• enzymerna laktatdehydrogenas (LDH), N-acetyl-ß-D-glukosaminidas (NAGase) och alkaliskt fosfatas (AF) påverkades mindre av koegenskaper jämfört med celltalet och då kanske bättre kan finna kor med subklinisk mastit. (lantbruksforskning.se)
  • Denna effekt får man genom de sänkta blodnivåerna av enzymerna kreatinkinas och laktatdehydrogenas. (doktorceciliafurst.se)
  • Studiens syfte var att jämföra analysresultaten för glukos, laktatdehydrogenas samt kalium i, clarinex. (birchard.biz)