• Tj nsten r ut triktad och innefattar kontakter med patienter och n rst ende samt med andra medarbetare inom s v l den kliniska verksamheten, bild- och funktion, klinisk kemi som l kemedelsf retag. (vakanser.se)
  • AstraZeneca r ett globalt, innovationsdrivet l kemedelsf retag. (sigbritt.se)