• Skattebetalarna ska betala tio kronor mer per läkemedelsförpackning för att ge de nya ägarna högre vinstmarginal. (wordpress.com)
  • Mevia tar in investering på 4,5 miljoner kronor för sin uppkopplade läkemedelsförpackning som ger patienten en påminnelse när det är dags att ta sin medicin. (it-halsa.se)
  • Expedition av recept och rekvisition på öppenvårdsapotek Kontroll av förordnande Ändring av förordnande Utbyte av läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m Beredning av läkemedel inför utlämnande Uppgifter som ska påföras läkemedelsförpackning Färdigställande och utlämnande Utlämnande mot recept Utlämnande mot recept utfärdat i annat EES-land Utlämnande mot rekvisition Utlämnande mot rekvisition utfärdad av annan än behörig förskrivare kap. (docplayer.se)