• Exportchef på större svensk läkemedelsindustri. (expressen.se)
 • Svensk neurovetenskaplig forskning och läkemedelsindustri var en gång en framgångshistoria av sällan skådat slag. (demenscentrum.se)
 • Det är också här svensk läkemedelsindustri slutar att vara särskilt svensk. (wordpress.com)
 • Min andra referenspunkt är en svensk läkemedelsindustri i slutet på 1980-talet. (kvalitetsmagasinet.se)
 • Anders har med sin långa och gedigna kunskap påverkat svensk läkemedelsindustri på ett extraordinärt sätt, vilket framgår av alla hedersomnämnanden han fått genom åren. (realtid.se)
 • I botten har du en akademisk examen, troligen en högskoleutbildning inom logistik eller liknande och du har arbetat inom life science, läkemedelsindustri och i tillverkande industri. (randstad.com)
 • BergmanLabora marknadsför och säljer laboratorieutrustning till läkemedelsindustri, sjukhus, universitet och övrig industri. (nordicnet.se)
 • Vi samarbetar med många forskare, både inom akademi och läkemedelsindustri. (ki.se)
 • Gruppen har flera nationella och internationella samarbeten både inom akademi och läkemedelsindustri. (ki.se)
 • För att möta demenshotet krävs en gemensam satsning från samhälle, läkemedelsindustri och akademi. (demenscentrum.se)
 • En utgångspunkt för forskare och läkemedelsindustri var att cancer tillväxer genom onormalt intensiv celldelning. (ne.se)
 • Exempel på sådana områden är biostatistik och bioinformatik, där samarbete sker med biologer, medicinsk forskning och läkemedelsindustri. (chalmers.se)
 • Samarbete mellan läkemedelsindustri och hälso-och sjukvårdspersonal har lett till ett stort antal innovativa läkemedel och har förändrat hur sjukdomar påverkar våra liv. (bayer.com)
 • Det har skett genom ett unikt samarbete världen över, där politiker, vetenskapsmän och läkemedelsindustri har samarbetat på ett sätt som vi knappast sett tidigare. (varldenidag.se)
 • För användning i bl.a. följande miljöer: GDS (Gör Det Själv), lättare industrier, läkemedelsindustri, bilindustri. (swedol.se)
 • Anställda inom IT/telekom, finans, högre utbildning och forskning samt läkemedelsindustri låg högst i att kunna arbeta gränslöst. (psykologifabriken.se)
 • Detta kommer att kräva en avancerad kunskap hos dem som arbetar inom sjukvård och forskning samt inom läkemedelsindustri och bioteknikföretag. (allastudier.se)
 • Capgemini har intervjuat 1000 höga chefer på företag inom tillverkning/produktion med en omsättning på mer än 1 miljard dollar inom sex branscher: tillverkningsindustri, fordon och transport, energi och verktyg, flyg- och försvarsindustri, läkemedelsindustri samt tillverkning av konsumtionsvaror. (nyteknik.se)
 • Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. (svd.se)
 • 4 Förkortningar Introduktion Inledning Syfte och frågeställning Begränsningar och disposition Framväxt av Indiens läkemedelsindustri Introduktion Produktion och sysselsättning Läkemedelindustrins struktur Internationalisering Export Import Sammanfattning WTO och TRIPS avtalet Vad är WTO? (docplayer.se)
 • Nanologica tillverkar nanoporös silika för separation och rening av produkter inom livsmedel och läkemedelsindustri. (mynewsdesk.com)
 • En receptarie med några års yrkeserfarenhet hade inom läkemedelsindustri ca 38 000 kr per månad år 2018. (saco.se)
 • Vi har redan kontakt med läkemedelsindustri som nu vill testa sina speciella substanser i våra modeller för att se om de kan få sina läkemedel att passera in i hjärnan och ha effekter där, säger Christer Betsholtz. (sverigesradio.se)
 • Patent på läkemedel TRIPS påverkan på Indiens läkemedelsindustri Förväntade effekter av TRIPS på Indiens läkemedelsindustri Indiens förberedelser För- och nackdelar med TRIPS i Indien Internationell specialisering Produktmässig specialisering Landmässig specialisering Slutsatser och diskussion. (docplayer.se)
 • Indiens fullständiga inträde i TRIPS skedde 1 januari, 2005 och nu skall Indiens läkemedelsindustri följa de lagar och regler som avtalet kräver. (docplayer.se)