• Fr n de sex universitet i Sverige som har l karutbildning , utexamineras cirka 900 l kare varje dag. (medrek.se)
  • Han har genomg tt l karutbildning i Tyskland (Berlins universitet) och i Danmark ( rhus universitet), d r han avlade l karexamen 1994 och disputerade 1996. (citadellkliniken.com)
  • Hon genomgick sin l karutbildning p Islands Universitet, med l karexamen 1995 och gjorde d refter sin allm ntj nstg ring p Universitetssjukhuset i Reykjavik. (citadellkliniken.com)
  • Han genomgick sin l karutbildning p Islands universitet och fick sin l karexamen 1995. (citadellkliniken.com)
  • BD blev medicine hedersdoktor vid G teborgs universitet h sten r 2000 bl.a. f r sitt engagemang i grundutbildningen f r l kare vid medicinska fakulteten i G teborg, somi stort sett f re projektet Konsultationskursen inte f r ndrats n mnv rt sedan han sj lv b rjade sin l karutbildning d r 1950. (bengtdahlin.se)
  • Problemet r bara det att oljef retaget kr ver att det ska finnas en l kare tillg nglig i byn, och det var l nge sedan Tickle Cove hade n gon med minsta lilla l karutbildning. (dubbningshemsidan.se)
  • Med en naiv och knarkande l kare och bybor som g r minst sagt f r l ngt i sin besatthet att lura Paul r det rligt talat lite sv rt att k nna f r n gon i filmen, och den enda som framst r som en n gorlunda vettig m nniska r Kathleen. (dubbningshemsidan.se)