• Ryggradens uppbyggnad har till att börja med sju nackkotor följt av tolv bröstkotor, fem ländkotor, fem korskotor och tre till fem svanskotor. (svt.se)
  • Den har sexton svanskotor istället för arton, och oftast fem ländkotor istället för sex. (menstime.eu)
  • Ryggraden består av fem ländkotor som sitter längst ner i ryggen, även kallad för svanken. (steloperation.se)
  • Simulatorn består av två ländkotor, nerver och diskar i 2x normal storlek. (swehealth.se)
  • Förhoppningsvis bra för min rygg med 6 ländkotor som är snea. (grandinmonica.com)