• Vi har ett brett sortiment av bland annat läpp primers samt andra produkter för läpparna. (goshcopenhagen.se)
 • N (2016-12-06) Jag älskar färgen, och har ett flertal läpp produkter från Gerard cosmetics. (madlady.se)
 • Jennifer Lopez Inglot kollektionen fyller din sminkväska med ett imponerande urval av läpp produkter. (inglotsweden.com)
 • En krämigt mjuk formula ger dig en perfekt täckande färg som lämnar känslan av en mjuk och återfuktad läpp. (inglotsweden.com)
 • En innovativ 3-i-1 läpp-produkt - Gloss , Läppstift och Semi-permanent färg. (spotlife.se)
 • Detta är en innovativ film (lapp) framtagen av företaget Reserol! (makeupbylina.com)
 • Applicera direkt på läpparna eller med läpp-pensel. (kicks.se)
 • Den hjälper dig att få ett perfekt resultat på din läpp-makeup och skapar hållbarhet. (naturligtsnygg.se)
 • Emily Krämig läpp-penna man definitivt kan använda ensam med ett fint och hållbart resultat! (naturligtsnygg.se)
 • Ett tips är att fylla hela läppen med denna läpp penna, då får du ett garanterat hållbart resultat hela partykvällen. (jfr.se)
 • För att du ska få bättre fäste samt en jämn yta på dina läppar före läppstift eller läppglans så kan du alltså använda dig av en läpp primer. (goshcopenhagen.se)
 • Dels en vanlig primer för hela ansiktet, en ögonprimer för ögonlocken så att ögonskuggan sitter på plats samt en lip primer eller läpp primer för läpparna, så att ditt läppstift sitter kvar utan att flyta ut. (goshcopenhagen.se)
 • Med denna läpp penna från NYX kan du skapa rosa och fina läppar. (jfr.se)
 • Läpp-, käk- och gomspalt, LKG, som förr kallades harmynthet, är en kategori av craniofaciala missbildningar, som både förekommer unilateralt (ensidigt) och bilateralt (dubbelsidigt). (wikipedia.org)
 • Konsekvensen är en kombinerad läpp-, käk- och gomspalt. (wikipedia.org)
 • Det innebär att 150-200 barn per år föds med någon form av läpp-, käk- och/eller gomspalt i Sverige. (internetmedicin.se)
 • Läpp-käk-gomspalt - engagerar läpp, käke och gom (bild 1 och 2). (internetmedicin.se)
 • I Finland föds varje år cirka 120 barn med läppspalt, gomspalt eller läpp-gomspalt. (hus.fi)
 • Vid Husuke undersöker och vårdar man förutom patienter med läpp-gomspalt också patienter med strukturella avvikelser i skallen samt andra missbildningar av ansiktet, käkarna och öronen. (hus.fi)
 • Det finns idag bra metoder för att behandla läpp-käk-gomspalt (LKG). (netdoktor.se)
 • I de flesta fall hittas ingen orsak till varför barnet har läpp-käk-gomspalt. (netdoktor.se)
 • Föräldrar som redan har ett barn med läpp-käk-gomspalt löper också ökad risk för att få fler barn med spalt, men risken är liten. (netdoktor.se)
 • LKG-teamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av sex center i Sverige som opererar barn med läpp-käk-gomspalt (LKG). (sahlgrenska.se)
 • Man vet dock att föräldrar som själva har spaltmissbildningar oftare än andra får barn med läpp-käk-gomspalt. (sahlgrenska.se)
 • Alla barn som föds med någon form av läpp-käk-gomspalt har rätt till vård. (sahlgrenska.se)
 • Läpp-, käk- och gomspalt (LKG-spalt) är en av de vanligaste missbildningarna och i Sverige föds det 150 - 200 barn per år med någon form av LKG-spalt. (akademiska.se)
 • Vanligen kombineras dessa spaltformer och en genomgående läpp-, käk- och gomspalt uppstår. (akademiska.se)
 • I Sverige föds årligen ca 180 barn med någon form av läpp-, käk- och gomspalt. (akademiska.se)
 • Kluven läpp, käke och gom utgör i Sverige den största delen av alla spaltfall och de med enbart gomspalt en mindre del. (akademiska.se)
 • Hos pojkar är läpp/käkspalt med eller utan gomspalt vanligast. (akademiska.se)
 • Hon är tre år gammal och lider av svår akut undernäring, läpp-käk-gomspalt och mikrocefali (litet huvud, till följd av att hjärnan inte utvecklats som den ska). (lakareutangranser.se)
 • I snitt föds ett barn av sjuhundra med läpp-, käk- eller gomspalt (LKG) i Sverige varje år. (hkr.se)
 • Vi är ett nätverk som finansieras genom European Cooperation in Science and Technology (COST) där vi tillsammans har ett globalt perspektiv på läpp-, käk- och gomspalt, och andra kraniofaciala syndrom och sammanlagt kommer hit forskare från över 30 länder. (hkr.se)
 • Mycket med patientperspektiv - allt från personcentrerad vård i Polen till vilka faktorer som påverkar en individ med läpp-, käk- och gomspalt under deras uppväxt. (hkr.se)
 • Konferensen är öppen för allmänheten, vad kan detta betyda för föräldrar och anhöriga till barn med läpp-, käk- eller gomspalt? (hkr.se)
 • European Cleft and Craniofacial Initiative for Equality in Care (ECCE) är en internationell kostnadsfri konferens om läpp-käk-gomspalt och andra kraniofaciala tillstånd, med en fokusering på en likvärdig hälso- och sjukvårdsbehandling i Europa. (hkr.se)
 • Läpp- käk- och gomspalt är den vanligaste medfödda missbildningen i ansiktet. (kvalitetsregister.se)
 • Varje år föds 200 000 barn i världen med läpp-, käk- eller gomspalt. (operationsmile.se)
 • Läpp-, käk- och gomspalt (LKG) utvecklas tidigt under fosterstadiet. (operationsmile.se)
 • I de allra flesta fall går läpp-, käk- och gomspalt att behandla. (operationsmile.se)
 • Om orsak till och symtom på Läpp-käk-gomspalt, LKG. (rikshandboken-bhv.se)
 • Läpp-käk-gomspalt, LKG, är en av de vanligaste medfödda missbildningarna. (rikshandboken-bhv.se)
 • Läpp-käk-gomspalt är ett resultat av en ofullständig sammanfogning av ansiktet under fosterlivet, och uppstår under vecka 4-12 av graviditeten. (rikshandboken-bhv.se)
 • Ibland har läpp-käk-gomspalt redan upptäckts under ultraljud inom mödrahälsovården. (rikshandboken-bhv.se)
 • Barn som föds med någon typ av läpp-käk-gomspalt ska redan på BB remitteras till LKG-team, som sedan följer barnet och ska också kontaktas vid problem. (rikshandboken-bhv.se)
 • Läpp-käk-gomspalt omfattar hela gommen, tandlisten och läppen. (rikshandboken-bhv.se)
 • Om barnet enbart har en läppspalt eller läpp- och käkspalt kan det gå bra att amma och i vissa fall även vid en liten bakre gomspalt som bara omfattar mjuka gommen. (rikshandboken-bhv.se)
 • BARN MED LÄPP-KÄK-GOMSPALT - en föräldrainformation Vi vill med denna broschyr ge svar på en del av de frågor du som förälder ställer dig, när du fått ett barn med läpp-käk-gomspalt. (studylibsv.com)
 • Läpp-käk-gomspalt finns beskriven sedan flera tusen år tillbaka. (studylibsv.com)
 • Behandlingen av barn med läpp-käk-gomspalt sker därför genom samverkan av olika specialister i ett så kallat LKG-team. (studylibsv.com)
 • Kvalitetskontroll Samtliga centra i Sverige som bedriver LKG-vård är anslutna till ett nationellt kvalitetsregister för behandling av läpp-käk-gomspalt. (studylibsv.com)
 • Alla barn som föds med läpp-, käk-, gomspalt registreras i detta kvalitetskontrollregister. (studylibsv.com)
 • Informationfrån LKG-teamet i Linköping på Internet: http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/SC/Kakkliniken-US/Kakortopedi/Broschyr-LKG/ LKG-föreningar Föreningarna är nationella intresseorganisationer för barn och vuxna med läpp-käk-gomspalt samt för föräldrar till barn med LKG. (studylibsv.com)
 • USA:s logoped- och audionomorganisation ASHA sammanställer en massa matnyttig information på sin hemsida, till exempel om läpp-, käk- och gomspalt (LKG) . (logopedforum.se)
 • När det börjar dra ihop sig till en skolutflykt får alla barn med sig en liten lapp hem med information om vart de ska, vilken dag och vilken tid, samt om det behövs instruktioner gällande klädsel och matsäck och ibland en uppmaning att skicka med ett par Euro, då det inte är helt självklart att skolan står för kostnaderna, utan snarare tvärtom. (bortugal.se)
 • Ibland kan en stor läpp-käk-spalt orsaka att gommen inte kan växa ihop. (wikipedia.org)
 • Spalt i läpp, käke och/eller gom (LKG) är den vanligaste formen av ansiktsmissbildning. (internetmedicin.se)
 • Spaltens omfattning kan variera från endast en liten spalt i läpp eller gomspene till dubbelsidig spalt genom läpp, käke och gom. (akademiska.se)
 • Läpp-käk-spalt omfattar läpp och tandlist. (rikshandboken-bhv.se)
 • De kan vara allt från ett litet hack i läppen eller gommen till en spalt som omfattar läpp, käke och gom. (studylibsv.com)
 • Om du vill ha en riktigt bra läpp primer så hittar du det här hos oss på GOSH. (goshcopenhagen.se)
 • Alla delar av Ti2-LApp systemet kan adderas, eller bytas ut vid ett senare tillfälle så att man kan möta ändrade behov ifall ens forskningsinriktning ändras. (bergmanlabora.se)
 • Det ligger en handskriven lapp på ett köksbord. (perabl.com)
 • För andra betydelser, se Läpp (olika betydelser). (wikipedia.org)
 • Din beställning på lapp.se, användarkontot, Mina Sidor med mera. (lappgroup.com)
 • B. Genomgående spalter - spalter som framifrån går igenom läpp, käke och gom som är helt kluvna. (akademiska.se)
 • Sitter även en lapp på dörren så ifall Jocke och jag blir så nervösa när det väl sätter igång så kan vi bara checka igenom lappen så vi vet att vi har med allt. (kurera.se)
 • Förskolan i Norge som publicerat bilden har inte en sådan lapp uppsatt på sin förskola förklarar de i bildtexten och att det inte är ett problem, men det är utan tvekan många som håller med om skyltens text, varför? (digitalistan.se)
 • To top 2019 m, lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group.Thank you for your understanding! (rkka.info)
 • Hydrauliska lastbryggor med svängbar läpp är utformade för att möjliggöra säker och effektiv lastning och lossning och reducerar driftstoppen till ett minimum. (assaabloyentrance.se)
 • Hydrauliska lastbryggor med svängbar läpp har en mycket robust svängbar läpp med svetsade plåtar. (assaabloyentrance.se)
 • Dessa hydrauliska lastbryggor har en rörlig teleskopisk läpp, vilket ger en större kontaktyta mellan fordonsflaket och lastbryggan. (assaabloyentrance.se)
 • Ett antal sammansättningsord med lapp- i betydelsen samisk, same- eller i/från lappländskt landskap, kvarstår dock i det allmänna språkbruket, och används även av forskare och språkvårdare om historiska begrepp för att undvika anakronismer (för att inte använda same- i sammanhang det historiskt sett aldrig var påtänkt. (wikipedia.org)
 • I modern svenska har termen lapp av vissa författare kommit att uppfattas som pejorativ, medan andra menar att ordet lapp i sig inte är nedsättande. (wikipedia.org)
 • Den samiska författarinnan Sara Ranta-Rönnlund skrev till exempel under åren 1971-78 fyra böcker på svenska med minnen från sin uppväxt som fjällsame i Laevas sameby, i vilka hon konsekvent använder benämningen lapp. (wikipedia.org)
 • LAPP Miltronic AB är ett helägt dotterbolag till LAPP Group och är koncernens försäljningsbolag på den svenska och danska marknaden. (food-supply.se)
 • Sedan ser jag en annan "lapp" dyka upp på Facebook, handlar om att föräldrar ska stänga av sina mobiler när de hämtar sina barn, igen får jag känslan av en klapp på huvudet. (digitalistan.se)
 • Munkens Läpp Cerat är ett naturligt läppbalsam laddat med mjukgörande oljor, rikt på vitaminer och essentiella fettsyror som ger näring, fukt och mjuka läppar. (munkenshalsa.se)
 • Jag gissar att denna handskrivna lapp är ett passiv-aggressivt svar på lappen under den. (tjuvlyssnat.se)
 • 3 svar till " Ursäkta, men det hänger en valp i min läpp. (sethsjoblom.com)
 • Anna-Lisa Öst, kallad Lapp-Lisa, var en svensk sångerska och frälsningsofficer. (filmarkivet.se)
 • Jo, hon föddes som Magdalena Andersdotter i Rudö i By socken (W-län) 1799 och var dotter till lappmannen Anders Hindricsson (1770-1839) och Margreta Larsdotter, "Lapp-Greta" kallad (1777-1842). (blogspot.com)
 • Pilaten Beauty set innehåller : Läpp mask 2 st Ansiktsmask 2 st Läppmask: Läppmask som reducerar linjer och rynkor på och runt läpparna. (dalala.se)
 • Behandlingen av läpp- och gomspaltpatienter har på riksnivå koncentrerats till Läpp- och gomspaltcentret (Husuke) på Tölö sjukhus. (hus.fi)
 • Lapp-Nils, samisk spelman döpt till Nils Jonsson och levde mellan 1804 och 1870. (folkwiki.se)
 • ASSA ABLOY DL6121T Teledock 100 är en kraftfull lastbrygga med teleskopisk läpp som har en lastkapacitet på 100 kN (10 ton), eller som tillval 150 kN (15 ton). (assaabloyentrance.se)
 • Läpp pumpen hjälper dig snabbt och lätt att få större och putigare läppar som varar under några timmar. (bebeautiful.se)
 • Läpp- och käkspalt drabbar fler pojkar än flickor. (wikipedia.org)