• Representanter för de vetenskapliga sektionerna, associerade föreningarna samt lokala läkarsällskap möttes i veckan på Läkaresällskapet för årets fullmäktigemöte. (sls.se)
  • Svenska Läkaresällskapet består av cirka 12 500 medlemmar i 68 sektioner, nio lokala läkarsällskap och 19 associerade föreningar. (sls.se)
  • Under Svenska Läkaresällskapets (SLS) digitala fullmäktigemöte den 26 maj samlades SLS vetenskapliga sektioner, lokala läkarsällskap och associerade föreningar för att summera det gångna året och peka ut riktningen för SLS framtid. (mynewsdesk.com)
  • Som första konsekvens av detta har nu Wiens läkarsällskap (Wiens Ärztekammer) tagit fram ett regelverk med konkreta förhållningsregler för umgänge med mobiler. (aktionforsverige.se)
  • 5 augusti 2005 gick Wiens läkarsällskap ut med riktlinjer för användning av mobiltelefoner. (vagbrytarenstockholm.se)
  • Ordföranden i Wiens läkarsällskap, Walter Dorner, betonade: "Ska vi vänta ytterligare fem eller tio år på ännu mer konkreta forskningsresultat? (vagbrytarenstockholm.se)
  • Wiens läkarsällskap varnar uttryckligen för överdrivet mobiltelefonerande, framför allt för barn. (aktionforsverige.se)
  • Helsingborgs läkarsällskap bjöd torsdagen den 30 augusti in politiker för debatt. (alliansforskane.se)
  • Fem läkare har redan lämnat in en rättslig prövning mot provinsen Ontarios läkarsällskap, eftersom sällskapet i sina riktlinjer fastslår att läkare som vägrar att vara delaktiga i assisterat självmord och abort måste remittera patienten till en kollega. (respektlivet.nu)
  • Läkarsällskap utrustning ge medlemmar med ett brett industrin nätverk som kan stödja deras gemensamma mål och intressen. (aztechcenter.com)
  • Dessutom var han grundare och ordförande för polska anestesi- och intensivvårdssällskapet samt ordförande för Krakóws läkarsällskap. (wikipedia.org)