• Kaningulsot är en virussjukdom som orsakas av ett lagovirus: RHDV. (sva.se)
  • Det rör sig om en virussjukdom som orsakas av ett lagovirus: RHDV. (veterinarmagazinet.se)
  • RVHD orsakas av lagovirus, en smittsam hemorragisk sjukdom hos kanin. (weebly.com)
  • Det nya viruset sprider sig lätt och kan smitta ett större antal arter och fler åldersgrupper än klassiska lagovirus, säger hon. (sva.se)
  • INFORMATION FRÅN SVA: Orsak: lagovirus, Caliciviridae Arter: Framför allt kaniner (tama och vilda), sällan vissa hararter. (blekingesmadjursklinik.se)