• Utöver ovanstående huvudsakliga proteiner i vassleprotein finns det även bioaktiva proteiner och peptider som laktoferrin, laktoperoxidas och NOP-47 i små mängder. (styrkelabbet.se)
  • Laktoperoxidas är ett av de enzymer som ofta förekommer i naturen som en del av den icke-immunologiska skyddsmekanism som förekommer både hos människor och hos djur. (kurera.se)