• På senare år har han engagerat sig mycket i forskning om tuberkulos, där läkemedelsresistens är ett stort problem. (liu.se)
 • Samtidigt sker en utveckling mot allt mer utbredd läkemedelsresistens och en växande andel svårbehandlad eller obotlig tuberkulos. (fuf.se)
 • Med avancerade analysverktyg som möjliggör undersökning av hela arvsmassan hos den infekterande tuberkulos-stammen, kunde vi förutsäga läkemedelsresistens och spåröverföringskedjor förklarar Matthias Merker, biträdande universitetslektor vid Borstel Research Center, Tyskland. (it-halsa.se)
 • Världshälsoorganisationen WHO varnar för att överanvändning av antibiotika leder till läkemedelsresistens och orsakar hundratusentals människor död varje år. (svd.se)
 • verkningsmekanismerna för antibiotika, antivirala läkemedel, vanliga vaccin och immunoprofylax samt kunna resonera kring principer för uppkomst och spridning av bakteriell och viral läkemedelsresistens (S3). (ki.se)
 • Det finns ett stort behov av nya, enkla och billiga diagnosmetoder som kan upptäcka sjukdomen hos barn och hiv-infekterade samt spåra läkemedelsresistens. (lakareutangranser.se)
 • Målsättning Att utveckla nya metoder för läkemedelsresistens mot HIV-1 och att analysera prover från HIV-1 infekterade patienter boende i Östafrika samt migranter till Sverige för att få en bättre uppfattning om situationen samt om läkemedelsresistens och nya virusstammar införs i Sverige från Östafrika. (docplayer.se)
 • De går bättre i kroppen än om man bara gav läkemedelssubstansen utan liposom som bärarsystem, men de kunde vara mera selektiva och mera effektiva samt innefatta fler funktioner, till exempel aktiv målsökningsförmåga, visualiseringsförmåga eller förmåga att kringgå läkemedelsresistens. (abo.fi)
 • Trots att sjukdomen är behandlingsbar och kan botas tyder däremot allt på att trenden går åt fel håll och att faktorer som läkemedelsresistens bromsar den positiva utvecklingen. (doktorn.com)
 • Återfall och läkemedelsresistens är de största hindren för att bota sjukdomen. (ki.se)
 • Ska utarbeta en modell för hur tester av läkemedelsresistens kan överföras från läkemedelsbolag till rutinsjukvård. (swelife.se)
 • I samarbete med företag som säljer tester för kvantifiering av läkemedelsresistens till läkemedelsbolag ska projektet presentera en process för att sätta kliniska tröskelvärden via pilotstudier med kliniskt material. (swelife.se)
 • För att framgångsrikt behandla patienter infekterade med sådana stammar behöver vi snabba och exakta tester som visar vilket läkemedelsresistens en viss stam har. (it-halsa.se)