och medför att LDL-kolesterolet kan komma i kontakt med kärlväggarna och därefter attrahera makrofager . (wikipedia.org)
 • Till exempel transfetter och mättade fetter som höjer LDL-kolesterolet och fleromättade fetter och enkelomättade fetter som sänker det onda kolesterolet. (wikipedia.org)
 • P/S-LDL-kolesterol står för 60-70% av det totala kolesterolet. (regionblekinge.se)
 • LDL kolesterol kallas också det onda kolesterolet, eller det farliga kolesterolet. (kolesterol1.se)
 • HDL kolesterol kallas det goda kolesterolet, och det har till uppgift att transportera bort LDL kolesterolet från dina blodkärl. (kolesterol1.se)
 • Höga halter av HDL kolesterol gör ju att det goda kolesterolet hinner transportera bort de skadliga. (kolesterol1.se)
 • Du behöver alltså inte för höga halter av LDL kolesterol, och därför är det viktigt att tänka på vad du äter, så att du undviker att tillföra alltför mycket av det farliga kolesterolet. (kolesterol1.se)
 • Du kan sänka LDL-kolesterol, ökar HDL (goda kolesterolet) och sänka blodtrycket utan att behöva ta farliga droger med unwelcomed biverkningar. (halsanet.com)
 • Igår presenterades en ny forskningsrapport i British Medical Journal om att LDL kolesterol som alltid har påståtts vara det farliga kolesterolet inte alls är farligt utan snarare nyttigt. (wordpress.com)
 • När ifrågasättandet om kolesterol verkligen var farligt kom så gjorde man den smarta manövern att dela upp kolesterolet i gott (HDL) liksom i ont (LDL) kolesterol. (wordpress.com)
 • LDL-kolesterol kallas ofta för det "onda" kolesterolet. (hjart-lungfonden.se)
 • Dessa tar upp LDL-partiklarna och dirigerar kolesterolet till användning det där det behövs. (hjart-lungfonden.se)
 • En del personer har en ärftlig brist på LDL-receptorer (så kallad familjär hyperkolesterolemi, FH), och riskerar därför i ännu högre grad att kolesterolet fastnar i kärlväggarna och orsakar hjärt-kärlsjukdomar. (hjart-lungfonden.se)
 • Tre av studierna kunde inte påvisa någon signifikant skillnad på LDL-kolesterolet efter intag av isoflavonoider, medan en av studierna påvisade en signifikant skillnad. (docplayer.se)
 • LDL-kolesterolet ger förhöjda kolesterolvärden, HDL-kolesterolet ger minskade kolesterolvärden. (spelmansforbund.org)
 • LDL, som brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som framför allt orsakar åderförfettning. (1177.se)
 • HDL-kolesterol kallas därför ofta "det goda" kolesterolet. (netdoktor.se)
 • I ett debattinlägg "Sluta behandla friska - satsa på de sjuka" (GP Debatt 26/10) riktas kritik mot behandling med statiner för att skydda individer mot hjärtkärlsjukdom genom att minska det "onda" kolesterolet som kallas LDL-kolesterol. (gp.se)
 • Under tidigt 1980-tal studerade forskarna Brown och Goldsteins hur LDL-kolesterolet normalt tas upp av levern, och att statiner ökar detta upptag vilket leder till lägre halt av LDL-kolesterol i blodet. (gp.se)
 • Enligt Anders G Olsson, professor emeritus i invärtes medicin, råder det en debatt i forskarvärlden kring hur lågt man ska sänka en persons "onda kolesterolvärde", LDL-kolesterolet. (netdoktor.se)
 • Debatten i forskarvärlden gäller mer hur lågt man ska sänka sitt "onda kolesterolvärde", LDL-kolesterolet. (netdoktor.se)
 • Det har ifrågasatts hur mycket man har att vinna med att sänka LDL-kolesterolet till mycket låga nivåer, om det är säkert. (netdoktor.se)
 • Vi har nu tillgång till resultaten av mellan tio och tjugo välkontrollerade studier med kraftig kolesterolsänkning och alla pekar åt samma håll: En sänkning av "det onda" LDL-kolesterolet minskar risken för framtida insjuknande och död i hjärtkärlsjukdom. (netdoktor.se)
 • Simvastatin ökar dessutom nivåerna av det "goda" kolesterolet (HDL‑kolesterol). (apoteket.se)
 • LDL‑kolesterol kallas ofta det "onda" kolesterolet eftersom det orsakar fettinlagring i dina kärlväggar och bildar plack. (apoteket.se)
 • HDL‑kolesterol kallas ofta det "goda" kolesterolet eftersom det hjälper till att förhindra det "onda" kolesterolet från att lagras in i kärlen och skyddar mot hjärtsjukdom. (apoteket.se)
 • Redan då visste forskare över hela världen att förhöjda blodfettsnivåer ökar risken för att drabbas av åderförkalkning, speciellt att höga halter av det skadliga LDL-kolesterolet hade en tendens att under sin resa genom blodomloppet lagras i kärlväggen och bilda plack. (hjart-lungfonden.se)
 • I CARDS-studien [3] studerades effekten av 10 mg atorvastatin, och inte heller där hade man någon målnivå för LDL-kolesterolet, som i medel minskade med 0,92 mmol/l. (socialstyrelsen.se)
 • Att högt "ont" LDL-kolesterol är en fördel beror på att LDL, den molekylära ubåten som transporterar kolesterolet i blodet, även deltar i immunförsvaret genom att inaktivera de flesta mikroorganismer. (hd.se)
 • Dessutom finns en kärna av döda celler och stora mängder fett, främst oxiderat kolesterol, i form av det så kallade onda kolesterolet, low density lipoprotein, LDL. (fof.se)
 • Membranets konsistens, dess viskositet, regleras genom mängden kolesterol, och kolesterolet som sådant gör membranet stabilt över ett större temperaturintervall. (wikipedia.org)
 • Kolesterolet måles som totalt kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglyserider. (pusha.se)
 • Som antioxidant motverkas också härskning av LDL, det onda kolesterolet i blodbanorna. (pusha.se)
 • I en stor studie där bland annat LDL-kolesterolet studerades medverkade 136.905 patienter vid 541 amerikanska sjukhus. (kostdemokrati.se)
 • Om inte LDL-kolesterolet är orsaken till hjärt-kärlsjukdomar - vad är då problemet? (kostdemokrati.se)
 • Statiner (kolesterolsänkande medel) kan inte sänka Lp(a) och läkemedelsindustrin måste därför hela tiden upprepa sitt "mantra" i ett försök med att övertyga folk i Sverige, Europa och USA att det fortfarande är LDL-kolesterolet som är nödvändigt att sänka och för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. (kostdemokrati.se)
 • HDL och LDL är konstellationer av fett och protein som ansvarar för att transportera kolesterolet genom kroppen till de delar som behöver det. (treated.com)
 • Som namnen föreslår, är det när LDL-nivåerna stiger som kolesterolet blir ett hälsoproblem. (treated.com)
 • Ämnen i grönkål hjälper även levern att detoxa och sänker det dåliga kolesterolet (LDL). (immun.se)
 • Läkaren kollar då blodets innehåll av det dåliga kolesterolet, LDL. (aktivtraning.se)
 • Den viktigaste riskfaktorn är blodfettrubbningar vilket innebär för lågt så kallat HDL- kolesterol, det goda kolesterolet och för högt så kallat LDL-kolesterol, det onda kolesterolet. (doktorn.com)
 • Sedan decennier tillbaka har det påståtts att personer med höga kolesterolnivåer i blodet och då särskilt LDL-kolesterol - vanligen kallat "det onda kolesterolet"- har en ökad risk för hjärtinfarkt. (svd.se)
 • Det finns två former av kolesterol i kroppen: LDL, "det onda" kolesterolet, är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, medan "det goda" HDL-kolesterol gör nytta genom att bland annat transportera tillbaka LDL-kolesterolet till levern. (werlabs.se)
 • LDL-kolesterol kallas det farliga kolesterolet d det kan fastna p blodk rlets v ggar och orsaka sjukdomar. (helhetsdoktorn.nu)
 • Signifikant reducerar det totala kolesterolet, LDL (dåligt kolesterol) samtidigt som det goda kolesterolet, HDL ökar. (fitnessbutiken.se)
 • Hos obehandlade FH-patienter är LDL-kolesterolet kraftigt förhöjt, ofta två till tre gånger så högt jämfört med vad personen normalt skulle ha haft. (hjart-lung.se)
 • LDL-kolesterolet kan minska med på 35-60 procent beroende på vilken typ och vilka doser av statiner som används. (hjart-lung.se)
 • En hög halt av LDL i blodet ökar dock risken för ateroskleros , vilket innebär att kolesterol lagras in i blodkärlets vägg. (wikipedia.org)
 • Om det finns mer kolesterol i blodet än vad receptorerna kan ta emot uppstår ett överskott som leder till förhöjda LDL-nivåer. (hjart-lungfonden.se)
 • LDL står för low-density lipoprotein och tillsammans med HDL transporterar dessa lipoproteiner kolesterol genom blodet. (medisera.se)
 • Syfte: Att undersöka om det finns vetenskapligt underlag för att tillskott med isoflavonoider från soja har en sänkande effekt på LDL-kolesterol i blodet. (docplayer.se)
 • Effektmåttet, som var LDL-kolesterol i blodet, graderades med hjälp av Göteborgs universitets Sammanfattande evidensformulär. (docplayer.se)
 • Eftersom blodet är en vattenlösning och kolesterol ett fett kopplas fettet till ett protein, ett så kallat apolipoprotein, för att göras lösligt och kunna transporteras i blodet. (netdoktor.se)
 • Eftersom LDL-kolesterolets huvudsakliga uppgift är att föra ut kolesterol till vävnaden kan en för hög halt av LDL i blodet leda till att (för) mycket kolesterol fastnar i kärlen och leder till inlagringar, förträngningar och åderförfettning. (netdoktor.se)
 • Det andra transportsättet i blodet för ut kolesterol från vävnader i kroppen tillbaka till levern, där det kan omvandlas till exempelvis gallsyror eller utsöndras i gallan. (netdoktor.se)
 • Då behöver kroppen producera ny gallsyra och hämtar därför kolesterol från blodet. (naturligt.se)
 • Genom att sänka nivåerna av skadlig kolesterol (LDL) i blodet, reducerar du risken att utveckla hjärtsjukdomar, kärlkramp och åderförkalkning. (healthexpress.eu)
 • Detta gör att levern absorberar LDL från blodet och sänker kolesterolnivåerna. (healthexpress.eu)
 • Kolesterol transporteras via blodet hos alla djur. (wikipedia.org)
 • Kolesterol har stor betydelse för ett flertal viktiga biokemiska processer i kroppen, men förknippas mest med hjärt- och kärlsjukdomar, en sjukdomsbild som är höggradigt förknippad med höga halter av lipoproteiner i blodet och med mekanismerna för transport av kolesterol. (wikipedia.org)
 • Det var dock inte förrän 1815 som landsmannen Michel Eugène Chevreul gav ämnet namnet "cholesterine" och först på 1830-talet upptäcktes att kolesterol även finns i blodet. (wikipedia.org)
 • Kolesterol är ett mycket hydrofobiskt ämne och har därmed en extremt låg löslighet i vatten, därför kan det inte färdas fritt i blodet. (wikipedia.org)
 • Repatha sänker nivån av LDL-kolesterol i blodet effektivt, men det finns ännu inga studier som visar vilken förebyggande effekt Repatha har på hjärt-kärlsjuklighet och död. (tlv.se)
 • Matthias Rath upptäckte att det INTE var mängden kolesterol LDL-kolesterol i blodet som var ett problem, snarare mängden Lp(a). (kostdemokrati.se)
 • Apo(a) tillverkas i levern och kopplar till ett LDL-kolesterol där och blir lipoprotein(a) och på så sätt kan den forslas i blodet. (kostdemokrati.se)
 • therom består inte bara av kolesterol, de innehåller också kalcium och andra ämnen från blodet. (hipermercadonatural.com)
 • AKTUELL FORSKNING ISTOCKPHOTO Sköldkörtelhormon kan sänka kolesterol Lättläst om folksjukdomar En variant av mänskligt sköldkörtelhormon kan sänka andelen LDL-kolesterol i blodet utan att ge biverkningar i form av förhöjd hjärtfrekvens. (mypaper.se)
 • Upptaget av växtsteroler blockerar kolesterolupptaget med 30-50% från mag/tarmkanalen och halten av LDL-kolesterol i blodet sjunker. (naturligt.se)
 • I blodet cirkulerar fler blodfetter än LDL och HDL och forskning visar att även dessa har betydelse för åderförkalkning. (doktorn.com)
 • Diagnosen baseras på LDL-kolesterolnivån i blodet, ärftlighet samt så kallade senxantom (inlagring av kolesterol i hälsenan och över knogarna). (hjart-lung.se)
 • Det vanligaste läkemedlet för att behandla höga LDL-kolesterolvärden är de LDL-sänkande medicinerna statiner, som enligt studier minskar risken att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar . (wikipedia.org)
 • LDL-snacket är den stora anledningen till att läkare skriver ut statiner (kolesterolsänkande medicin) till i stort sett alla som inte orkar stå emot sin läkare. (wordpress.com)
 • Statiner sänker det totala kolesterolvärdet genom att minska tillverkningen av kolesterol i levern. (1177.se)
 • Simvastatin tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och används för att behandla högt kolesterol. (healthexpress.eu)
 • Förstahandsbehandling vid högt LDL-kolesterol är statiner. (tlv.se)
 • Behandling med statiner leder huvudsakligen till sänkningar av LDL-kolesterol. (socialstyrelsen.se)
 • Förstahandsvalet vid behandling av högt skadligt kolesterol, så kallat LDL-kolesterol, är statiner. (tlv.se)
 • Majoriteten av patienter med högt LDL-kolesterol når sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och ezetimib och de ska inte behandlas med Repatha. (tlv.se)
 • är Detta ämne redan en viktig terapeutiskt verktyg för dem som har en genetisk bakgrund i samband med högt kolesterol som redan har haft någon form av hjärt-kärlsjukdom, eller som kan sänka kolesterolhalten med traditionella läkemedel såsom statiner. (hipermercadonatural.com)
 • Industrin tog sedan fram diagnosmetoderna, som de sålde, för att fastställa ett högt kolesterol som de sedan presenterade lösningen på, statiner, som de också sålde. (newsvoice.se)
 • Atorvastatin är ett generiskt läkemedel som hjälper till att reglera högt kolesterol och är en typ av läkemedel som kallas för statiner. (treated.com)
 • IGM tycker också att Miracl-studien inte kan anföras som bevis att Lipitor sänker LDL-kolesterol mer än någon annan statin eftersom studien är en jämförelse mot placebo och inte mot andra statiner. (lakemedelsvarlden.se)
 • Men ett stort gäng läkare och experter håller inte med när det gäller svartmålandet kolesterol och överanvändningen statiner och hurudan roll de båda egentligen spelar i vår hälsa. (morotsliv.com)
 • Även barn som har anlag för sjukdomen och högt LDL-kolesterol bör få statiner, enligt Socialstyrelsen. (werlabs.se)
 • Vid triglyceridvärden över 4,0 mmol/L beräknas inte LDL-Kolesterol. (blodkollen.se)
 • Reproducerbarheten i dessa studier är slående och generellt gäller att en minskning av LDL-kolesterol med 1 mmol/l leder till en 20% reduktion av allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke och hjärtdöd. (medicinskaccess.se)
 • De flesta lokala diabeteshjärtriktlinjer i Sverige vill ha LDL under 1,8 mmol/L vid diabetes med samtidig manifest hjärtkärlkomplikation. (internetmedicin.se)
 • Dessa patienter har ofta både kolesterol- och triglyceridernivåer i storleksordningen 8-10 mmol/L. Denna lipidrubbning beror på en genetisk variant av apolipoprotein E (E2/E2), som orsakar en ackumulation av s k remnantpartiklar (restpartiklar som bildas vid nedbrytning av triglyceridrika partiklar). (internetmedicin.se)
 • Vid sekundärprevention eller vid mycket hög risk av annan orsak (exempelvis diabetes mellitus eller multipel riskfaktorbelastning) är önskvärd kolesterolnivå under 4,0 mmol/l och LDL under 1,8 mmol/l. (internetmedicin.se)
 • HDL- kolesterol kvinnor under 1,3 mmol/l. (doktorn.com)
 • HDL- kolesterol män under 1,0 mmol/l. (doktorn.com)
 • Vid statinbehandling sågs en minskning av hjärt-kärlsjukdom per mmol/l-minskning av LDL-kolesterol både hos dem med och utan hypertoni. (socialstyrelsen.se)
 • I HPS-studien [9] hade man inte någon målnivå för LDL vid behandling, utan man gav 40 mg simvastatin som minskade LDL-kolesterolnivån med 1,0 mmol/l. (socialstyrelsen.se)
 • Under studietiden hade 75 procent av de aktivt behandlade en LDL‑kolesterolnivå under 2,47 mmol/l, och medianen för LDL-kolesterol låg kring 2,0 mmol/l. (socialstyrelsen.se)
 • Begränsningen innebär att patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter som har haft hjärtinfarkt och trots optimal behandling med statin och ezetimib fortfarande har ett LDL-kolesterol från 4,0 mmol/l och över får Repatha. (tlv.se)
 • Subventionsbegränsningen innebär att Repatha endast subventioneras som tilläggsbehandling för patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 4,0 mmol/l eller högre. (tlv.se)
 • Rimonabant sänkte i genomsnitt triglyceriderna med 0,22 mmol/l och höjde HDL-kolesterol med 0,09 mmol/l jämfört med placebo. (janusinfo.se)
 • I efterhandsanalyser av de stora studierna har risken minskat med drygt 20 procent för varje mmol/l som LDL-kolesterol sänkts [3]. (janusinfo.se)
 • Resultatet för S-7-OH-Kolestenon avser kvoten mellan 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on (nmol/L) i serum och Kolesterol (mmol/L) i plasma. (karolinska.se)
 • Detta kan till viss del förklara varför rökning kan leda till åderförkalkning och kardiovaskulära sjukdomar eftersom rökning leder till ett ökat blodtryck och även en ökad halt av LDL-kolesterol. (wikipedia.org)
 • Så när det gäller kolesterol tänker vi ofta på metabolt syndrom, övervikt, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. (morotsliv.com)
 • Barns matvanor påverkar även riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes, såsom insulinresistens, LDL-kolesterol och blodtryck - både i barndomen och som unga vuxna. (vgregion.se)
 • Sänker kolesterol och blodtryck . (ehdin.com)
 • Tyvärr innehöll dokumentet Kvalitetsindex felaktiga bilder för LDL och systoliskt blodtryck (SEPHIA). (uu.se)
 • Ny rapport: SEPHIA kvalitetsindex, till en början ses nu fyra av indikatorerna - blodtryck, LDL, rökning och fysiskt träningsprogram. (uu.se)
 • Vad gäller de sekundärpreventiva faktorerna visar Årsrapporten 2016 en positiv trend vad gäller blodtryck, LDL-kolesterol och fysisk aktivitet. (hjart-lung.se)
 • När inaktivitet i form av sittande är det aktiva livsmönstret, stängs grundläggande system i kroppen ner, och blodsockernivåer, blodtryck och LDL-kolesterol byggs upp. (runnersworld.se)
 • Betalipoprotein ( β-lipoprotein) e ller LDL (efter engelskans low density lipoprotein ) är ett lipoprotein som transporterar blodfetter - framför allt kolesterol . (wikipedia.org)
 • När du hör talas om LDL kolesterol är det troligen i samband med en hälsoundersökning, där man kontrollerar halten av blodfetter i ditt blod. (kolesterol1.se)
 • Kolesterol och blodfetter är dock inte samma sak. (kolesterol1.se)
 • Höga halter av HDL och låga av LDL är alltså den bästa sammansättning av blodfetter du kan ha. (kolesterol1.se)
 • Om du, trots att du lagt om dina matvanor och motionerar regelbundet, inte kan sänka halterna av LDL kolesterol, kan din läkare skriva ut medicin som hjälper till att återställa balansen av dina blodfetter. (kolesterol1.se)
 • Forsning har visa att olika typer av kolesterol (blodfetter) har olika inverkan på eventuell åderförfettning. (spelmansforbund.org)
 • En viktig riskfaktor för hjärt-kärlhändelser är förhöjda nivåer av blodfetter (högt LDL-kolesterol). (tlv.se)
 • Detta system använder apolipoprotein B och partikeln kallas LDL (low density lipoprotein). (netdoktor.se)
 • Ett stort problem är att läkemedelsindustrin har missat en släkting till LDL som heter lipoprotein(a), som förkortas Lp(a). (kostdemokrati.se)
 • Mycket tyder på att mänsklig hjärt-kärlsjukdom (CVD - Cardio Vascular Disease) är resultatet av ansamling av Lp(a) - snarare än av low density lipoprotein (LDL), i kärlväggen. (kostdemokrati.se)
 • Bevis för att Lp(a) och inte LDL är det primära lipoprotein som svarar för att inleda utvecklingen av åderförkalkning, rapporterades av Matthias Rath och hans kollegor vid Hamburgs universitet. (kostdemokrati.se)
 • Denna typ av kolesterol är känt som HLP - eller hög-densitets lipoprotein. (euroclinix.net)
 • Den andra typen av kolesterol LDL (Låg-densitets lipoprotein) är "dåligt kolesterol" , denna typ sätter sig i väggarna i artärer och hindrar blod från att cirkulera fritt. (euroclinix.net)
 • Det bildas i levern som pre-betalipoprotein ( VLDL ) och omvandlas till LDL i blodomloppet . (wikipedia.org)
 • Kritiker till en kolesterolbalanserad föda påstår att det aldrig har kunnats bevisa att mindre LDL-kolesterol i födan ger bättre hälsa, utan att det är levern som tar hand om LDL/ VLDL / HDL balansen och att det egentligen inte är nödvändigt att försöka eftersträva en kolesterolbalanserad föda. (wikipedia.org)
 • Det kolesterol vi har i kroppen kommer dels från födan via tarmen, och dels från nybildning, framför allt i levern. (hjart-lungfonden.se)
 • I levern tas också överskottet av kolesterol emot, förvandlas till gallsyror och förs ut ur kroppen via avföringen. (hjart-lungfonden.se)
 • Kolesterol tillverkas huvudsakligen i levern men kroppen använder också kolesterol från födan, som då tas upp i tarmen och sedan vidare ut i blodcirkulationen. (netdoktor.se)
 • HDL däremot bär kolesterol från kroppens vävnader till levern, där det kan utsöndras. (wikipedia.org)
 • Den största mängden kolesterol i människokroppen syntetiseras, vilket utförs i många celler och vävnader, även om huvuddelen produceras av levern, tarmarna, binjurebarken samt könsorganen. (wikipedia.org)
 • LDL bär kolesterol från levern till de delar där det behövs och sen bär HDL tillbaka det till levern där det sedan bryts ner. (treated.com)
 • Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-kolesterol. (apoteket.se)
 • Crestor är också godkänt som komplement till kostförändringar för att bromsa utvecklingen av ateroskleros hos vuxna, som en del av en behandlingsstrategi för att sänka totalkolesterol och LDL-kolesterol till fastställda målvärden. (mynewsdesk.com)
 • Gruppen är heterogen och ur praktisk synpunkt räcker det i regel med standardprovtagning efter 8 tim fasta (totalkolesterol, LDL- och HDL-kolesterol samt TG) för att enkelt klassificera en lipidrubbning. (janusinfo.se)
 • Totalkolesterol är sammansatt av flera olika lipoproteiner innehållande kolesterol, där LDL-kolesterol är den dominerande. (janusinfo.se)
 • Totalkolesterol och LDL-kolesterol är de värden som är viktiga för att veta om du bör gå vidare med medicinska underökningar och gentest. (werlabs.se)
 • LDL- eller totalkolesterol påverkades inte. (janusinfo.se)
 • Därvid minskar kolesterolhalten i HDL medan den ökar i LDL. (lakartidningen.se)
 • 1995 Amerikanska forskare i San Diego och svenska forskare i Stockholm upptäcker samtidigt att vaccinering med oxiderat LDL, tvärtemot vad man tidigare trott, minskar plack i kärlen hos möss. (hjart-lungfonden.se)
 • Policosanol minskar även Kolesterol-innehållet i lever, hjärta och fettvävnad. (pusha.se)
 • Minskar totalt kolesterol och LDL-kolesterol. (kurera.se)
 • Nyligen har tre stora lipidstudier publicerats, ILLUMINATE, som visar kraftig höjning av skyddande HDL-kolesterol med CETP-hämning, samt ENHANCE och SEAS, som visar ytterligare LDL-kolesterolsänkning utöver statineffekt med kolesterolabsorptionshämning. (lakartidningen.se)
 • ENHANCE studerade effekten på intima-mediatjockleken av att ytterligare sänka LDL-kolesterol utöver behandling med högdos statin (simvastatin) hos patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi med hjälp av kolesterolabsorptionshämning med ezetimib, som är tillgängligt i Sverige som Ezetrol. (lakartidningen.se)
 • Den studien kommer att utgöra ytterligare bränsle i kolesterol- och farmakadebatten. (annikadahlqvist.com)
 • En studie i Kina fann att personer med demens hade lägre LDL än de utan demens. (annikadahlqvist.com)
 • Kostråd kring kost och diet för personer med högt kolesterol kan behöva justeras varefter ny forskning upptäcker nya samband och gamla föreställningar måste omvärderas. (spelmansforbund.org)
 • Ökad ApoB är en riskmarkör även hos personer med normalt LDL kolesterol. (sahlgrenska.se)
 • Personer som har lågt kolesterol orsakat av särskilda genvarianter har inte en förhöjd risk för en rad olika demenssjukdomar. (dagensmedicin.se)
 • Visst går du kanske ner i vikt, men LCHF-kost ger på sikt ger högt kolesterol, förkalkade blodkärl och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos friska personer. (ifokus.se)
 • Även LDL kolesterol är livsnödvändigt för dig, så du ska inte sträva efter att bli av med det, men när det blir för mycket av LDL blir det skadligt. (kolesterol1.se)
 • Det du bör göra för att undvika höga halter av skadligt LDL kolesterol, och därmed risken att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp är därför att motionera mera, äta bra mat och i möjligaste mån undvika stress. (kolesterol1.se)
 • 2 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Författare: Effekt av tillskott med isoflavonoider från sojabönor på LDLkolesterol hos vuxna Malin Blomgren Alegria och Ruut Reivaara Handledare: Lena Hulthén Examinator: Frode Slinde Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete, 15 hp Datum: Bakgrund: En av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige beror på hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke. (docplayer.se)
 • Urvalskriterier: Humanstudier av RCT-typ skrivna på engelska, publicerade från och med år 2011, som fokuserade på interventioner med tillskott av isoflavonoider från sojabönor och dess effekt på LDL-kolesterol, deltagarna var över 18 år och studietiden var minst 24 veckor. (docplayer.se)
 • För att märka effekt på kolesterol rekommenderas ett regelbundet intag under minst två månader. (naturligt.se)
 • Det visade sig att injiceringen gav en minskad plackyta och att oxiderat LDL hade en skyddande effekt. (hjart-lungfonden.se)
 • LDL-partikeln är stor och komplex, så vi valde en del, det stora proteinet apoB-100, som i sin tur delades i 302 mindre delar för att vi skulle kunna studera vilken del som hade effekt, förklarar hon. (hjart-lungfonden.se)
 • Som referens anges Curves-studien som MSD anser inte förmedlar en korrekt bild av vilken effekt man kan förväntas få på LDL. (lakemedelsvarlden.se)
 • Slutligen anmärker MSD på formuleringen 'Redan vid startdosen 10 mg uppnås en LDL-sänkande effekt på 38-41 %' när man samtidigt i annonsen lyfter fram Miracl-studien där den LDL-sänkande effekten inte var mer än 40 procent. (lakemedelsvarlden.se)
 • Lycq är en naturlig kolesterolsänkande tablett med dokumenterad klinisk effekt på total- och LDL-kolesterol. (naturligt.se)
 • Då kroppen är utsatt för oxidativ stress eller vissa former av kronisk inflammation kan LDL-kolesterol omformas till små täta partiklar av LDL-kolesterol. (wikipedia.org)
 • Skulle verkligen kroppen tillverka ont kolesterol? (wordpress.com)
 • Kolesterol är också råvara för produktion av manliga och kvinnliga könshormoner, och behövs för att kroppen ska kunna bilda gallsyror och ta uppfettlösliga ämnen, som till exempel D-vitamin. (hjart-lungfonden.se)
 • Kolesterol är ett ämne i kroppen som behövs för flera processer, bland annat för att ge cellernas membran stadga. (medisera.se)
 • Normalt anser man att ett lågt värde av LDL är önskvärt, men ett väldigt lågt LDL-värde är ett tecken på att något inte står rätt till i kroppen. (medisera.se)
 • Kolesterol används också av kroppen för att tillverka livsnödvändiga gallsyror och hormoner. (netdoktor.se)
 • Kolesterol intas till viss del via maten, men den största mängden kolesterol syntetiseras i kroppen. (wikipedia.org)
 • nnan information som vi också bör komma ihåg är att kroppen producerar kolesterol. (hipermercadonatural.com)
 • ppelsiner ökar mängden eller bra kolesterol i kroppen. (hipermercadonatural.com)
 • Den dominerande föreställningen i Sverige och i västvärlden är att kolesterol (LDL), en fettsubstans som produceras i kroppen är en fiende och är grundorsaken till hjärt-kärlsjukdomar. (kostdemokrati.se)
 • Kroppen producerar naturligt kolesterol då det är nödvändigt för produktion av celler och hormoner i kroppen. (euroclinix.net)
 • Det är nämligen inte alla sorters kolesterol som är farliga för kroppen. (aktivtraning.se)
 • Det är dock inte bara LDL-värdet, eller dina kolesterolvärden, som bestämmer hur stor risken för sjukdomar är. (medisera.se)
 • Senare års forskning har visat att apolipoproteinerna kan vara bättre på att definiera risken jämfört med förhöjt LDL-kolesterol eller för lågt HDL-kolesterol. (netdoktor.se)
 • Särskilt kvoten mellan apolipoprotein B och apolipoprotein A1 är ett bra sätt att förutsäga risken att drabbas av till exempel hjärtinfarkt - även om det saknas studier av rätt typ och kvalitet (så kallade riktade interventionsstudier) som visar värdet av att sänka denna kvot, medan nyttan av att sänka LDL kolesterol är starkt bevisad. (netdoktor.se)
 • Önskvärd nivå av plasmakolesterol och LDL-kolesterol bör sättas i relation till risken för kardiovaskulär sjukdom. (internetmedicin.se)
 • fter 24 veckors behandling var kolesterol som lagrats i patientens blodkärl minimalt och risken för hjärtproblem hade minskat betydligt. (hipermercadonatural.com)
 • Författarna påstår att högt kolesterol ökar risken för bröstcancer. (newsvoice.se)
 • Naturens eget experiment med genetiskt betingad CETP-brist och högt HDL-kolesterol kan därför inte sägas stödja hypotesen att ett högt HDL-kolesterol via CETP-hämning skulle mediera lägre kardiovaskulär risk. (lakartidningen.se)
 • Att otillräckligt behandlade LDL-kolesterolvärden kan få allvarliga konsekvenser för patienter med hög risk för hjärtinfarkt är väldokumenterat. (medicinskaccess.se)
 • Vid moderat ökad risk är önskvärt LDL (internetmedicin.se)
 • Stora befolkningsstudier har tidigare visat att högt LDL-kolesterol är förenat med ökad risk för hjärtinfarkt. (gp.se)
 • Dessutom har modern forskning visat att medfött höga nivåer av LDL- kolesterol är förenat med ökad risk för både hjärtinfarkt och stroke, medan medfött låga nivåer av LDL-kolesterol är förenat med låg risk för dessa sjukdomar. (gp.se)
 • LDL-kolesterol uppvisar ett äkta samband med risk för hjärtinfarkt. (gp.se)
 • LDL-partikelns bärarprotein, ApoB, kan användas som komplement till LDL kolesterol för att uppskatta risk att utveckla hjärt-kärl sjukdom. (sahlgrenska.se)
 • Forskarna konstaterar att lågt kolesterol som följd av varianter av de två generna inte var förknippat med ökad risk för någon av de studerade sjukdomarna. (dagensmedicin.se)
 • Low LDL cholesterol, PCSK9 and HMGCR genetic variation, and risk of Alzheimer's disease and Parkinson's disease: Mendelian randomisation study. (dagensmedicin.se)
 • Du har alltså två olika typer av kolesterol i ditt blod, och de är verkligen helt olika. (kolesterol1.se)
 • Sluta därför röka det första du gör om dina värden visar att du har farliga halter av LDL kolesterol i ditt blod. (kolesterol1.se)
 • Om LDL oxiderar fastnar den lätt i blodkärlens väggar, något som leder till att kärlen blir stelare och inte släpper igenom lika mycket blod. (medisera.se)
 • Detta på grund av att överflödigt kolesterol inte kan ansamlas och blockera blodkärlen, samt strypa artärerna och reducera mängden syrerikt blod. (healthexpress.eu)
 • Den viktigaste riskmarkören för hjärt- och kärlsjukdomar - LDL-kolesterol i blod - minskade med 13 procent, berättar Gunnar Johansson. (hh.se)
 • Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt LDL-kolesterol är mycket stort. (tlv.se)
 • I de mest omfattande studierna för att utvärdera betydelsen av Lp(a) i den mänskliga kärlväggen som ännu inte rapporterats fann man att Lp(a) och inte LDL-kolesterol ackumulerades selektivt i kärlväggen av patienter i hjärt-kärlsjukdom. (kostdemokrati.se)
 • För att effektivt sänka kolesterol hos patienter som är resistenta mot vanlig medicinering, är det nödvändigt att kombinera båda behandlingarna. (hipermercadonatural.com)
 • De flesta patienter som lider av ett högt kolesterol kan på ett säkert sätt köpa Atorvastatin online för att behandla sitt problem. (euroclinix.net)
 • LDL kolesterol är inte alls farligt! (wordpress.com)
 • Hela kolesterol-tänket, som bygger på den felaktiga idén att naturligt fett är farligt och orsakar hjärt -kärlsjukdomar, måste förändras. (wordpress.com)
 • Kolesterolets effekter på vår hälsa är alltför komplicerade för att vi helt enkelt ska sätta etiketten "farligt" på LDL-C och lämna det så. (dietdoctor.com)
 • 13:49 Är högt kolesterol farligt? (dietdoctor.com)
 • FARLIGT" KOLESTEROL Flera vetenskapliga studier har visat att infarktpatienter har lägre kolesterolvärden än normalbefolkningen och att dödligheten dessutom är högre vid låga värden. (svd.se)
 • Hypotesen om att kolesterol är farligt bör förkastas, säger de. (svd.se)
 • En av de mest seglivade myterna inom medicinen säger att för mycket animaliskt fett i maten och ett förhöjt kolesterol är farligt för hjärta och kärl. (morotsliv.com)
 • Vid höga halter av LDL-Kolesterol kan det komma att lagras i blodkärlens väggar och i värsta fall leda till återförfettning. (blodkollen.se)
 • När makrofagerna har fagocyterat för mycket oxiderat LDL omvandlas de till skumceller som i sin tur lagrar in kalciumfosfater . (wikipedia.org)
 • Samtidigt hade man kommit fram till att immunsystemet kunde spela roll för plackbildningen, liksom att oxiderat LDL hade betydelse - alltså LDL som härsknat likt smör, förklarar Gunilla Nordin Fredrikson. (hjart-lungfonden.se)
 • Utgångspunkten var att det var oxiderat LDL som orsakade plackbildning. (hjart-lungfonden.se)
 • Så föddes tanken på att man med hjälp av oxiderat LDL kunde ta fram ett vaccin mot åderförfettning, säger hon. (hjart-lungfonden.se)
 • Nu är det väl oxiderat LDL som är den nya boven. (newsvoice.se)
 • De upptäckte att människor som hade drabbats av en hjärtinfarkt eller stroke hade höga halter antikroppar mot oxiderat ldl-kolesterol. (vardfokus.se)
 • Tanken är att kunna behandla människor med ateroskleros med hjälp av små delar av oxiderat ldl. (vardfokus.se)
 • Kolesterolen som LDL transporterar används till uppbyggnaden av kroppens celler och i bildningen av en del hormoner . (wikipedia.org)
 • Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i alla celler, inte minst i hjärnan. (hjart-lungfonden.se)
 • Alla kroppens celler har receptorer för LDL. (hjart-lungfonden.se)
 • Kolesterol är ett livsnödvändigt fett, som fungerar som en byggsten i alla kroppens celler, där det ingår som en viktig beståndsdel i cellväggen. (netdoktor.se)
 • Utan kolesterol skulle till exempel våra celler inte ha ett skyddande skal som bara släpper igenom de rätta ämnena. (werlabs.se)
 • Det innehåller också phthalider , ett ämne som stimulerar utsöndringen av gallsaft som reducerar LDL-kolesterol. (ehdin.com)
 • Vid hypertyreos stimuleras det hepatiska lipaset som ger en tendens till låga LDL-nivåer samt låga HDL-koncentrationer. (regionblekinge.se)
 • Den typiska diabetesdyslipidemin, som är en delkomponent i det dysmetabola syndromet, karakteriseras av lågt HDL-kolesterol och förhöjda triglyceridnivåer samt prolongerad postprandiell (efter måltid) hyperlipidemi . (internetmedicin.se)
 • Kolesterol består av fyra sammanbundna kolväteringar (A-D) samt en förgrenad kolvätekedja bunden till kol 17 på D-ringen. (wikipedia.org)
 • Kolesterol är en essentiell komponent i alla biologiska membran, vilket inkluderar de cellmembran som avgränsar cellen mot omvärlden samt diverse membran inne i cellen. (wikipedia.org)
 • I uppgifterna ska det framgå om patienterna har haft hjärtinfarkt, vilken annan blodfettssänkande behandling patienterna har, patienternas LDL-kolesterolnivå samt vilken dosering av Repatha som används. (tlv.se)
 • När du har dessa värden använder du dig av Friedewalds formel: LDL = total- kolesterol - HDL - 0,45 x TG. (medistore.se)
 • För att kompensera detta bestäms kvoten mellan 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on i serum och och total kolesterol i plasma. (karolinska.se)
 • Dessutom uppvisade gruppen som fick C21 en tendens att sänka plasma LDL (lågdensitetslipoprotein), den skadliga formen av kolesterol. (aktiespararna.se)
 • Denna ger inte en rättvisande bild av behandlingseffekter på LDL jämfört med till exempel Zocord. (lakemedelsvarlden.se)
 • Simvastatin ska användas i samband med en hälsosam diet och motion för att effektivt kunna reducera LDL-nivåerna i din kropp vare sig orsakerna är genetiska eller beror på livsstilsfaktorer. (healthexpress.eu)
 • 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on är en hydrofob molekyl som i blodbanan transporteras i olika lipoproteinpartiklar, framför allt sådana innehållande mycket kolesterol som LDL. (karolinska.se)
 • Stoppa förskrivning av kolesterol-sänkande medicin är första steget. (wordpress.com)
 • 1964 belönades Konrad Bloch och Feodor Lynen med Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina upptäckter om mekanismerna för och regleringen av kolesterol- och fettsyremetabolism. (wikipedia.org)
 • I en annons med rubriken ?Vilken statin sänker LDL-kolesterol effektivast? (lakemedelsvarlden.se)
 • Vidare anser MSD att Miracl-studien lyfts fram på ett sånt sätt att det kan uppfattas som att det har framkommit ny dokumentation till påståendet 'Lipitor sänker LDL-kolesterol mer än någon annan statin', vilket MSD anser är felaktigt och vilseledande. (lakemedelsvarlden.se)
 • Påståendet 'Lipitor sänker LDL-kolesterol mer än någon annan statin' är förankrat i gällande katalogtext enligt Fass, på vilken all marknadsföring skall grundas. (lakemedelsvarlden.se)
 • HETER NU BETAVIVO Är ett naturligt livsmedel från havre som sänker kolesterol och blodsocker. (naturligt.se)
 • I en nu publicerad tvillingstudie kan man se en signifikant s nkning av f rh jda blotrycksniv er och LDL-kolesterol vid intag av ett olivbladsextrakt. (helhetsdoktorn.nu)
 • Studien (som presenterades på en amerikansk hjärtkongress i november 2014) ger klart stöd för att minskade nivåer av LDL-kolesterol ger kliniska vinster. (lakartidningen.se)
 • Fett, kolesterol och gamla missförstånd 52:45 Kirurgen och docenten Ralf Sundberg föreläser om fett, kolesterol och hur de gamla missförstånden på området lever kvar. (dietdoctor.com)
 • Kolesterol r ett fettl sligt mne som beh vs f r att vi ska kunna bygga upp cellmembraner och producera hormoner. (helhetsdoktorn.nu)