• Alzinova utvecklar ett vaccin mot Alzheimers, och om Bolaget når ett läkemedelsgodkännande uppskattas vaccinet adressera en marknad om 439 miljoner människor. (redeye.se)
  • Toleranzias läkemedelskandidat, TOL2, riktar sig mot den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis , och om Bolaget når ett läkemedelsgodkännande, väntas läkemedlet kunna bota eller kraftigt lindra sjukdomen. (analystgroup.se)
  • I ett Bull scenario antas att alla kliniska faser ger positivt resultat och att TOL2 erhåller läkemedelsgodkännande samt väntas nå marknaden om åtta år, vilket innebär potentiell lansering 2026. (analystgroup.se)
  • Inom forskningsområdet är det ett användbart verktyg för läkemedels- och biotechindustrin för att utvärdera cell-cykel reglerande kemiska föreningar, CDK-hämmare och endokrina läkemedel, och kan användas hela vägen från studier av cellkulturer till kliniska studier för läkemedelsgodkännande. (it-halsa.se)
  • Myndigheten utgör tillsammans med de nationella läkemedelsmyndigheterna systemet för läkemedelsgodkännande inom EU. (wikipedia.org)
  • Sverige är ett av de länder som får flest uppdrag inom EU när det gäller läkemedelsgodkännande och det säger en del om kompetensen hos myndigheten och om den kvalitet som levereras. (voister.se)