• Vi vill få hit fler läkare, fylla alla vakanser och skapa ett bra klimat så att de läkare och sjuksköterskor som är involverade i första linjens sjukvård känner sig uppskattade även av oss som betalar dem, inte bara av patienterna. (sjukhuslakaren.se)
  • Utbildningen är avsedd för farmacevter, läkare mfl involverade i läkemedclsutveckling. (docplayer.se)
  • Du är intresserad av kvalitetsarbete då detta är ett stort fokusområde inom Capio Närsjukvård och liksom vi är du intresserad av att skapa goda och långvariga patientrelationer, ge hög kvalitet i vård och bemötande, bidra till hög tillgänglighet samt till en positiv och utvecklande arbetsmiljö. (capio.se)
  • I vinter ska alla anställda inom den skånska sjukvården som har patientrelationer få en enkät från regionledningen där de uppmanas komma in med synpunkter på onödig administration. (sjukhuslakaren.se)