• Vi täcker redigering i två typer av primära mänskliga celler, T-celler och hematopoetiska stamceller/stamceller (HSPCs). (jove.com)
  • Amerikanska forskare har funnit ett sätt att producera odödliga cellstammar och vävnadstyper från sjuka patienter genom att omvandla sina celler till pluripotenta stamceller med samma genetiska fel. (medical-diag.com)
  • Användning av ett renat singel-guide RNA och Cas9 protein, förmonterade för att bilda en RNP och levereras direkt till celler, är en potent strategi för att uppnå högeffektiva gen redigering. (jove.com)
  • Även om forskare i åratal har blivit växande mänskliga celler från sjuka patienter i laboratoriet är nuvarande metoder otillfredsställande eftersom celler som tagits direkt från patienter har en begränsad livslängd, och när dessa modifieras för att göra dem "odödliga" kan deras fysiologi förändras och göra Resultat tvivelaktigt. (medical-diag.com)
  • De har inte den begränsade livslängdsnedsättningen hos celler som tas direkt från patienterna, eller de ärftliga egenskaperna hos tumören eller den sjuka vävnaden från vilken de härleddes. (medical-diag.com)